Kalbos kultūra

464 dokumentai
Kalbos klaidos ir jų taisymas medicinoje
9,5( 2 atsiliepimai )
Kalbos kulturos darbas apie kalbos klaidas medicinoje. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Klaidingas sakinys. Taisymas. Šaltinis.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2016 09 08
Kalbos kultūros klaidų analizė instrukcijose, interneto svetainėse ir reklamos tekstuose
Įvadas. Netaisyklingių sakinių lentele ir jų įštaisimas. Kalbos klaidų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 12 29
Viešosios kalbos analizė ir vertinimas
Teksto autoriaus asmenybė. Kalbos sakymo aplinkybės. Adresatas. Kalbos rūšis. Teksto kompozicija, struktūra. Kalbėjimo etika ir etiketas. Kalbos kultūra. Bendrinės kalbos normų laikymasis. Teksto stilius. Išvados.
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2012 06 17
Kalbos klaidos ir jų taisymas
Kalbos klaidos ir jų taisymas. Klaidingas sakinys. Taisymas. Šaltinis.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 12 07
Specialybės kalbos namų darbas VGTU
Specialybės kalbos Namų darbas. Darbo struktūra. Prašymas priimti į darbą. Gyvenimo aprašymas. Asmens duomenys. Darbo patirtis. Specialieji gebėjimai. Kita informacija.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 03 13
Kalbos kultūros namų darbas. Aktualiausios automobilistų leksikos ir sintaksės klaidos
Įvadas. Darbo tikslas. Aktualiausios automobilistų leksikos, sintaksės klaidos. Leksika. Sintaksė. Padalyvių vartojimas. Morfologija. Išvados. Naudota literatūra. Automobilių, mechanikos ir elektros terminų žodynas. Mūsų specialybės ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 05 02
Sakiniai su leksikos klaidomis
Sakiniai su leksikos klaidomis. Sakiniai su žodžių darybos klaidomis. Sakiniai su priesagomis. Sakiniai su priešdėliais. Durinių sakiniai. Sakiniai su sintaksės klaidomis. Su linksnių klaidomis. Su prielinksnių klaidomis. Sakiniai su ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 11 09
Kalbos kultūros klaidos spaudoje analizė
9( 2 atsiliepimai )
Ivadas. Kokių tipu yra klaidų. Leksikos klaidos. Žodžių daryba. Morfologijos klaidos. Klaidos laikraščiuose. Parduotuvių klaidos. Gamybos klaidos. Klaidos skelbimuose.
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 9 puslapiai
2014 11 28
Viešasis kalbėjimas
9,3( 3 atsiliepimai )
Terminija ir terminologija. Terminų šaltiniai. Priesagų daryba. Priešdėlių daryba. Galūnių daryba. Dūryba. Vienareikšmiškumas. Tikslumas. Sistemiškumas. Patogumas. Emocinis neutralumas. Taisyklingumas. Specialybės kalbos terminai.
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 04 01
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos kontrolinis darbas
I. Parašyti didžiąsias arba mažąsias raides. II. Terminų kirčiavimas. Pabraukite kirčiuotą skiemenį, pavyzdžiui pildyti dokumentus, transporto sistema. Pabraukite žodžių (šalia kurių nurodyta kirčiuotė) kirčiuotą skiemenį, ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2016 08 08
Bendravimo socialiniuose tinkluose kalbos kultūros ypatumai
Įvadas. Kalbos kultūra interneto aplinkoje. Pavyzdžiai. Prastos rašybos priežastys. Išvados ir apibendrinimas. Literatūros sarašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 12 09
Kalbos klaidos
Įvadas. Leksika. Nevartotinos svetimybės (barbarizmai). Tarptautiniai žodžiai. Semantizmai. Žodžių darybos klaidos. Priešdėlių vediniai. Priesagų vediniai. Morfologija. Sintaksė. Linksnių vartojimo klaidos. Kalbos kultūros klaidų ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 31 puslapis
2012 11 11
Buhalterinės apskaitos kalbos kultūros klaidos
Įvadas. Kalbos kultūros klaidos ir jų taisymas. Leksikos klaidos. Neteiktinos svetimybės (Barbarizmai). Nevartotini vertiniai (Vertalai). Žodžių reikšmės klaidos (Semantizmai). Žodžių darybos klaidos. Priesagų vediniai. Priešdėlių ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2014 03 27
Neverbalinė komunikacija ir jos reikšmė
Įvadas. Platesnė neverbalinės komunikacijos samprata. Neverbalinio bendravimo elementai. Neverbalinės komunikacijos veiksniai. Neverbalinė komunikacija vadovo darbe. Išvados. Literatūra. Užduotys.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2018 02 23
Kalbinis bendravimas ir sakytinės kalbos ugdymas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kalbinis bendravimas. Kokiais būdais kalbinis bendravimas ugdomas. Kodėl būtent šie keli būdai. Kas yra sakytinė kalba. Kokia sakytinės kalbos reikšmė. Kaip ugdyti ir skatinti sakytine kalbą. Išvados. Literatūra. Priedai.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 01 09
Kalbos kultūros klaidos
Turinys. Įvadas. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Kalbos klaidų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Kalbėdami savo mintis, jausmus, norus reiškiame sakiniais. Sakiniai susideda iš žodžių. Kad mintys būtų aiškios ir suprantamos, ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 03 03
Specialybės kalbos testas
Specialybės kalba teisės ir teisėsaugos institucijų studijų programa egzamino užduotis i variantas studento vardas , pavardė. Kursas , grupė. Kokios tarmės pagrindu , kada ir kodėl susiformavo bendrinė lietuvių kalba? 2 taškai. ...
Kalbos kultūros testai, Testas, 2 puslapiai
2020 01 08
Viešosios kalbos parengimas
Viešosios kalbos parengimo ypatumai. Viešosios kalbos samprata. Kalba skirstoma į. Informacinę. Apeliacinę. Emocinę. Viešosios kalbos skirstymas pagal parengimo ir skaitymo būdą. Skaitomoji kalba. Laisvoji kalba. Improvizuota kalba. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 02 06
Viešūjų kalbos klaidų analizė
Išanalizuotos 8 viešos kalbos klaidos. Reklamos, akcijų pasiūlymai, firmų pavadinimai, kitos iškabos, prekių pavadinimai. Viena iš pagrindinių kalbos klaidų priežastis yra kitų kalbų poveikis. Šis poveikis labai pavojingas, nes dėl ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2010 09 21
Klaidų taisymas ir ieškojimas internete
Klaidu taisymas ir ieskojimas internete. Įvadas. Lentelė. -. Priedai. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiame savarankiškame darbe mums reikia rasti, ištaisyti ir pagrįsti leksikos, morfologijos ir sintaksės klaidas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 03 11
Kalbos etiketas: Mandagumo raiška
Įvadas. Kalbos etiketas. Kreipimasis ir prašymas. Dėkojimas. Atsiprašymas. Pasisveikinimas ir atsisveikinimas. Linkėjimai. Užuojautos bei paguodos žodžiai. Mandagumo raiška. Verslo kalbos etiketas. Žodinės kalbos etiketas. Kalbėjimo ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 04 07
Kalbos kultūra ir specialybė kalba
Įvadas. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Protokolas. Rekomendacija. Motyvacinis laiškas. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 04 15
Netaisyklinga jaunimo kalba
Kalba. Netaisyklinga kalba jaunimo tarpe. Įvadas. Kalbos kultūra mūsų gyvenime. Skolinių gausa jaunimo tarpe. Kalbos kultūra- sudėtingas mokslas. Lietuvių kalbos kultūros klaidų priežastys. Interneto kalba.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 06 17
Logikos klaidų grupių analizė
Loginė klaida (sakinyje skirstoma ne pagal tas pačias grupes). Klaidų grupė. Visuma painiojama su dalimi. Klaidų grupė. Painiojamas veikėjas su veiksmo objektu. Klaidų grupė. Sąvokai suteikiamas požymis, kurio ji neturi. Klaidų grupė. ...
Kalbos kultūros projektai, Projektas, 11 puslapių
2013 01 21
Tarptautinių žodžių vartojimas specialybės kalboje
Įvadas. Tarptautinių žodžių sąvoka. Tarptautinių žodžių kilmė. Tarptautinių žodžių atsiradimas lietuvių kalboje. Aktualios tarptautinių žodžių vartojimo lietuvių kalboje tendencijos ir problemos. Tarptautinių žodžių ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 10 31
Jaunimo bendravimo internete (socialiniuose tinkluose) kalbos kultūra
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kalbos kultūra interneto aplinkoje. Socialiniai tinklai. Prastos rašybos priežastys. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 04 08
Kalbų sakymo būdai ir bendravimas su auditorija
Įvadas. Objektas. Tikslas. Kalbų sakymo būdai. Bendravimas su auditorija. Kalbėjimo pagrindai. Kalba. Savokų analizė. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2016 08 02
Kompiuterijos terminų lietuvinimo istorija ir problemos
Įvadas. Svetimos ir savos leksikos santykis kalboje. Klaidingumo lygiai ir jų taikymas kompiuterijos terminams. Klaidingumo lygių pavyzdžiai. Ar kalbininkams turi rūpėti kompiuterinė kalba? Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2016 03 15
Verbalinis ir neverbalinis bendravimas referatas
Įvadas. Bendravimo sąmprata. Bendravimo būdai. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Verbalinio bendravimo būdai. Neverbalinio bendravimo ypatybės. Naudota literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 27
Kalbos kultūra klaidų taisymas sakiniuose
1.Darbą pilnai privedėme iki galo2.Dėstytoja pakvietė atsakinėti 3.Nenaudokite maistui neplautų daržovių 4.Partija atstatė sugriautą liaudies ūkį. 5.Ėmė viską ir visiems išguldė. 6.Nuimti ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2014 05 02
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo