Kalbėjimo temos ir potemės 2019 m. 10 ir 12 klasei (3)

Kalbėjimo temos 2200+ pavyzdžių. Kalbėjimo potemės 2019 metams 10 klasei ir 12 klasei.

Šiais 2019 metais mokiniai kalbėjimo temą turi pasirinkti patys ir nagrinėti ją per lietuvių kalbos pamokas. Kad būtų lengviau, mūsų duomenų bazėje galite rasti apie 2200+ įvairių kalbėjimų. Dalis iš jų yra profesionaliai parašyti mūsų komandos, o kita dalis yra įkelti autorių - mokinių, kurie savo darbus jau atsiskaitė ir geranoriškai pasidalino savo pupp ir vbe potemėmis su Jumis. Todėl čia galite rasti puikų, jau patikrintą mokytojo, pupp ir vbe pavyzdį bet kokia tema.

Kalbėjimo potemės pavyzdys leis susidaryti nuomonę, suprasti, kaip reikėtų rašyti, koks turi būti išplėstinis kalbėjimo planas, kaip tai darė kiti mokiniai ankstesniais metais.

Parsiųstą darbą naudokite kaip pavyzdį, medžiagą savo darbui parašyti, tai bus sąžininga ir mokytojai bus patenkinti. Linkime sėkmės ruošiant savo kalbą ir mokantis viešai kalbėti :)

Jeigu ieškote potemės konkrečia tema, pasinaudokite paieškos laukeliu žemiau - įveskite pagrindinį temos žodį, pvz. meilė, tėvynė ir tikrai rasite pavyzdžių.

2601 dokumentas
Tėvas lietuvių literatūroje
9,5( 6 atsiliepimai )

Tema: 18. Tėvas lietuvių literatūroje. Kalbėjimo potemė 12 klasei kalbėjimo pavyzdys. Priedas - išplėstinis planas, literatūros šaltiniai. Kalba apie tėvą lietuvių ...

Kas toks yra tėvas šiuolaikiniame pasaulyje ir kaip jis yra vaizduojamas? Dažniausiai tėvas yra laikomas kaip šeimos galva. Tai asmuo, kuris priima pagrindinius sprendimus, padeda ...

Potemės 2019, 4 puslapiai
2018 03 07
Tėvų ir vaikų santykiai lietuvių literatūroje kalbėjimas

Tėvų ir vaikų santykiai lietuvių literatūroje kalbėjimas. (Šatrijos Ragana, J. Biliūnas). ...

Didelę įtaką vaiko asmenybei, jo vidinio pasaulio formavimuisi daro šeimoje patiriamas artumas ir meile paremti santykiai su tėvais. Toks tėvų ir vaikų ryšys vaizduojamas ...

Potemės 2019, Literatūra, 2 puslapiai
2017 04 20
Tėvų ir vaikų santykių vaizdavimas J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“

Tėvų ir vaikų santykių vaizdavimas J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir ...

Vienas konfliktiškiausių veikėjų yra Andrius – džiazininkų vadeiva. Jis auga tik su tėvu.. Tėvas Andriui rodė tik žiaurų ir negailestingą elgesį. Todėl, nesistebima ...

Potemės 2019, 3 puslapiai
2019 03 24
Užribyje atsidūrusio žmogaus paveikslas lietuvių literatūroje

Užribyje atsidūrusio žmogaus paveikslas lietuvių literatūroje. Biliūnas, Škėma ...

Artimųjų apleisti ir sielvarto kupini žmonės yra patys trapiausi į užribį, toli nuo mylimųjų, nublokšti asmenys. Dažnas prieš juos užmerkia akis, stengiasi jų nematyti. ...

Potemės 2019, 3 puslapiai
2017 07 06
Vaikų ir tėvų santykiai lietuvių literatūroje

Vaikų ir tėvų santykiai lietuvių literatūroje. Vinco Mykolaičio – Putino. Antano Škėmos. Juozo Apučio kūriniai. ...

Psichologų teigimu, žmogaus formavimuisi labai ryškią įtaką daro vaikystės tarpsnis. Intensyviai rutuliojasi šio amžiaus vaiko psichika, tikrovės pažinimas, kaupiasi ...

