Kaip mokyklos nelankymas daro įtaką mūsų tobulėjimui?


Įvadas. Vaikų mokyklos nelankymo priežastys. Mokyklos nelankymo samprata. Mokyklos nelankymo priežastys ir jų klasifikacija. Šeimos įtaka vaikų mokyklos nelankymui. Bendraamžių įtaka vaikų mokyklos nelankymui. Mokyklos įtaka pamokų praleidinėjimui. mokyklos nelankymo priežastys‘‘ apklausos analizė. Tyrimo metodika. Tiriamųjų charakteristika. Išvados. Literatūra. Priedai.


Mūsų nuomone, mokyklos nelankymas yra aktuali problema ir Linkuvos gimnazijai, nes mokiniai dažnai praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties. Tikimės, kad šis tyrimas padės išsiaiškinti pagrindines mokinių mokyklos nelankymo priežastis ir galbūt padės išspręsti nagrinėjamą problemą.

Darbo problema: tyrimas-analizė.Darbo tikslai: 1. Ištirti mokyklos mokinių nelankymo priežastys.Uždaviniai:1. Paruošti anketas su klausimais.2. Anketų analizė.3. Išsiaiškinti Linkuvos gimnazijos mokinių požiūrį į mokslą ir mokymosi sunkumus.4. Paruošti diagramas iš gautų anketų atsakymų. Darbo metodai:1. Informacinių šaltinių analizė.2. Informacijos sisteminimas, apibendrinimas.3. Duomenų apdorojimas kompiuteriu.4. Anketos.5. Diagramos.

Pastaruoju dešimtmečiu Lietuvos visuomeniniame gyvenime vyksta daug reformų -socialinių, ekonominių, kultūrinių, kurių pasekmė - daug pozityvių demokratinių pokyčių. Kartu su demokratinės sistemos privalumais pasireiškė ir socialinės problemos švietimo sistemoje. Viena iš opiausių problemų tampa dalies mokinių mokyklos nelankymas, epizodinis mokyklos lankymas, iškritimas iš mokyklos.

Šiuo metu išskiriamos dvi pagrindinės mokinių grupės:

Nereguliariai mokyklą lankantys vaikai, kurie lanko mokyklą, tačiau praleidžia daug pamokų.

Apibendrinant galima teigti, kad mokyklos nelankymas yra opi problema. Nėra tiksliai apibrėžtos bei visuotinai priimtinos sąvokos, kas yra mokyklos nelankantis mokinys. Vis tik svarbiausi kriterijai, apibūdinantys mokyklos nelankančius vaikus, yra mokinio amžius (nuo 6 iki 16 metų), praleistų pamokų skaičiaus santykis ir mokymosi medžiagos įsisavinimas.

Sunku išskirti vieną priežastį, dėl ko vaikai bėga iš pamokų, nenoriai eina į mokyklą, epizodiškai praleidžia pamokas ir galiausiai visai nustoja mokytis. Mokytojai vis dažniau išreiškia susirūpinimą mokinių mokymosi motyvacijos stoka, nepakankamomis mokymosi pastangomis, pamokų praleidinėjimu ir vengimu aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje. Dažniausiai yra išskiriamos šios mokyklos nelankymo priežastys: nenoras mokytis, nesugebėjimas įsisavinti mokymosi turinio, konfliktai su mokytojais, tingėjimas, noras mokytis amato, neigiamas tėvų požiūris į mokymąsi, sunki materialinė grupė.

Analizuojant mokyklos nelankymo priežastis sunku išskirti vieną pagrindinę priežastį, nes mokyklos nelankymas gali būti susijęs su daugybę veiksnių. Tačiau visas šias priežastis galima sugrupuoti į 4 pagrindines grupes: priežastys, susijusios su vaiko asmenybe, priežastys, susijusios su vaiko šeima, priežastys, susijusios su mokykla, ir priežastys, susijusios su mūsų visuomene ir jos kultūra.

Mokslininkė Rupšienė L. pabrėžia, kas būtent šeimoje pradeda formuotis mokymosi motyvacija, nuostatos mokyklos atžvilgiu, emociniai santykiai su mokymusi. Mokslininkė išskiria šias blogo mokymosi, susijusio su šeima, priežastis: tėvų ir vaikų santykių sutrikimas, žemas socialinės šeimos statusas, konfliktai šeimoje, tėvų skyrybos. Taip pat Rupšienė L. nustatė, kas pusė sistemingai praleidinėjančių pamokas mokinių gyvena nepilnose, blogai materialai aprūpintose šeimose, dauguma jų patiria neigiamą seserų ir brolių įtaką, šiems vaikams šeimose neteikiama parama, vyrauja šaltas tarpusavio bendravimas. Tokia aplinka sunkina vaiko mokymosi motyvacijos formavimąsi.

  • Microsoft Word 102 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (2415 žodžiai)
  • Gimnazija
  • Vilma101
  • Kaip mokyklos nelankymas daro įtaką mūsų tobulėjimui?
    10 - 10 balsai (-ų)
Kaip mokyklos nelankymas daro įtaką mūsų tobulėjimui?. (2015 m. Balandžio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/kaip-mokyklos-nelankymas-daro-itaka-musu-tobulejimui.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 20 d. 08:06
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo