Kalbos kultūra (10)

449 dokumentai
Klaidingi sakiniai
Namų darbų 1-oji užduotis. Sakiniai su iš interneto svetainės vlkk. Lt Konsultacijų banko išrinktais 6 atvejais, susijusiais su specialybe ar aktualiais techniniams tekstams. Namų darbų 2-oji užduotis. Specialybės sakiniai, kuriuose ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2019 04 16
Krašto kultura Vilnius
Įvadas. Lietuvos kultūrinio paveldo samprata. Vilniaus kraštas. Vilniaus krašto lankytinos vietos. Šv. Onos bažnyčia ir Bernardinų vienuolynas. Arkikatedros varpinė. Sapiegų rūmai ir parkas. Verkių dvaro sodyba ir parkas. Aušros vartai. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 12 17
Kultūros diena
Medžiagų parinkimas baigiamojo darbo įgyvendinimui. -Baigiamojo darbo produktui pasirinktos darbo priemonės. -Darbuotojų sauga ir sveikata. Technologiniai procesai ir jų rezultatai. Įgyvendinimas, procesas. Išvados. Literatūra. ...
Kalbos kultūros aprašymai, Aprašymas, 29 puslapiai
2016 12 07
Lingvistika Kalba ir kalbotyra
Kalba ir šneka. Kalbos funkcijos reikšmė. Mokslas tiriantis kalbas. Kalbotyros šakos. Su kokiais kitais mokslais susijusi kalbotyra. Kalbos struktūros elementai. Sintagmema sintagma. Raiškos plano. Turinio planu. Kalbos tipai. Tarmė – ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2015 05 05
Linksniai ir prielinksniai
Linksnių ir prielinksnių vartosenos ypatumai. Linksnis – vardažodžio, dalyvio, įvardžio kaitomoji forma, reiškianti jo santykį su kitu žodžiu sakinyje. Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietinininkas.
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 12 24
Mandagumo raiška
Įvadas. Kalbos etiketas. Sveikinimo ir sveikinimosi žodžiai. Kalbinimas. Atsisveikinimas. Linkėjimai. Dėkojimas. Mandagumo žodžiai. Susipažinimas. Rašome laišką. Mandagumas ir savitvarda. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 01 02
Morfofogijos klaidos
Morfologijos klaidos. Moterų pareigos, profesija, titulas teikiama moteriškąją gimine. Giminės formų klaidos. Nelinksniuojami lietuvių kalbos daiktavardžiai su galūnėmis -o. Reikia. Įvardis keletas yra vyriškosios giminės Po keletos ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 30
Kalbos kultūra. Nevartotini ir vartotini žodžiai. Salnikas- riebokšlis Begunokas- paskirstytojo. Kalbos klaidų analizė.
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 02 21
Nevartotinų ir vartotinų terminų žodynėlis
Kalbos kultūros klaidos. Įstaigos rengiamų dokumentų aplankai. Uždarosios akcinės bendrovės „ manoservisas “. Įsakymas dėl buhalterio pareiginių nuostatų tvirtinimo. Informatikos skyriaus laborantė. Prašymas dėl atleidimo iš ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2018 05 02
Pamokos planas vikrumas
Pamokos planas nr. Parengiamoji dalis 10 min. Žaidimas „ Saugau – nesaugau “. Pagrindinė dalis 25 min. Vikrumo pratimas „ Veidrodis “. Baigiamoji dalis 5 min. Užimk vietą. Pamokos apibendrinimas.
Kalbos kultūros planai, Planas, 6 puslapiai
2016 01 25
Paprastosios reakcijos į šviesos ir garso dirgiklių priklausomybė po ekscentrinio - koncentrinio krūvio
Paprastosios reakcijos į šviesos ir garso dirgiklių priklausomybė po ekscentrinio koncentrinio krūvio , tyrimą atliekant dešine ranka. Skaičiavimai Pirmas tiriamasis. Prieš krūvį Po krūvio Prieš krūvį. Aritmetinis vidurkis , ms. ...
Kalbos kultūros laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2018 08 10
Pedagogų informacinių komunikacinių technologijų kompetencija ir jos raiška ugdymo procese
Įvadas. Ikt raiškos ugdymo procese teorinės prielaidos. Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) samprata. Informacinių technologijų integravimas mokomuosiuose dalykuose. Vaikai ir informacinės technologijos pavojai ir grėsmės. ...
Kalbos kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 71 puslapis
2014 05 09
Priesagų vediniai
Priesagų vediniai (pagrindinės darybos kategorijos grupės, būdingos priesagos, normų pažeidimai). Pagrindinės vedinių darybos kategorijos grupės. Iš veiksmažodžių išvestų terminų darybos kategorijos grupės. Iš vardažodžių ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2014 04 09
Raštų rengimo reikalavimai ir jų metaduomenų įforminimas
Raštų rengimo reikalavimai ir jų metaduomenų įforminimas. Kas yra raštas? Raštų rekomendacijos ir reikalavimai. Efektyvios dalykinės komunikacijos raštu principai ir kalbos raiškos priemonės. Oficialiojo ir dalykinio laiško ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 05 13
Referatas apie kalbos kultūrą
Įvadas. Vertalai. Semantizmai. Hibridai. Nevartotinos svetimybės (barbarizmaiŽargonas. Žodyno klaidos.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 11 24
Reikalavimai straipsniams
Straipsnyje iškelta mokslinė problema turi būti analizuojama remiantis moksline literatūra bei naujausiomis mokslinių tyrimų publikacijomis, pateikiant nuorodas į juos tekste ir pačius šių autorių darbus literatūros sąraše. ...