Potemės 2019, 2 puslapiai
2017 10 02
Vertybių kaita Lietuvos literatūroje

Vertybių kaita Lietuvos literatūroje. (K. Donelaitis, M. Katiliškis, J. ...

Ne išimtis, kad nuo seno buvo vertinamas ne tik darbas, bet ir doras žmogaus elgesys, ištikimybė – tai visiškas atsidavimas tam, kas tau yra brangu. Nuo seniausių laikų ...

Potemės 2019, 6 puslapiai
2018 11 08
Žmogaus egzistenciniai pasirinkimai ribinėse situacijose

Žmogaus egzistenciniai pasirinkimai ribinėse situacijose. B. Sruoga. S. Nėris. ...

Visais laikais žmogus susidurdavo su sudėtingais išbandymais. Tokių atvejų pasitaikė karo metu, kuomet, labai daug žmonių atsidūrė sunkiai pakeliamose situacijose, todėl kai ...

Potemės 2019, 3 puslapiai
2018 11 19
Žmogaus ir gamtos ryšys lietuvių literatūroje potemė

Žmogaus ir gamtos ryšys lietuvių literatūroje. (Kristijonas Donelaitis „Metai“ Antanas Baranauskas „Anykščių ...

Lietuviui gamta visuomet buvo svarbi ir artima, nes žmogui ji yra pasaulis, kuriame jis gali surasti prieglobstį, ramybės šaltinį. Ji buvo ne tik maitintoja, bet ir globėja. Ši ...

Potemės 2019, 1 puslapis
2018 02 27
Žmogaus ir medžio ryšys V. Krėvės „Skerdžiuje“ ir R. Granausko „Gyvenimas po klevu“

Žmogaus ir medžio ryšys V. Krėvės „Skerdžiuje“ ir R. Granausko „Gyvenimas po ...

Apibendrinant, galima teigti, kad gamta kūriniuose (šiuo atveju medžiai), yra toks aspektas, kuris ypač daug susijęs su pačių kurinių veikėjų gyvenimais. Žmogus gali suartėti ...

Potemės 2019, 2 puslapiai
2018 04 18
Žmogaus prigimties dualizmas lietuvių literatūroje

Žmogaus prigimties dualizmas XX amžiaus lietuvių literatūroje. (J. Savickis, V. Mykolaitis-Putinas, Just. ...

Dualizmas – tai dvilypumas, sudvejinimas. Žmogus iš prigimties yra dvilybė asmenybė, todėl jai būdingi vidiniai konfliktai, prieštaravimas sau ir aplinkai, dažnos ribinės ...

Potemės 2019, 2 puslapiai
2018 02 27
Žmogaus vidiniai konfliktai XX a. lietuvių literatūroje

Žmogaus vidiniai konfliktai XX a. lietuvių literatūroje. V. M. - Putinas. A. Škėma. M. Katiliškis. ...

Vidinė laimė suprantama tik pažinus ir atradus save. Žmogus yra ieškotojas – kasdien ieško išeičių, kompromisų, nuolat stengiasi pritapti.  Aplinka ir mus supantys žmonės ...

Potemės 2019, 4 puslapiai
2018 04 24
Žmogus ir gamta lietuvių literatūroje - potemė

Žmogus ir gamta lietuvių literatūroje. K. Donelaitis, A. Baranauskas, Maironis, Vincas Mykolaitis-Putinas. Kalbėjimo planas. Literatūra ir šaltiniai. ...

Žmogaus ir gamtos santykių darna atskleidžiama ne tik gyvenant pagal gamtos ritmą, bet yra susijusi ir su žmogaus dvasine savijauta. Lietuvių literatūroje gimtinės kraštovaizdis ...

Potemės 2019, 4 puslapiai
2018 04 16
„Kai kasdieniai žodžiai nebepadeda, talkon ateina poezija. Ir pasako beveik visa, kas svarbiausia“, – rašo latvių poetas Knutas Skujeniekas. Pagrįskite šią mintį remdamiesi jums patinkančios poezijos pavyzdžiais

Kalbėjimo potemė apie poezijąetų 10 klasei. Literatūra 10 temos kalbos pavyzdys su palnu ir šaltiniais. 1

Kiekviena mūsų gyvenimo detalė yra iš anksto numatyta dar prieš mums ateinant į šį gyvenimą. Visas gyvenimas yra suplanuotas kaip tobulas išsilaisvinimo kelias. Kiekvienas ...

Potemės 2019, 10 klasė, Literatūra, 4 puslapiai
2017 02 07
„Nėra tokios menkos tautos, tokie niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba‘‘, Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

,,Nėra tokios menkos tautos, tokie niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba‘‘, - prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša Argumentuotai išsakykite ...

Gimtoji kalba sudaro neatskiriamą kiekvieno žmogaus gyvenimo dalį. Sava kalba reikalinga, kad ji darytų mus unikaliais, kad išsiskirtume pasaulio kalbų kontekste. Prieš 400 metų ...

Potemės 2019, 10 klasė, 2 puslapiai
2018 09 26
Absurdo žmogus literatūroje

Panagrinėjus ne tik lietuvių, bet ir užsienio literatūrą, nesunku įžvelgti tam tikras tendencijas, vyravusias XXa. vidurio literatūroje. Rašytojai pradeda gilintisi į žmogaus ...

Panagrinėjus ne tik lietuvių, bet ir užsienio literatūrą, nesunku įžvelgti tam tikras tendencijas, vyravusias XXa. vidurio literatūroje. Rašytojai pradeda gilintisi į žmogaus ...

Potemės 2019, 1 puslapis
2015 02 09
Agrarinė kultūra, žemdirbio gyvenimo būdas lietuvių literatūroje

Agrarinė kultūra, žemdirbio gyvenimo būdas lietuvių ...

Tai rašytojai, į literatūrą atėję iš kaimo, iš valstietiškų vertybių pasaulio. Jų kūryboje vietos vaizdavimas gimsta iš noro ją tobulinti, parodyti krašto grožį. Dėl ...

Potemės 2019, 3 puslapiai
2016 03 15
Agrarinis mentalitetas XX. antros pusės lietuvių literatūroje

Agrarinis mentalitetas XX. antros pusės lietuvių literatūroje. Granauskas ,, Duonos valgytojai'' ir ,, Gyvenimas po klevu ",. Martinaitis ,, Kukučio baladės ". ...

Žemės tema yra labai svarbi lietuvių senojoje literatūroje. Lietuvos poetai (Maironis, A. Baranauskas, K. Donelaitis ir kt.) gyvenimą siejo su gamta, žemės jėgomis, jos galiomis, ...

Potemės 2019, 3 puslapiai
2016 04 07
Amžinosios žmogaus vertybės lietuvių literatūroje

Amžinosios žmogaus vertybės lietuvių literatūroje. V. M. -Putinas. Maironis. Š. Ragana. ...

Vertybės - tai tam tikros moralinės nuostatos, pagal kurias žmonės gyvena, dirba, kuria šeimą ar valstybę. Vertybių svarba žmogaus gyvenime yra ypač didelė. Ateitis ir geras ...

Potemės 2019, 5 puslapiai
2018 04 26
Anot kalbininkės Daivos Vaišnienės, tarmė yra namų kalba, gimtoji motinos kalba. Bendrinę kalbą gali pakeisti tarmės - Kalba, 5 potemė
9,5( 2 atsiliepimai )

5 potemė 10 klasei 2015m. Kalba. Kalbėjimo potemė, yra išplėstinis planas nemokamai ir šaltiniai.

Šiomis dienomis žiniasklaida mirgte mirga nuo įvairiausių straipsnių apie degraduojančią, globalėjančią lietuvių kalbą. Vieni teigia, kad mes per daug vartojame anglicizmų, ...

Potemės 2019, 10 klasė, 3 puslapiai
2015 02 04
Antikos literatūros graikų mitų svarba

Antikos literatūros graikų mitų svarba. Antikos literatūra verčia susimąstyti, ką reiškia būti „narcizu“. Taip pat Antikos literatūroje yra kalbama, kokia svarbi yra meilė tėvynei. ...

Antikos literatūra verčia susimąstyti, ką reiškia būti „narcizu“. Šiuolaikinis žmogus linkęs žiūrėti į save ne tam, kad susivoktų kas jis toks yra, o tam kad gerėtųsi ...

Potemės 2019, 2 puslapiai
2019 01 11
Ar galima dėti lygybės ženklą tarp autoriaus biografijos ir ja paremto kūrinio?

