Kalbos funkciniai stiliai referatas


Įvadas. Kalbos funkciniai stiliai. Buitinis stilius. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Publicistinis stilius. Meninis stilius. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Kalba vartojama buitinėse situacijose, administracinėse įstaigose, mokslo darbuose, grožiniuose kūriniuose ir kitur. Vienu atveju kalbėtojai nori pasišnekučiuoti, išsipasakoti, širdį išlieti, kitu – pateikti dalykinį pranešimą arba paveikti pašnekovą, skaitytoją. Skirtinigi kalbėjimo tikslai lemia kalbos savitumą. Istoriškai susiformavusi bendrinės kalbos atmaina, kurios ypatybes ir specifiką lemia vartojimo sritis, turinys ir funkcija vadinama funkciniais stiliais. Lietuvių kalboje skiriami 5 funkciniai stiliai:

Buitinio stiliaus vartojimo sritys – kalba šeimoje, gatvėje, kelionėje, artimų žmonių laiškai, t. y. Asmeninė, neoficialioji komunikacija. Vartojimo sfera lemia turinį: čia dažniausiai kalbama apie nesudėtingus dalykus. Svarbiausia buitinės kalbos funkcija, , yra komunikacinė, tačiau galimos ir visos kitos. Kadangi tipiška bendravimo forma yra dialogas, adresatas būna čia pat, tai kalba yra paprasta, emocinga, konkreti, subjektyvi, jai būdingas vaizdingumas, nebūdingos stilistinės ypatybės yra pilnumas, griežtas tikslumas. Buitinio stiliaus kalba individuali ir vaizdinga, tik vaizdingumas čia kitoks negu grožinėje literatūroje. Buitinio stiliaus išraiška eina iš buitinės šnekos spontaniškumo – ji iš anksto neparengta. Vaizdinės priemonės čia paprastai įprastinės, be to, rečiau atlieka estetinę funkciją. Kiti yra ir tų priemonių stilistiniai atspalviai: jos yra žemesnio tono, turi neoficialumo, familiarumo, neretai ir linksmumo, humoro, šiurkštumo niuansų.

-Na,namie kilo gaisras,mes visi jauni išbėgome į lauka,o senelis pasiliko namie.

Straipsnis – palyginti nedidelis mokslinis rašinys, skelbiamas žurnale, rinkinyje.

Vadovėlis – kurios nors mokslo srities mokomoji knyga.

Sakytiniai žanrai – paskaita, pranešimas.

Matematikos vadovėlis ,,Matematika tau“ 11 klasė. Jurga Deveikytė, Valdas Vanagas

Paralelìzmas (gr. parallēlos – lygiagretus) – dviejų dalykų sugretinimas lygiagrečiai juos pavaizduojant, panašios sintaksinės sandaros sakinių išdėstymas gretimose teksto dalyse.

Meninio stiliaus vartojimo sfera – grožinė literatūra. Šiame stiliuje visų ryškiausiai atsispindi nacionalinės kalbos turtingumas. Jo apraiškų esama ir kai kuriose kitose kalbos sferose: publicistikoje, retorikoje, pasitaiko buitinėje kalboje, mokslo darbuose. Paskirtis – paveikti skaitytojo jausmus, o per juos ir protą bei valią, sukelti pasigėrėjimą grožiu. Juo autorius atskleidžia savo emocijas, išgyvenimus. Būdinga stilistinė ypatybė – vaizdingumas, vaizdinis konkretumas, nevientisumas,emocionalumas, meninis tikslumas. Meninis kalbos stilius vartoja visus kalbos išteklius. Populiariausi šio stiliaus žanrai: Eilėraštis, sonetas, trioletas, elegija, romanas, novelė, apysaka, epigrama, odė, komedija, drama, tragikomedija, tragedija.

Apsiverkė Eglė: kaip ji galinti už žalčio tekėti! Paskui tarė rūsčiai:

Kiekvienas funkcinis stilius turi savo ypatumus ir naudojamas tik tam tikroje gyvenimo situacijoje, bet pasitaiko ir išimčių, kai naudojamas funkcinių stilių mišinys.

Moksliniame stiliuje konstatuojami faktai, dėstoma objektyviai, perteikiama svarbi informacija. Mokslinis stilius vartojamas mokslininkų, rašant oficialius straipsnius ar vadovėlius.

Meninio stiliaus pagrindiniai bruožai: individualumas ir tai, kad jis atlieka estetinę funkciją. Būdinga grožinei literatūrai.

Administracinis laikomas uždariausiu stiliumi ir griežčiausiu, neįsileidžia naujovių iš kitų stilių. Vartojamas oficialioje kalboje.

  • Lietuvių kalba Referatas
  • Microsoft Word 1057 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (2866 žodžiai)
  • Gimnazija
  • Renata
  • Kalbos funkciniai stiliai referatas
    10 - 5 balsai (-ų)
Kalbos funkciniai stiliai referatas. (2016 m. Kovo 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/kalbos-funkciniai-stiliai-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 10:12
×