Kaitrai atsparus betonas ir jo gamybos technologija


Įvadas. Žaliavos ir tyrimų metodika. Žaliavos. Formavimo mišinio ir jo komponentų paruošimas bei komponentformavimas ų. Tyrimų metodika. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Dilatometriniai tyrimai. Bazaltinės vatos plaušelių sąveika su AAC matrica. Bazaltinio pluošto kartu su SiO2 mikrodulkių priedu poveikis AAC. Stipruminėms savybėms. Struktūros tyrimai. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas.


2009 m. pradėti darbai buvo tęsiami. Buvo atliekami tyrimai siekiant sukurti bazaltinės vatos atliekų perdirbimo technologiją, nustatyti pluoštinio priedo poveikį AAC bandinių savybėms, ištirti galimybę kaip panaudoti AAC gamybos atliekas mūro mišinių gamyboje, pritaikant jas padidinto terminio atsparumo medžiagos (PTAM) tarpusavio sujungimui.

Buvo atlikta naujos technologijos analizė ir apibrėžti konkretūs darbai, kuriuos reikėtų atlikti išleidžiant bandyminę PTAM plokščių partiją. Buvo pakeista formavimo mišinio paruošimo maišyklės dangčio konstrukcija, kad būtų galima atlikti papildomo bazaltinio armuojančio pluoštinio priedo pateikimą į formavimo mišinių ruošimo įrenginį.

2010 metais darbai buvo tęsiami VGTU lėšomis. Ištirta pucolaninio priedo (SiO2 mikrodulkių) poveikis AAC savybėms. Išleista bandyminė AAC partija panaudojant dviejų šalių (Vokietijos ir Kinijos) SiO2 mikrodulkes su AAC maltų atliekų priedu. Dėl šio atlikto darbo tolesni moksliniai tyrimai 2011 m. buvo atliekami panaudojant kompleksinį priedą - SiO2 mikrodulkes ir armuojantį pluoštinį priedą - bazaltinės vatos gamybos atliekų plaušelius.

Daugelis autorių tyrė tik vieno pluoštinio priedo poveikį betono atsparumui temperatūros svyravimams. A.Naumowe ir Cheon-Goo-Han bei kt. [11,12] ištyrė polipropeno pluoštinio priedo poveikį. Nustatė, kad esant didesnei kaip 170 oC temperatūrai polipropeno pluoštas betone lydosi, išgaruoja ir suformuoja betono struktūroje mažų kanalų poras, kurios gaisro atveju mažina įtrūkimų skaičių betone. I.M.L.Reis ir A.I.M.Berriera [13] ištyrė stiklo ir anglies pluoštų įtaką polimerbetonio atsparumui temperatūros svyravimams kiti autoriai dvigubo armavimo polipropileno ir metalinių pluoštų priedo poveikį betono savybėms [14].

Armuojant anglies pluoštu pagerėja AAC gaminių mechaninės savybės ir padidėja atsparumas kaitrai [23]. 700 oC temperatūroje susitraukimo deformacijos ir masės nuostoliai siekia 20% pradinių verčių.

Šiame darbe tiriamos AAC savybės armuojant betoną bazaltinės vatos pluoštu. Tam tikslui naudotos bazaltinės vatos gamybos atliekos. Bazaltinės vatos gaminiai būna su skirtingu rišiklio (fenolformaldehido) kiekiu. Buvo tirtos atliekos su skirtingu rišiklio kiekiu ir lyginamos su kontroliniu pluoštu be rišiklio.

ištirti mineralinės vatos rišiklio (fenolformaldehido) poveikį modifikuoto AAC savybėms.

sukurtas padidinto atsparumo kaitrai (iki 650 ˚C temperatūros) autoklavinis akytasis betonas turėtų nesuirdamas atlaikyti 25 kaitinimo-aušinimo ciklus.

Matuizų „Giraitės“ smėlio karjero smėlis atitiko EN 196-6 reikalavimus. Smėlis buvo malamas

įrenginys, e – kaitinimo krosnis SNOL

Tyrimuose naudota UAB „Paroc“ įmonėje gaminama mineralinė vata, kurios pagrindiniai komponentai tenkina bazaltinės vatos rodiklius. Tirtas trijų rūšių vatos poveikis AAC savybėms. Vata be rišiklio, bazaltinė vata su minimaliu (3,0%) rišiklio kiekiu „PAROC UNS37z“ ir bazaltinė vata su maksimaliu (3,5%) rišiklio kiekiu „PAROC FAS 4“. Paruoštos vatos pluošto ilgis kito nuo 0,1 iki 6 mm. Pluošto priedo kiekis mišinyje kito nuo 0,2 iki 0,5 % virš kietų medžiagų masės. Galutiniuose tyrimuose pluoštinio priedo kiekis siekė apie 0,3% virš kietų medžiagų masės.

Kylant temperatūrai iki 105 oC susitraukimo deformacijų nesimato. Bandinio susitraukimą tarp 105 oC ir 573 oC temperatūros galima paaiškinti keliais aspektais:

573 oC temperatūroje bandinių susitraukimas nutrūksta. α- kvarcas pereina į β-kvarcą staigiai (dilatometro kreivėje matomas kalnelis). Bandinys pailgėja, tolesnis susitraukimas kylant temperatūrai vyksta lėčiau.

Tolesnės bandinių susitraukimo deformacijos pastebimos ir nutraukus kaitinimą. Aušinant bandinį anksčiau vykę pokyčiai tebesitęsia: auštant nuo 650 oC iki 573 oC – bandinys beveik nesusitraukia, 573 oC temperatūroje β- kvarcas vėl pereina į α-kvarcą, todėl sumažėja bandinio tūris ir padidėja deformacijos.

  • Statyba Referatas
  • Microsoft Word 3537 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (5784 žodžiai)
  • Sandra
  • Kaitrai atsparus betonas ir jo gamybos technologija
    10 - 9 balsai (-ų)
Kaitrai atsparus betonas ir jo gamybos technologija. (2016 m. Gegužės 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/kaitrai-atsparus-betonas-ir-jo-gamybos-technologija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 17:12
×