Kaimo bendruomenės nuostatų kaita


Sociologijos savarankiškas darbas. Įvadas. Kaimo bendruomenės samprata ir jos istorinė raida. Nuostatos samprata. Bendruomenės nuostatų kaitos procesas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Tikslas – ištirti kaimo bendruomenių nuostatas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo.

Amerikiečių psichologas M. Šerifas (Jacikevičius, 1995) nuostatų apibrėžimą papildo tokiais požymiais:

A. Jacikevičius (1995) teigia, kad nuostatos siejasi su įsitikinimais, tačiau tam tikrų teiginių pripažinimas teisingais nebūtinai gali nuteikti individą elgtis kitaip. Nuostatos susijusios su nuomonėmis. Psichologijoje į nuomones žvelgiama kaip į nestiprias ir nelabai stabilias nuostatas arba kaip į pradinę sąmoningų nuostatų formavimosi pakopą. Todėl, siekiant nustatyti gyvenimo kokybės gerinimo galimybes, pasirinkta gyventojų nuomonės apklausa. Klasikinės socialinės psichologijos požiūriu (David G. Myers, 2008) nuostata apima pažinimo, emocinį ir elgesio komponentus, nuostatos susidaro tam tikrų objektų atžvilgiu:

Nuostatos objektas → Nuostata → emocijos (jausmas), pažinimas (mąstymas), elgesys (veiksmas).

Nuostatos kinta dėl tam tikrų įvykių. Žmogus priešinasi pokyčiams ir nuostatų kaitai, kadangi pakitusi nuostata sutrikdo pusiausvyrą. Pasak H. Kernan (cituota Goldstein, 2005), iš pradžių paveikiamas kognityvus (pažinimo) komponentas. Tai reiškia naujos, prieštaringos informacijos pateikimą. Pakitęs kognityvinis komponentas sutrikdo savitą komponentų pusiausvyrą, dėl to nuostata ir pasikeičia.

R. Tijūnaitienė, E. Petukienė (2004), nagrinėdamos visuomenės dalyvavimo problemą, pateikia papildytą, modifikuotą ir apibendrintą šio modelio aiškinimą. Politinio visuomenės aktyvumo kitimas visuomenės modernizacijos teorijų kontekste priklauso nuo modernizacijos teorijose analizuojamos daugialypės sisteminės srovės (socialinės, ekonominės, demografinės, technologinės), kurios visuomenines struktūras transformuoja. Savo ruožtu minėtos srovės daro įtaką demokratijos procesui per piliečių politines pažiūras, politines preferencijas bei dalyvavimo elgseną. Visuomenės pokyčiai daro įtaką žmonių tobulėjimui demokratijos prasme bei piliečių įsipareigojimams.

Kaimo bendruomenės nuostatų kaita. (2014 m. Liepos 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/kaimo-bendruomenes-nuostatu-kaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:26