Ar Galima dėti lygybės ženklą tarp autoriaus biografijos ir ja paremto kūrinio. (B. Sruoga, A. Škėma). ...

Skaitydami įvairius grožinės literatūros kūrinius, pastebime, jog juose galima apčiuopti paties autoriaus biografijos detalių ir faktų. Tokiu būdu jaučiamas autoriaus ...

Potemės 2019, 2 puslapiai
2017 05 30
Ar grožinės literatūros kūrinyje atpažįstami autoriaus biografijos faktai padeda suprasti kūrinį ar trukdo? - Literatūra, 29 potemė
9,6( 10 atsiliepimų )

29 potemė 12 klasei 2015 m. Tema Literatūra (Kultūra). Literatūros šaltiniai. Kalbėjimo planas. Potemė apie rašytojų biografijos faktus ir turinio supratimą. Parašyta pagal NEC reikalavimus. 2

Grožinė literatūra yra turtinga įvairiais rašytojais ir poetais, kurie yra parašę daugybę nuostabių kūrinių. O kaip gimsta kūrinys? Ar visada jis būna išgalvotas ...

Potemės 2019, 12 klasė, 4 puslapiai
2017 03 17
Ar grožinės literatūros kūrinyje atpažįstami autoriaus biografijos faktai padeda suprasti kūrinį ar trukdo? kalbėjimas (2)

Ar grožinės literatūros kūrinyje atpažįstami autoriaus biografijos faktai padeda suprasti kūrinį ar trukdo? Savo mintis pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais. Vincas Mykolaitis ...

Biografija – seniausias rašytinio pasakojimo žanras, nuoseklus žmogaus gyvenimo ir veiklos aprašymas, padedantis geriau suprasti mus supančią aplinką, praeities įvykių ...

Potemės 2019, Literatūra , 4 puslapiai
2017 11 23
Ar istorinės aplinkybės keičia žmogaus likimą?

Ar istorinės aplinkybės keičia žmogaus likimą. Bronius Krivickas. Henrikas Radauskas. Jonas Biliūnas. Informaciniai šaltiniai. ...

Daugelis šiandienių žmonių paprasčiausiai nesuvokia istorinių aplinkybių ir jų poveikio, kadangi daugelis šiandieninių žmonių nėra susidūrę su istorinėmis aplinkybėmis. ...

Potemės 2019, 6 puslapiai
2019 04 16
Ar kenčia žmogus, palikęs gimtuosius namus? - potemė

Ar kenčia žmogus , palikęs gimtuosius namus ? Atsakykite į klausimą , remdamiesi katastrofų laikotarpio lietuvių literatūra. B. Krivickas. M. Katiliškis. Informaciniai šaltiniai. ...

Gimtųjų namų palikimas skatina asmenybės dvilypumą, vidinį skausmą ir netgi kaltę. Kartais istorinės ir politinės aplinkybės susiklosto taip, kad žmogui tenka skubiai ...

Potemės 2019, 10 klasė, 3 puslapiai
2018 06 01
Ar laisve butina laimes salyga? kalbėjimo potemė

Ar laisve butina laimes salyga? kalbėjimo ...

Kalbant apie laisvę šiomis dienomis, daugelis žmonių tai supranta kaip galimybę rinktis. Garsus lietuvių dainininkas Andrius Mamontovas viename interviu apie Lietuvos laisvės ...

Potemės 2019, normaluser5 klasė, 2 puslapiai
2016 04 01
Ar norint suvokti klasikinių pasaulio literatūros kūrinių vertę pakanka susipažinti su jų santraukomis ar adaptacijomis? - Literatūra, 23 potemė

23 potemė 12 klasei 2015 m. Literatūra (Kultūra). Šaltiniai, išplėstinis planas. Kūrinių suvokimas iš adaptacijų ir santraukų. 2

Mes galima džiaugtis tuo, kad turime priėjimą prie viso pasaulio literatūros. Šiais laikais, lengviau nei bet kada anksčiau galime gauti norimą knygą iš bet kurio pasaulio ...

Potemės 2019, 12 klasė, 4 puslapiai
2015 02 13
Ar pasiaukojimas yra prasmingas?

Ar pasiaukojimas yra prasmingas? Remdamiesi šių dienų aktualijomis ir lietuvių literatūra, pateikite savo nuomonę. (S. Nėris, Juozas Tumas - ...

