Jūrinio dyzelinio kuro technologijų tyrimas


Įvadas. Jūrinio dyzelinio kuro gabenimo per jūrų uostus technologinės aplinkos tyrimas. Jūrinio dyzelinio kuro transportinės būklės tyrimas. Transporto priemonių, gabenančių jūrinį dyzelinį kurą, apžvalga. Jūrų uosto terminalų, kraunančių jūrinį dyzelinį kurą, parinkimo metodika. Jūrinio dyzelinio kuro logistinės grandinės per „Klaipėdos naftos terminalą“ tyrimas. Terminalo „Klaipėdos Nafta“ technologinė aplinka. Jūrinio dyzelinio kuro, gabenamo masinėmis partijomis, logistikos technologijos. Jūrinio dyzelinio kuro, gabenamo konteineriais, logistikos technologijos. Parinktų logistikos technologijų palyginimas. Išvados. Literatūra. Priedai.


Šiame skyriuje, analizuojant Aido Vasilio Vasiliausko vadovėlį „Krovinių vežimo technologijos“, naudojantis „Orlen“ saugos duomenų lapais, aprašomos jūrinio dyzelinio kuro transportinės savybės, išskiriamos ir nagrinėjamos cheminės bei fizikinės savybės. Analizuojant literatūrą ineternete ir gautą informaciją paskaitų metu, nagrinėjant internetinę svetainę „Marine Traffic“, bei „Lietuvos statistikos departamento“ duomenų bazę aprašoma konkrečių laivų charakteristika, pateikiama jūrinį dyzelinį kurą gabenančių transporto priemonių apžvalga.

Jūrinis dyzelinis kuras yra skaidrus gelsvas skystis, turintis būdingą dyzelino kvapą. Užšąla prie mažesnės kaip – 5 Co temperatūros, vadinasi transportuojant jūrinį dyzelinį kurą reikia stebėti temperatūrą viso gabenimo metu ir esant – 5 Co ir mažesnei temperatūrai pašildyti gabenamą krovinį. Šildant krovinį taip pat atidžiai reikia stebėti gabenamo krovinio temperatūrą, kad ji nepasiektų pliūpsnio temperatūros, kuri yra didesnė kaip 55 Co, tai yra mažiausia temperatūra, iki kurios reikia pašildyti produktą, kad standartinėmis sąlygomis iš jo išsiskyrę garai akimirksniu užsiliepsnotų, jei yra liepsnos šaltinis. Temperatūrą gabenimo metu reikia stebėti ne tik dėl įmanomo užšalimo ar pliūpsnio, bet ir dėl savaiminio užsiliepsnojimo temperatūros, kuri yra didesnė kaip 225 Co, vadinasi, pakilus temperatūrai nuo 225 Co ir daugiau, gabenamas krovinys gali savaime užsiliepsnoti, priešingai nei pliūpsnio temperatūra, be liepsnos šaltinio, reikėtų vėdinimo sistemų. Prižiūrint krovinį viso gabenimo metu ir palaikant aplinkos temperatūrą, jūrinis dyzelinis kuras yra stabilus. Nagrinėjamo krovinio tankis, esant 15 Co yra 800 – 845kg/m3. Jūrinis dyzelinis kuras vandenyje yra netirpus, reikia laikytis visų saugos reikalavimų, nes išsiliejęs jūrinis dyzelinas, priklausomai nuo aplinkos temperatūros, gali nežymiai garuoti nuo žemės ir vandens paviršiaus. Produktas gali prasiskverbti į dirvožemį ir užteršti gruntinius vandenis. Jūrinio dyzelio kuro sprogumo koncentracija ore yra 2 – 3 % tūrio. Rezervuarus ar cisternas su produktu reikia saugoti nuo ugnies, nes jei jie bus veikiami ugnies, gali kilti sprogimo ir gaisro pavojus dėl padidėjusio slėgio. Išsiliejus produktui susidaręs angliavandenilinių garų ir oro mišinys gali sprogti ar užsidegti nuo žiežirbų ar įkaitusių paviršių. (Orlen Lietuva, 2016). Gabenat jūrinį dyzelinį kurą, kaip generalinį krovinį, reikia pasirinkti pakuotę.

Gabenant jūrinį dyzelinį kurą, reikėtų atskirti krovinių srautus, nes tai pavojingas krovinys, todėl negali būti gabenamas su kitomis kenksmingomis medžiagomis. Į vieną vietą krauti galima tik tuos krovinius, kurie yra neutralūs tarpusavyje ir nekelia pavojaus aplinkai. Taip pat reikia stengtis išlaikyti kuo geresnę krovinio kokybę viso gabenimo metu. Siuntėjas privalo pateikti tinkamai supakuotą krovinį. Vežėjas privalo pateikti tinkamai paruoštą transporto priemonę. Nors kiekvienas krovinio tipas reikalauja skirtingų (savitų) laivo parengimo pakrovimui sąlygų, galima suformuluoti pagrindinius bendrus principus: laivą išvalo įgula arba kranto tarnybos (priklausomai nuo sutarties sąlygų); triumai turi būti išplauti ir išdžiovinti; tvirtinimo priemonės turi būti patikrintos ir sudėtos į jiems skirtas vietas; turi būti patikrinta elektros instaliacija, nuotekų valymo sistema, priešgaisrinė įranga, ventiliacijos sistema, triumų pertvaros ir liukai; taip pat turi būti įvertinta vidinių trapų būklė bei krovos įrangos būklė (Vasiliauskas, 2013). Vežant generalinius krovinius svarbų vaidmenį atlieka tvirtinimo bei atskyrimo įranga. Pastaroji naudojama.

  • Microsoft Word 991 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 50 puslapių (9699 žodžiai)
  • Kolegija
  • Albinas
  • Jūrinio dyzelinio kuro technologijų tyrimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Jūrinio dyzelinio kuro technologijų tyrimas. (2019 m. Gegužės 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/jurinio-dyzelinio-kuro-technologiju-tyrimas.html Peržiūrėta 2019 m. Rugpjūčio 24 d. 14:24
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema