Kainodaros klausimynas


Vadybos konspektas.

Kainodaros klausimynas. Apibūdinkite kainos svarbą rinkos ekonomikos funkcionavimui. Kas yra kaina. Kainos funkcijos. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainos nustatymo ypatumai tobulos grynosios konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai oligopolinėje rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Pateikite konkrečių kainos nustatymo veiksnių. Masto ekonomijos efektas. Patirties efektas. Kas atspindi maksimalią galimą kainą kainos lubas ? Kas parodo minimalią kainą kainos grindis ? Kam reikia išlaidas klasifikuoti. Išlaidų klasifikavimas pagal priklausomybę nuo veiklos apimties. Pateikite X pasirinkite produkto konkrečių išlaidų. gamybos. realizavimo. administracinių. Kurios jų yra produkto , o kurios – laikotarpio išlaidos. Paaiškinkite išlaidų vietą , reikšmę kainodaroje. Kintamosios išlaidos. Pastoviosios išlaidos. Kaip galima suklasifikuoti pastoviąsias išlaidas. Kuo skiriasi bendros pastovios kintamos išlaidos nuo vidutinių. Kaip nustatomos planinės pastovios išlaidos. Kada sakome , kad bendros pastovios išlaidos yra viršytos. Kada sakome , kad bendros pastovios išlaidos yra nevisiškai paskirstytos. Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Suvokiama produkto vertė vartotojui. Produkto ekonominė mainų vertė vartotojui. Diferencijuota vertė. Standartinė vertė. Išvardinkite veiksnius veikiančius pirkėjų jautrumą kainos ir vertės santykiui. Paklausos elastingumas ir jo dydžiai. Standartinės kainos suvokiamų pakaitalų efekto esmė. Unikalios vertės efektas. Pakeitimo išlaidų efektas. Palyginimo sunkumo efektas.


Rinkos ekonomika tai – socialinių ekonominių santykių sistema, kur prekės mainomos į pinigus, kur vyksta prekės visuomeninis įvertinimas, pardavėjo ir pirkėjo interesų suderinimas. Šiuos interesus suderina kaina. Apskritai, kaina nustato tvarką rinkoje – remiantis kaina priimami sprendimai, ką, kam, kaip, kiek gaminti, taip pat kaina informuoja rinkos dalyvius ir skatina jų veiklą.

Mikroekonominiu požiūriu kaina garantuoja įplaukas ir nulemia santykius su rinka. Makroekonominiu požiūriu – informavimas, stimuliavimas, pajamų ir išlaidų paskirstymas, paklausos ir pasiūlos balansavimas, apskaitos, mokėjimų ir pajamų realizavimas.

Kainodara, orietuota į kaštus – čia pagrindinis kainą apsprendžiantis veiksnys yra kaštai, o įtakojantis – rinkos sąlygos.

Tobula konkurencija - rinkos struktūra, kurioje daug įmonių parduoda standartinę prekę ir nei viena iš įmonių neturi pakankamai didelės rinkos dalies, tam, kad įtakotų prekės kainą. Kiekvienos įmonės prekės kainą nustatinėja rinka.

Monopolija - rinkos struktūra, kurioje egzistuoja vienintelis, prekės, neturinčios artimų pakaitalų, pardavėjas. Monopolistas vykdo kainos ir gamybos kontrolę, kuri jam leidžia gauti monopolinį pelną.

Oligopolijoje keletas pardavėjų yra pasidalinę beveik visą rinką. Kiekvienos įmonės sprendimai daro įtaką kitų įmonių sprendimams. Todėl dažniausiai įmonės nustato vienodas arba panašias kainas. Arba atsiranda viena lyderė pagal kurią kitos įmonės priderina savo kainas. Taip pat galimas rungtyniavimas, kai kiekviena įmonė nustato kainas nesiderindama su kitomis.

Paklausa – lemia viršutinę kainos ribą, kurią galima nustatyti produktui. Ši riba priklauso nuo vartotojų produkto vertės suvokimo;

Prekybos tarpininkų įtaka – dažnai kol patenka vartotojui prekė pereina kelis tarpininkus. Išskiriamos dvi pagrindinės grupės, turinčios įtakos kainai: mažmenininkai ir didmenininkai;

Konkurentų veikla – kainas veikia konkurentų skaičius, dydis, kainos, siūlomi produktai;

Teisiniai, ekonominiai, visuomeniniai veiksniai – kainą lemia įvairūs įstatymai, leidimai, žmonių įsitikinimai, ekonominė sąlygos.

Pateikite X (pasirinkite) produkto konkrečių išlaidų: 1. gamybos; 2. realizavimo; 3. administracinių. Kurios jų yra produkto, o kurios – laikotarpio išlaidos?

Kintamosios išlaidos – išlaidos, kurių dydis priklauso nuo pagamintos produkcijos kiekio. Prie kintamųjų išlaidų galima priskirti tokias išlaidas, kaip sunaudotos medžiagos, staklių nusidėvėjimas ir kt.

Jeigu pastovių išlaidų produkcijos vienetams yra priskiriama daugiau negu realiai susidaro, tada sakoma, kad pastovios išlaidos yra viršytos.

Išlaidų efektas: pirkėjai labiau jautrūs kainai, kai išlaidos didesnės ( kokį pinigų kiekį arba kokį procentą nuo šeimos pajamų sudaro išlaidos).

•Nustatyti kainą pagal vieno kurio nors konkurento kainą.

Pagrįstas kintamaisiais kaštais - Kainos pagrindu imami kintamieji kaštai, pridedamas tam tikro dydžio antkainis, o pastovieji kaštai padengiami iš gauto pelno.

4) smukimas (pastebimi pastoviai mažėjantys pardavimai ir pelnas).

Mokėjimas turi būti atliktas per 30 dienų, bet pirkėjas mokės 1.5 % mažiau, jei apmokės sąskaitą per 14 dienų.

1.Vienatikslis kainų nuolaidų taikymas - apima vieną nuolaidų rūšį, siekiant vieno tikslo.

Pardavimo apimties pokyčio analizė padeda nustatyti pelningos gamybos ir pardavimų svyravimo ribas ir įvertinti pardavimų rizikos laipsnį.

•Kai firma įsitikinusi, jog yra pirkėjų, kuriems šios brangios prekės būtinai reikia.

4. kaštai, susiję su rinkos tyrimais, neturi viršyti papildomo pelno, gauto dėl kainų skirtumo;

Tai nuolaidos, kurios nereikalauja pirkti dideliais kiekiais, bet tik pirkti virš nustatyto kiekio.

Pagrindinis tikslas yra paskatinti individualius pirkėjus pirkti daugiau prekių nesumažinta kaina, kuri yra nustatoma mažesnių apimčių pirkimams.

1) sustabdyti infliacinį kainų augimą dėl galimo pinigų nuvertėjimo;

2) pašalinti kainų disproporcijas konkrečioms prekėms ir paslaugoms;

2) mokesčių lengvatos, pvz. naudojamos per spartesnio nusidėvėjimo sistemą, mažinant tiesioginius ir netiesioginius mokesčius;

  • Vadyba Konspektai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Ineta
  • 14 puslapių (5841 žodis)
  • Vadybos konspektai
  • Microsoft Word 44 KB
  • Kainodaros klausimynas
    10 - 9 balsai (-ų)
Kainodaros klausimynas. (2016 m. Kovo 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/kainodaros-klausimynas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 22:13