Kaimo pokyčių valdymo informacinės sistemos


Įvadas. Kaimo vietovių pokyčių valdymo teoriniai aspektai. Panevėžio rajono krekenavos seniūnijos išteklių analizė. Natūriniai – gamtiniai bei kultūriniai seniūnijos ištekliai. Nevyriausybinės organizacijos seniūnijoje. Krekenavos seniūnijos ekonominis sektorius - verslo įmonės seniūnijoje. Krekenavos seniūnijos socialiniai – demografiniai rodikliai. Krekenavos seniūnijos gyventojų poreikio socialinėms paslaugoms tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų interpretavimas. Krekenavos viešosios įstaigos krizių centro veiklos organizavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbe siekiama išanalizuoti Panevėžio raj. Krekenavos seniūnijos geografinius ir demografinius rodiklius, istoriją, lankytinas vietas, organizacijas. Toliau yra atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama ištirti Panevėžio raj. Krekenavos seniūnijos gyventojų poreikius socialinėms paslaugoms. Galiausiai išanalizavus ir nustačius, kokių socialinių paslaugų reikia seniūnijos gyventojams yra suprojektuojama organizacija tiems poreikiams tenkinti.

Darbo tikslas- ištyrus gyventojų poreikius Krekenavos seniūnijoje, pasiūlyti pokyčių įgyvendinimo projektą (įsteigti organizaciją tiems poreikiams tenkinti) ir parengti įgyvendinamų pokyčių informacinio aprūpinimo planą

Parengti gyventojų poreikių pokyčiams Krekenavos seniūnijos tyrimo metodiką ir išanalizuoti egzistuojančias problemas, nustatyti pokyčių poreikius.

Išanalizuoti ir sudaryti socialinių paslaugų trūkumo problemos sprendimo planą. Apibūdinti interesų grupių įsitraukimo į problemos sprendimą ir pokyčių valdymą pobūdį ir priemones.

Parengti informacinių priemonių planą numatytai socialinių paslaugų trūkumo problemai spręsti ir pokyčiui įgyvendinti.

Neplanuoti pokyčiai vietovėje, dažniausiai siejami su netektimi ir praradimais, netikėtais vietovės struktūros pasikeitimais ir pan. Šiuo atveju mažiau rizikingi yra planuoti pokyčiai. Planuotose pokyčiuose, kaimo plėtros veikėjai, analizuoja vietovės situaciją, dalyvauja kuriant 
 planus kaimo ţmonių gyvenimo kokybei gerinti ir pan. Taigi planuotų pokyčių procesai valdomi, jie labiausiai nukreipti į naudą.

Šiame skyriuje trumpai bus pristatyta Krekenavos seniūnijos natūriniai – gamtiniai bei kultūriniai seniūnijos ištekliai, seniūnijos istorija, viešosios įstaigos, taip pat nevyriausybinės organizacijos, Krekenavos seniūnijos ekonominis sektorius, socialiniai - demografiniai rodikliai.

Seniūnijoje dirba 8 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotoja, vyriausioji raštvedė, vyriausioji specialistė socialiniam darbui, 3 vyriausios socialinės darbuotojos su socialinės rizikos šeimomis, sporto metodininkas. (Panevėžio rajono savivaldybė, 2019)

Didžiausias Lietuvoje prekybos įmonių aljansas „Aibė“ veikia ir Krekenavos seniūnijoje. Taip pat seniūnijos gyventojai gali įsigyti ūkinių, statybinių ir buitinių prekių neišvažiuodami iš seniūnijos ribų. Joje veikia didžiausias Baltijos šalyse statybos, remonto ir buities prekybų tinklas „Senukai“.

Tyrimo tikslas - ištirti gyventojų poreikį socialinėms paslaugoms Panevėžio raj. Krekenavos seniūnijoje ir pasiūlyti priemonę - įsteigti organizaciją tiems poreikiams įgyvendinti.

Tyrimo priemonės (instrumentarijus). Anketa kurią sudarė 16 klausimų, klausimai buvo tiek atviri tiek uždari. Anketa tinkamas tyrimo metodas, nes galima greitai ir paprastai išsiaiškinti gyventojų nuomonę.

Tyrimo organizavimas ir eiga. Tyrimas atliktas Krekenavos seniūnijoje dalinant gyventojams anketas kultūros namuose, pašte, taip pat didesnių seniūnijos kaimų: Linkaučių ir Žibartonių parduotuvėse bei apklausiant žmones jų namuose, anketas pasiimant iš karto ar kitą dieną.

ir 27 moterys. Moterų buvo 3 apklaustųjų daugiau negu vyrų.

Iš 14 grafiko galime matyti, jog didžiausią dalį – 47,4 proc. Respondentų nuomone, Krekenavos seniūnijoje labiausiai reikėtų krizių centro, kuriame būtų teikiama pagalba asmenims ir šeimoms, patyrusioms smurtą, prievartą, praradus būstą bei patekus į kitas kritines situacijas. Seniūnijos gyventojai kaip trūkumą įvardina dienos centrus, kur dienos metu prižiūrimi neįgalieji ir senyvo amžiaus asmenys, organizuojamas užimtumas, 28,9 proc. atsakiųsiųjų pageidautų tokio centro seniūnijoje. 5,3 proc. respondentų vienodai atsakė, kad trūksta savarankiško gyvenimo namų, socialinės globos namų, priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos įstaigų.

  • Microsoft Word 405 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3605 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ieva
  • Kaimo pokyčių valdymo informacinės sistemos
    10 - 2 balsai (-ų)
Kaimo pokyčių valdymo informacinės sistemos. (2019 m. Gegužės 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/kaimo-pokyciu-valdymo-informacines-sistemos.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 27 d. 15:23
×
102 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo