Kalbos kultūros namų darbai

56 dokumentai
Kalbos kultūros namų darbas. Aktualiausios automobilistų leksikos ir sintaksės klaidos
Įvadas. Darbo tikslas. Aktualiausios automobilistų leksikos, sintaksės klaidos. Leksika. Sintaksė. Padalyvių vartojimas. Morfologija. Išvados. Naudota literatūra. Automobilių, mechanikos ir elektros terminų žodynas. Mūsų specialybės ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 05 02
Kalbos klaidos ir jų taisymas
Kalbos klaidos ir jų taisymas. Klaidingas sakinys. Taisymas. Šaltinis.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 12 07
Specialybės kalbos namų darbas VGTU
Specialybės kalbos Namų darbas. Darbo struktūra. Prašymas priimti į darbą. Gyvenimo aprašymas. Asmens duomenys. Darbo patirtis. Specialieji gebėjimai. Kita informacija.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 03 13
Sakiniai su leksikos klaidomis
Sakiniai su leksikos klaidomis. Sakiniai su žodžių darybos klaidomis. Sakiniai su priesagomis. Sakiniai su priešdėliais. Durinių sakiniai. Sakiniai su sintaksės klaidomis. Su linksnių klaidomis. Su prielinksnių klaidomis. Sakiniai su ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 11 09
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos kontrolinis darbas
I. Parašyti didžiąsias arba mažąsias raides. II. Terminų kirčiavimas. Pabraukite kirčiuotą skiemenį, pavyzdžiui pildyti dokumentus, transporto sistema. Pabraukite žodžių (šalia kurių nurodyta kirčiuotė) kirčiuotą skiemenį, ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2016 08 08
Viešūjų kalbos klaidų analizė
Išanalizuotos 8 viešos kalbos klaidos. Reklamos, akcijų pasiūlymai, firmų pavadinimai, kitos iškabos, prekių pavadinimai. Viena iš pagrindinių kalbos klaidų priežastis yra kitų kalbų poveikis. Šis poveikis labai pavojingas, nes dėl ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2010 09 21
Neverbalinė komunikacija ir jos reikšmė
Įvadas. Platesnė neverbalinės komunikacijos samprata. Neverbalinio bendravimo elementai. Neverbalinės komunikacijos veiksniai. Neverbalinė komunikacija vadovo darbe. Išvados. Literatūra. Užduotys.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2018 02 23
Kalbų sakymo būdai ir bendravimas su auditorija
Įvadas. Objektas. Tikslas. Kalbų sakymo būdai. Bendravimas su auditorija. Kalbėjimo pagrindai. Kalba. Savokų analizė. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2016 08 02
Kalbos kultūros ištaisyti sakiniai
Ištaisykite sakinius. Ištaisykite terminus. Ištaisyti sakiniai. Ištaisyti terminai.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2013 09 26
Specialybės kalbos kultūra 1 variantas
Namų darbai 1variantas. Specialybės kalbos kultūra. Tikrino Lekt. Albina Auksoriūtė. Pirma užduotis. Antra užduotis.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 01 21
Kalbos kultūra plačiaja prasme
Įvadas. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Protokolas. Motyvacinis laiškas. Literatūra. Kalbos kultūra plačiąja prasme, be kalbos taisyklingumo, apima dar kalbos estetiką ir kalbos etiką, šitaip išplėtus kalbos kultūros ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 03 10
Specialybės kalbos vartojimo nenuoseklumai finansų tematikos tekstuose
Leksikos klaidos. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 12 07
Automobilių mechanikoje ir elektronikoje vartojamų barbarizmų, hibridų ir skolinių žodynėlis
Įvadas. Žodynėlis. Spaudos klaidos. Išvados. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 01 02
Profesinės kalbos kultūra namų darbas
Šiems skoliniams parašykite atitikmenis. Sugrupuokite žodžius į šias keturias grupes: 1. Savuosius žodžius; 2. Tarptautinius žodžius; 3. Vertalus; 4. Barbarizmus. Nevartotiniems žodžiams pateikite pakaitalų. Parašykite po 5-kis ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 05 01
Prašymo priimti į darbą, motyvacinio laiško, gyvenimo aprašymo rašymas
Profesinės kalbos kultūra. Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas CV. Gyvenimo aprašymas curriculum vitae vardas , pavardė.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2019 01 18
Specialybiniai terminai mechanikos srityje
Specialybės kalbos kultūra Namų darbai Atliko. Namų darbų oji užduotis. Iš terminų banko. Iš koncultacijų banko. Pateikti vieną paveikslą ir vieną lentelę iš rašomo baigiamojo ar kursinio darbo.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2017 11 13
Specialybės kalbos kultūra namų darbas
Koks angliško transporto termino „Intermodal transport“ lietuviškas atitikmuo? Ar kelio ženklą galima vadinti „Apvažiavimu“? Kuris iš terminų teiktinesnis „Visuomeninis“ ar „Viešasis transportas“? Kokį terminą vartoti ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2016 04 18
 Logistikos terminai, sintaksė, leksika bei žodžių daryba
Leksika. Ar vartotinas žodis „kapòtas“? Ar vartotinas žodis „fūra“? Ar vartotinas žodis „subsidija“? Ar vartotinas žodis „busikas“? Ar vartotinas žodis „neužilgo“? Žodžių daryba. Morfologija. 2 dalis. Literatūros ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 03 16
Nevartotinų ir vartotinų žodžių žodynėlis
1. Abėesas - ABS stabdžių sistema.2. Ačkarikas - Automobilis "Mercedes-Benz E klasė".3. Atrabotkė - Panaudota variklio alyva.4. Akumas - Akumuliatorius.5. Amortikas - Amortizatorius.6. Apšyvkė - Apmušalai, vidaus apdaila.7. Arkliai - ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 01 02
Namų darbas: nevartotini žodžiai
Ar vartotinas žodis „Diametras“? Ar vartotinas terminas „Reostatas“? Ar taisyklinga „Kapitalinis remontas“. Ar taisyklingas automobilių įtaiso pavadinimas „Imobilaizeris“? Koks svetimybės „čarteris“ lietuviškas pakaitas? ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2017 05 02
Tarties klaidos
Įvadas. Sąvokų analizė. Tarties klaidos ir jų šaltiniai. Taisyklingos tarties reikalavimai ir normos. Priebalsių tarties variantai (klaidos ir trūkumai). Fonetinė prozodija. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2014 12 09
Specialybės kalbos kultūros namų darbas (2)
Praktinė dalis vardenė pavardenė. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas cv vardas pavardė.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2017 01 05
Lietuvių kalbos kultūra: techninė kalba
Lietuvių kalbos kultūra techninė kalba. Namų darbas. „ Techninė “ ar „ technikinė apžiūra “? Ar taisyklingai sakoma „ automobilio techninė charakteristika “? Ar vartoatlituoti “, „ nulituoti “, „ išlituoti “? Ar ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2017 12 29
Specialybės kalbos kultūra: Taisyklingos kalbos vartojimas mechanikos srityje
Specialybės kalbos kultūra: Taisyklingos kalbos vartojimas mechanikos srityje Specialybės kalbos kultūra Namų darbai Atliko. Iš koncultacijų banko. Iš terminų banko. Iš LSD bazės.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2018 12 17
Kalbos kultūros savarankiškas darbas
Prašymas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Motyvacijos laiškas. Linksniavimas ir kirčiavimas. Dujotiekis. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2013 02 06
Mano specialybės nevartotinų terminų žodynėlis
Dėl papeikimo. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Uždarosios akcinės bendrovės. „ĮMONĖ“. Įsakymas. Dėl vardaitės pavardaitės priėmimo į darbą. Kalbos kultūros klaidos.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2017 12 13
Kalbos kultūros 2 namų darbas
Užduotis. Techninis-ekonominis projekto pagrindimas.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2016 04 25
Leksikos užduotys
Specialybės kalbos kultūra. Elektros darbų vadovas. Santechnikos darbų vadovas. Techninių reikalų darbų direktorius . Superkamejuodųjų metalų laužą. „ Dėl pareigų pavadinimų formų “. Aukštoje temperatūroje Kai aukšta ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2017 03 26
Kalbos klaidos namų darbas
Gali kilti klausimas, kodėl taip daug kalbama apie kalbos klaidas. Juk pati kalbos kultūra – tai norminis, pavyzdingas kalbos vartojimas, o ne klaidos. Kalbos kultūrą suprantame kaip tam tikrą kalbotyros šaką ar bent praktinį kursą. ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2013 01 03
Kalbos klaidų nagrinėjimas
Iš administracinės kalbos, tarnybinių dokumentų, interneto svetainių, šnekamosios kalbos nurodytai klaidų grupei parinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus. Tarptautiniai žodžiai ir neteiktinos svetimybės. ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2010 11 02
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo