Kalbos kultūros aprašymai

3 dokumentai
Kultūros diena
Medžiagų parinkimas baigiamojo darbo įgyvendinimui. -Baigiamojo darbo produktui pasirinktos darbo priemonės. -Darbuotojų sauga ir sveikata. Technologiniai procesai ir jų rezultatai. Įgyvendinimas, procesas. Išvados. Literatūra. ...
Kalbos kultūros aprašymai, Aprašymas, 29 puslapiai
2016 12 07
Reikalavimai straipsniams
Straipsnyje iškelta mokslinė problema turi būti analizuojama remiantis moksline literatūra bei naujausiomis mokslinių tyrimų publikacijomis, pateikiant nuorodas į juos tekste ir pačius šių autorių darbus literatūros sąraše. ...
Kalbos kultūros aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2017 04 06
Kalbos kultūra Leksika
Kalbos vartotojo žodynas. Savų ir svetimos kilmės žodžių vertė , jų vartojimo sferos parinkimas. Barbarizmai svetimybės. Akcepuoti , akceptavimas. Pritarti , sutikti , pritarimas , sutikimas. Alkoholio tikrintuvas. Biznierius , ...
Kalbos kultūros aprašymai, Aprašymas, 19 puslapių
2016 03 15
×