Pasiaukojimas dėl kito žmogaus ar kokio nors tikslo, visais laikais buvo viena didžiausių vertybių. Tik pasiaukodamas žmogus galėjo parodyti savo ištikimybę ir tikrą ...

Potemės 2019, 12 klasė, 2 puslapiai
2017 03 27
Ar populiarioji literatūra - gera literatūra? Atsakykite remdamiesi skaitytais kūriniais kalbėjimas

Šaltinio autorius, Pavadinimas Vieta knyga , interneto adresas Trumpas konspektas, svarios mintys. (James Dashner, Michael Morpurgo, Gayle ...

I.ĮŽANGA: Literatūra patinka daugeliui žmonių visame pasaulyje dėl to, kad iš jos galima daug ko sužinoti, išmokti, susivokti.II.DĖSTYMAS: Populiarioji literatūra ...

Potemės 2019, 10 klasė, Literatūra, 7 puslapiai
2017 04 29
Ar socialinės aplinkybės turi lemiančios reikšmės žmogaus gyvenimui?

Ar socialinės aplinkybės turi lemiančios reikšmės žmogaus gyvenimui? F. Kafka. J.T. Vaižgantas. ...

Jau nuo senų laikų socialinės aplinkybės turėjo lemiančios reikšmės žmogaus gyvenimui. Dar 1500 m. pr. m. e. Indijoje buvo susiformavęs žmonių skirstymas į tam tikrus ...

Potemės 2019, 3 puslapiai
2018 05 09
Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai?

12 klasės kalbėjimo potemė 2014 m. 2

Ieškoti dvasinio vedlio, guru, žmogaus, kuriuo gali tikėti ir pasitikėti – apskritai įprastas reiškinys visuomenėje. Todėl atsiranda autoritetai – pavyzdžiai, kuriais ...

Potemės 2019, 12 klasė, 3 puslapiai
2019 02 26
Ar žemdirbiška pasaulėjauta grįsti klasikiniai lietuvių literatūros kūriniai suprantami jaunajai skaitytojų kartai? - Literatūra, 20 potemė
9,2( 5 atsiliepimai )

20 potemė 12 klasei 2015 m. Literatūra (Kultūra). Išplėstinis kalbėjimo planas. Potemė apie žemdirbišką pasaulėjautą. Kaip kūriniai suprantami jaunimui? 2

Lietuviai nuo seno buvo žemdirbiai, todėl ir lietuvių literatūra yra persmelkta žemdirbiška pasaulėjauta. Dažnai tokioje literatūroje yra perteikiamas gamtos grožis, aprašomi ...

Potemės 2019, 12 klasė, 4 puslapiai
2015 02 14
Ar žmogus gali valdyti savo likimą (3)

Ar žmogus gali valdyti savo likimą (3). Vincas Mykolaitis - Putinas, Antanas Škėma. ...

Žmogus neretai priima sau nepalankius sprendimus, kurie ir nulemia jo likimą. Tačiau šie sprendimai tik pakreipia kita linkme mūsų likimą, kadangi visiškai jo pakeisti negalime. ...

Potemės 2019, 2 puslapiai
2018 01 03
Asmeninė laimė ir pareiga lietuvių literatūroje

Asmeninė laimė ir pareiga lietuvių ...

Laimė – idealizuojama siekiamybė, pasiekiama suradus save, tai, kas artima, kas teikia džiaugsmą. Pareiga – būtinas pagal įstatymą, dorovę, paprotį veiksmas. Veikėją, ...

Potemės 2019, 3 puslapiai
2016 08 04
Asmeninės laimės ir pareigos konfliktas lietuvių literatūroje

Asmeninės laimės ir pareigos konfliktas lietuvių ...

Dažnai literatūros herojus renkasi pareigą tėvynei ir aukoja asmeninę laimę. Tokia pareigos samprata atskleidžiama J.Biliūno apysakoje ,,Liūdna pasaka” ir Just. ...

Potemės 2019, 3 puslapiai
2016 06 06
Asmeninės laimės ir pareigos konfliktas literatūroje

Asmeninės laimės ir pareigos konfliktas ...

Lietuvių literatūroje yra dažnai rašoma apie žmogaus laimės ir visuomeninės pareigos konfliktą. Apie tai rašė ir Justinas Marcinkevičius vienoje iš draminės trilogijos ...

Potemės 2019, 3 puslapiai
2018 01 14

10 dalykų kuriuos privalote žinoti apie kalbėjimo potemes 2018 norėdami gauti gerą įvertinimą

 • 1. Kalbėjimo potemę rašykite patys. Mokytojas puikiai jus pažįsta ir žino kokį kalbėjimą galite parašyti, o kokį ne. Todėl daug geriau yra susirasti pavyzdį ir rašyti kalbą pačiam, nei nešti "profesionalią", kuri nėra jūsų rašyta (tuo labiau, kad mokytojas jau gali būti matęs tokią kalbą pas kitą mokinį).
 • 2. Rinkitės kalbėjimo temą, kurią suprantate ir kuri yra artima jums pagal pomėgius ir interesus. Kokios geriausios kalbėjimo temos? Geriau pasirinkti paprastesnę kalbą, apie kurią pačiam įdomu kalbėti, nei sudėtingą ar tą, kurią renkasi visi. Įdomų kalbėjimą lengviau atsiminti ir paprasčiau kalbėti.
 • 3. Naudokite pavyzdžius. Mūsų puslapyje galite rasti 1900+ kalbėjimo potemes - jų pavyzdžius visomis temomis. Susiraskite sau tinkamą ir naudokite kaip pavyzdį rašant savo darbą. Tai bus žymiai lengviau ir sąžininga.
 • 4. Rašykite ir kalbėkite paprastai. Kuo kalbėjimas paprastesnis, tuo jį lengviau kalbėti. Paprastas nereiškia prastas! Genialu tai kas paprasta. Todėl venkite sudėtingų literatūrinių žodžių, išsireiškimų - juos sunku prisiminti. Parenkite paprastą ir lengvą kalbą jums įdomia tema.
 • 5. Parenkite kalbėjimo planą ir šaltinius. Jie yra privalomi, todėl suraskite plano pavyzdį ir nesunkiai parašysite planą pagal savo temą (parsisiųskite potemės pavyzdį iš mokslobaze.lt ir plano pavyzdį atsiųsime nemokamai). Šaltiniai - tai tiesiog interneto nuorodos, kurios buvo panaudotos.
 • 6. Kai kalbėjimas jau parašytas svarbu jį išmokti pasakoti. Pasitreniruokite namuose. Pakalbėkite sau prieš veidrodį, savo draugams ar tėvams. Taip priprasite prie savo kalbos ir viešai kalbėti bus drąsiau.
 • 7. Kalbant laikykite tiesią nugarą ir kalbėkite garsiai. Kai žmogus kalba garsiai, parodo, kad jis yra užtikrintas tuo ką sako. Tiesi nugara leidžia išlaikyti balso tembrą ir teisingą kvėpavimą, dėl ko žmogus atsipalaiduoja ir jaučiasi tvirčiau.
 • 8. Prieš kalbėjimą nusipraskite ir gerai išsimiegokite. Pailsėjus nuotaika būna daug geresnė ir viskas einasi savaime daug geriau. Todėl dieną prieš 10 ar 12 klasės įskaitą geriausia šiek tiek pasportuoti, vėliau išsimaudykite po dušu ir gerai pailsėkite. Tai padės jaustis žvaliai ir pasirodyti geriausiai.
 • 9. Jeigu ima baimė prieš einant kalbėti, tiesiog įsivaizduokite, kad pasakojate savo draugams. Mokytojai tokie pat žmonės, jei atsipalaiduosite ir būsite pasiruošęs kalbą iš anksto, viskas eisis paprastai. Svarbu būti savimi.
 • 10. Pasidalinkite savo kalbėjimu su kitais. Kai išlaikysite kalbėjimą 10 ar 12 klasei, kviečiame įkelti savo potemę ir pasidalinti su kitais. Tai nieko jums nekainuos, o jūsų kalba bus pavyzdys daugeliui žmonių kitais metais :)
 • Padedame mokiniams su kalbėjimo temomis jau 8 metus, todėl tikimės, kad šis trumpas gidas ir kalbėjimo pavyzdžiai PUPP VBE bus naudingi ir leis pasirodyti geriausiai. Norėdami rasti potemės pavyzdį pagal savo temą, pasinaudokite mūsų sumania paieška.
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema