Kaimo plėtra ūkininko ūkis kursinis darbas


Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos formavimui. Įvadas. Esamos būklės analizė. Sklypo specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sodybos vietos parinkimas. Sodo projektavimas. Kelių tinklo išdėstymas. Apsauginių želdinių projektavimas. Dirvožemio vertinimas. Specializacijos nustatymas ir sėjomainos parinkimas. Poveikis teritorijos vystimosi darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai. Poveikis ekonominiai aplinkai. Poveikis socialiniai aplinkai. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Literatūros sąrašas.

Lietuvos kaimo plėtros strategijoje numatytos keturios svarbiausios kryptys:

„Leader“ programa, kuria siekiama skatinti bendruomeniškos ir veiklos steigimąsi ir plėtrą kaime.

Lietuvos kaimo plėtros perspektyva 2013 m. yra suformuota siekiant:

Žemės kadastro žemėlapio fragmentas – M 1:10 000 žemės naudojimo planas yra kartografinis pagrindas.

Kursinio darbo užduotis: parengti kaimo plėtros sodybos vietos parinkimo žemėtvarkos projektą.

Darbo tikslai:

Sudaryti žemės naudojimo, vertinimo planus, sklypo ūkio vidinės žemėtvarkos projektą, projekto sprendinių brėžinį.

Sudaryti visus reikalingus aiškinamuosius raštus skirtus ūkininko sodybai parinkti.

Kaimo plėtros (sodybos vietos) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui rengimas Tauragės apskrities, Tauragės rajono Skaudvilės kadastro vietovėje. Sklypo plotas 15,5 ha. Planavimo rūšis ir lygmuo: vietovės lygmens specialusis planas teikiamas savivaldybės administracijos direktoriui.

Rajono miškingumas 31,7 %. Auga daugiausia eglynai, yra mišriųjų miškų, beržynų, drebulynų.

Skaudvilės kadastro vietovės būsimo sklypo numeris 14. Skaudvilės kadastro vietovės numeris 7750. Sklypą riboja gretimybės: šiaurinėje pusėje – vietinės reikšmės kelias 4 m, vakarinėje pusėje – miško apribojimas, pietinėje pusėje – vietinės reikšmės kelias 4 m, rytinėje pusėje – vietinės reikšmės kelias 4 m. pločio. Visa sklypo teritorija užima ariama žemė. Vyrauja šlynžemiai, durpė ir smėlžemiai. Vidutinis našumo balas – 41,7.

Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, apskričių viršininkai, vadovaudamiesi žemės reformos žemėtvarkos projektais ar kitais žemės grąžinimui (privatizavimui) bei nuomai parengtais dokumentais. Žemės sklypams nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygų reglamentai įrašomi į Valstybinio žemės kadastro duomenų registrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų tvirtinimo" (Žin., 1992, Nr. 18-539; 1993, Nr. 28-653, Nr. 41-853; 1994, Nr. 32-577, Nr. 33-602, Nr. 56-1101; 1995, Nr. 41-1003, 63- 1596, 66-1636) nustatyta tvarka. Sąlygas nustato Žemės Įstatymas, Saugomų teritorijų įstatymas, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Miškų įstatymas, Kelių įstatymas ir kiti įstatymai. Rengiant teritorijų planavimo dokumentus, statybų ar kitokios veiklos projektus, turi būti laikomasi nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo planai rengiami žemės kadastro teritorijoms masteliu 1:10000. Juose sutartiniais ženklais ir specialiomis spalvomis pažymimos teritorijos ribos, kuriose Lietuvos Respublikos nutarimu nustatyti tam tikri žemės naudojimo ar veiklos apribojimai.

•Žemės naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumas ne daugiau kaip 32 balai.

Skaudvilės kadastro vietovėje įveisiamia 4 miško slypų. Iš jų 4 sklypai ne žemės ūkio paskirties žemėje (teritorijose apaugusiose krūmynais).

Jau senosios sodybos laikomos ne tik kaimo gyventojo gyvenamuoju namu su ūkiniais pastatais, bet ir kiemas, sodas, daržas bei želdiniai.

Kuo toliau sodyba bus nuo šių objektų, tuo daugiau materialinių sąnaudų pareikalaus jos kūrimas. Todėl parenkant sodybai ir žemėvaldos centrui vietą būtina ekonomiškai įvertinti jos dislokaciją esamos infrastruktūros atžvilgiu.

Tauragės apskrityje Tauragės rajone projektuojant sodybą (ūkio žemėvaldos centrą) atsižvelgta į pagrindinius techninius bei ekonominius parinkimo reikalavimus:

● sodybai įrengti parinkta aukštesnė, sausesnė, nuotakesnė vieta. Gruntinio vandens lygis drėgnuoju metų laiku yra giliau nei 1m. nuo žemės paviršiaus;

● yra geriamo vandens – atsižvelgiama į natūralius gamtinius išteklius;

● sodyba nebuvo projektuojama ant drenažo rinktuvo.

Tauragės apskrities, Tauragės rajone, Skaudvilės kadastro vietovėje, Keterių kaime sodybai buvo parinkta vieta apytiksliai 14 sklypo viduryje, kadangi tai yra patogi vieta ūkininkavimo metu patogiai privažiuoti prie kiekvieno ariamos žemės ploto skirto skirtingiems žemės augalams auginti, vykdant sėjomainą.

Vakarinėje sodybos pusėje sodybą supa Ančios miškas, kurio plotas 9.5 ha, iš kitų pusių sodybą supa 4 m pločio keliai ir ariamoji žemė. Sodyba parinkta būtent šioje vietoje, nes didelis našumo balas, geras privažiavimas ir susisiekimas.

Sodo parinkimo vieta – dar vienas reikšmingas dalykas formuojamajam sklypui. Nuo tinkamai parinktos vietos priklauso sodo amžius ištvermingumas, derlingumas. Dėl netinkamai parinktos vietos pasireiškę trūkumai sunkiai taisomi ir jie jaučiami per visą sodo egzistavimo laikotarpį.

Pietiniuose, pietrytiniuose ir centriniuose Lietuvos rajonuose vasaros šilčiausios, tačiau žiemos čia šaltesnės. Daug įtakos sodams turi krituliai, oro drėgmė, rūkai. Dirvos drėgmės perteklių galima reguliuoti drenažu. Lietingi orai sudaro palankias sąlygas sodo ligoms plisti. Tuomet sunku apsaugoti vaismedžius ne tik nuo ligų, bet ir nuo kenkėjų, doroti derlių ir kt.

  • Microsoft Word 64 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 35 puslapiai (4774 žodžiai)
  • Universitetas
  • Taira
  • Kaimo plėtra ūkininko ūkis kursinis darbas
    10 - 10 balsai (-ų)
Kaimo plėtra ūkininko ūkis kursinis darbas. (2015 m. Spalio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/kaimo-pletra-ukininko-ukis-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 27 d. 01:18
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo