Kaimo plėtra Lietuvoje


Kaimo pletra spera. Kursiniu darbo temos apie agrarine. Verslui kaime kursinis. Sodybu pletra miske. Kaimo pletros programos igyvendinimo analize darbas. Parama verslo kurimui ir pletrai kaime kursinis. Kaimo pletros programu igyvendinimas bakalauro darbas. Kaimo sodybu pletra lietuvoje.

Geodezijos kursinis darbas. Kaimo plėtros įgyvendinimas lietuvoje. Įvadas. Kryptis „žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“. Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Žemės ūkio valdų modernizavimas. Miškų ekonominės vertės didinimas. Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra. Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas. Kryptis „aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“. Agrarinės aplinkosaugos išmokos. Priemonės programos. Kraštovaizdžio tvarkymo programa. Ekologinio ūkininkavimo programa. Nykstančių lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimo programa. Rizikos vandens telkinių būklės gerinimo programa. Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku. Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku. Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Miškų aplinkosaugos išmokos. Natura. Išmokos susijusios su direktyva. Natura. Išmokos. Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves. Kryptis „gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“. Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos. Parama verslo kūrimui ir plėtrai. Kaimo turizmo veiklos skatinimas. Kaimo atnaujinimas ir plėtra. Kryptis. „leader metodo įgyvendinimas“. Išvados. Naudota literatūra.


Kaimo plėtra šiuolaikinio, jauno žmogaus akimis, kuris savo gyvenimą sieja su įvairiomis naujovėmis, informacinėmis technologijomis, moksline kryptimi, naujausiomis pramonės technologijomis, yra tarsi bevaisė investicija į tai, kas neįdomu, nešiuolaikiška. Tačiau pamasčius plačiau ir labiau įsigilinus į Lietuvos istoriją, galima rasti faktų, kuriuose minima jog, lietuviai jau nuo seno gyveno kaimuose, kuriuose vyravo unikalūs verslai: gyvulininkystė, žemdirbystė.

Kaimo plėtra Lietuvoje. (2013 m. Kovo 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/kaimo-pletra-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 22:11