Kalbos kultūros aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2017 04 06
Rengimasis kalbai Medžiagos rengimasis Viešosios kalbos, tekstų tipai ir jų sąveikos
Rengimasis kalbai. Medžiagos rengimasis. Viešosios kalbos, tekstų tipai ir jų sąveikos.Įvadas. Viešųjų kalbų rūšys. Medžiagos rinkimas. Rengimasis kalbai. Literatūra.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 02 05
Sintaksė ir morfologija
Sintaksė. Sintaksė yra gramatikos. Pagrindinės sintaksės sąvokos. Sintaksės tyrimo aspektai. Sakinys ir tekstas – svarbūs komunikaciniai sintaksės vienetai. Sintaksinių reiškinių ir ypač sakinio. Sintaksės klaidos. Ataskaita ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 04 07
Sintaksės normos ir klaidos užduotys
Sintaksės normos ir klaidos užduotys. As pratimas. Įrašykite galūnes. Ias pratimas. Įrašykite tinkamą linksnį. Jei reikia , pavartokite prielinksnį. As pratimas. Parinkite tinkamą (- us ) variantą (- us.
Kalbos kultūros uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2018 01 09
Spec. kalbos klaidų taisymas
Keistus garsus. Keista garsą. Modemas kabelinis Kabelinis modemas. Šiai dienai. Šią dieną. Priėjau išvados. Priėjau išvadą. Tame tarpe. Tarp jų. Nuo nešvarumu. Didesnis nei.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2015 12 03
Specialybės kalbos terminai socialinės pedagogikos tema
Socialinė pedagogika. Įvadas. Bendravimas. Aktualizavimas. Agresyvus elgesys. Jaunimo mokykla. Konsultavimas. Polinkis. Suvokimas. Užimtumas. Vertybė.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 04 12
Specialybės kalbos terminų vartojimo klaidos
Specialybės kalbos terminų vartojimo klaidos. Leksika. Leksika - tai kurios nors kalbos žodžių visuma. Vertalai. Vertalai – žodžiai ar junginiai, sudaryti kitų kalbų pavyzdžiu. Kaip taisyklė. Kaip nekeista. Bendrinei kalbai ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 05 23
Svetimžodžiai lietuvių kalboje referatas
Įvadas. Kodėl žmonės naudoja svetimžodžius? Svetimžodžiai ir jų pavyzdžiai. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 06 26
Taisytini vertiniai ir semantizmai specialybės kalboje
Taisytini vertiniai ir semantizmai specialybės kalboje. Kas yra Semantizmas? Tai savas žodis, tam tikruose kontekstuose pavartojamas svetima. Kalbos svarba. Kalba yra svarbiausia žmonių bendravimo priemonė. Kalbos taisyklingumo svarba. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 01 07
Tarmės rašinys
Tarmės – labai svarbi lietuvių etninės kultūros dalis. Tai unikalus, gyvas lietuvių kalbos reiškinys. Šiandien mažai rasime pasaulyje tautų, kurių kalba turėtų tiek tarmių ir patarmių bei šnektų, kiek turi mūsų lietuvių kalba. ...
Kalbos kultūros rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2016 08 05
Tarptautinių žodžių vartojimas
Tarptautinių žodžių vartojimas. Savarankiškas darbas. Pabraukite tarptautinius žodžius. Surašykite tarptautinius žodžius ir naudodamiesi „ Tarptautinių žodžių žodynu ‘‘ paaiškinkite reikšmę.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2015 05 21
Tarptautinių žodžių vartojimas savarankiškas darbas
Tarptautinių žodžių vartojimas. Savarankiškas darbas. Grupė fe14ns vardas , pavardė gabrielė buržinskaitė. Pabraukite tarptautinius žodžius. Surašykite tarptautinius žodžius ir naudodamiesi „ Tarptautinių žodžių žodynu ‘‘ ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2015 10 17
Tarties klaidos aplinkos apsaugos inžinerijos kalboje
Tarties klaidos ir jų šaltiniai aplinkos apsaugos inžinerijoje. Tarties klaidos ir jų šaltiniai. Būtiniausi tarties reikalavimai Būtiniausi tarties reikalavimai Būtiniausi tarties reikalavimai Būtiniausios tarties klaidos. Taip pat. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2018 12 06
Termino samprata, kūrimo principai, reikalavimai, specialistų ir kalbininkų bendradarbiavimas
Termino samprata, kūrimo principai, reikalavimai, specialistų ir kalbininkų bendradarbiavimas. Darbo tikslas. Paaiškinti termino sampratą ir jo kūrimo principus. Uždaviniai 1 Paaiškinti. Termino apibrėžimas ter̃min‖as tiksliai kurią ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 02 05
Tikslumas
Tikslumas. Kalbėdami ar rašydami visuomet klauskime savęs: o ar tai tas žodis? O ar tai toji forma? O ar toji konstrukcija? Ar jie perteikia tą informaciją, kurią turiu galvoje? Jeigu tokį klausima sau keltume, nesakytume: skaudi išraiška ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 3 puslapiai
2010 03 03
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo