Kalbos kultūra (11)

449 dokumentai
Viešoji kalba konspektas
Bendrieji kalbėjimo reikalavimai. Kalbos pristatymas. Jūsų įvertinimas.   II.   Kaip išmokti gerai kalbėti. Kalbos struktūra. Kokia proga kalbėsite . Kokiai auditorijai kalbėsite . Koks kalbos tikslas . Pagrindinė dalis . “ Mano ...
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 02 22
Žodžių sandaros klaidos specialybės kalboje Netaisyklingai naudojamos priesagos, priešdėliai
Įvadas. Priešdėlių vediniai. Žodžiai su nevartotinu priešdėliu. Nereikalingi priešdėliai. Tinkami ir netinkami priešdėliai. Priesagų vediniai. Žodžiai su svetimomis priesagomis. Žodžiai su savomis priesagomis. Išvados. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 10 23
Be kulturingos kalbos nebus ir kulturingos visuomenės
Gimtoji kalba sudaro neatskiriamą kiekvieno žmogaus gyvenimo dalį. Mano. Nuomone, kiekienas save gerbiantis žmogus privalo rūpintis savo kalba, ją. Tobulinti. Visuomenė vartoja daug svetimybių iš vakarų, žargonus, kurių dėka mūsų ...
Kalbos kultūros rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 04
Brailio raštas
Brailio raštas. Aklųjų raštas sukurtas Lui Brailio 1829 m. Luji Brailis gimė 1809 metais Prancūzijoje. Aklųjų rašto atsiradimas. Brailis norėjo supaprastinti skaitymą akliesiems. Brailio rašte kiekvienas rašmuo ar „Elementas“ ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 02 12
Dalykinio teksto redagavimas
Klaidas ištaisykite. Jei reikia , sakinius suredaguokite.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2015 05 21
Įvardinkite žargono, slengo ir įvairių naujadarų privalumus bei trūkumus Kodėl iš vienos pusės tai kenkia bendrinei kalbai ir žmonių bendravimui, o iš kitos pusės tai galima traktuoti kaip pozityvų reiškinį
Įvardinkite žargono, slengo ir įvairių naujadarų privalumus bei trūkumus Kodėl iš vienos pusės tai kenkia bendrinei kalbai ir žmonių bendravimui, o iš kitos pusės tai galima traktuoti kaip pozityvų reiškinį.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 puslapis
2017 12 12
Kalbos dalių klaidos
Įvadas. Gali kilti klausimas, kodėl kalbos kultūros knygose daug kalbama apie klaidas. Veiksmažodžio klaidos. Yra didelė veiksmažodžių. Tarmėse ypač įvairuoja veiksmažodžiai su –inti ir –yti. Įvardžio klaidos. Įvardžiai ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 05
Kalbos kultūros loginių klaidų analizė
Išvada prieštarauja prielaidai. Minties šuolis. Laužomas tapatumo dėsnis. Loginė klaida. Nelogiška žodžio,sakinio ar kalbos dalies vartosena. Sakiniui reikalingas loginis pamatas nepakankamas. Sąvokai suteikiamas požymis kurio ji ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 03 10
Kirčiavimas ir raštvedybos užduotis
Darbo tikslai. Kirčiavimo užduotis. Raštvedybos užduotis. Prašymas kolegijos vadovui. Prašymas įmonės vadovui. Motyvacinis laiškas. Išvados. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2017 04 30
Leksika: Norminiai ir nenorminiai skoliniai
Leksika. Norminiai ir nenorminiai skoliniai. Tarptautiniai žodžiai. Senosios svetimybės. Naujosios svetimybės. Priešdėliniai, priesaginiai, sudurtiniai hibridai. Nenorminiai hibridai. Ištisiniai ir daliniai semantizmai. Semantizmai. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 05 03
Mokytojų ir tėvų požiūris į lietuvių šeimos švenčių transformacijas
Mokytojų ir tėvų požiūris į lietuvių šeimos švenčių transformacijas.
Kalbos kultūros esės, Esė, 5 puslapiai
2013 04 20
Salomėja Neris Bačinskaitė Bučienė
Salomėja Neris Bačinskaitė-Bučienė KŪRYBA. Salomėjos Neries poezijos rinkiniai. Eilėraščių rinkinys „Diemedžiu žydėsiu“ (1938). Eilėraštis ,,Vakaras jūroj”. Eilėraščių rinkinys ,,Anksti rytą”. Eilėraštis ,,Anksti ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2013 10 16
Sintaksė
Sintaksė. Sintaksė- gramatikos dalis, nagrinėjanti sakinių tarpusavio ryšius. Sintaksės reikšmės. Sintaksė turi dvejopą. Linksnių vartojimas. Vardininkas ir galininkas. Naudininkas nevartotinas Veiksmo objektui reikšti su žodžiais ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 28
Šių dienų jaunimo netaisyklinga kalba
Įvadas. Jaunimo kalbos analizė. Skolinių gausa jaunimo tarpe. Jaunimo kalboje gausu žargonų, slengų ir žodžių su nevartotinais priešdėliais. Lietuvių kalbos kultūros klaidos versle vartojamoje kalboje. Kalbos kultūros klaidos ir jų ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 08 21
Specialybės kalba namų darbas
Įvadas. Kalbos etiketo reikšmė sėkmingai komunikacijai. Bendrinės kalbos kodifikavimas ir normos. Kalbos funkcijos. Kalbos etiketas kaip tyrinėjimo objektas. Kalbos etiketo sąsajos su tautos mentalitetu. Tautos savitumo atspindys kalbiniame ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 20 puslapių
2016 01 12
Teksto analizė su straipsniu
Kiekviena nauja gyvybė tėvams atneša džiaugsmo bei naujų potyrių, kurie lyginant su vaiko gimimu ne visuomet pateisina lūkesčius. Kelis metus iš eilės Lietuvoje motinos, pagimdžiusios vaikus tampa valstybės engiamomis. Lietuvai ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2016 02 17
Viešosios kalbos kūrimas
Viešosios kalbos kūrimas Įvadas. Viešosios kalbos konspektas. Kirčiavimo užduotis.Aprašymas. Raštvedybos užduotis. Prašymas kolegijos direktorei. Prašymas priimti į darbą. Aprašymas. Motyvacijos laiškas. Išvados. Naudotos ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 12 30
Abėcėlės ir ženklai
Abėcėlės ir ženklai. Senovės baltų ženklai , heroglifų raštai. Japonų kalba. Japonų kalbos. Aklųjų raštas. Brailio raštas. Aklieji skaito čiuopdami pirštais , rašo įspausdami specialiu rašikliu ar aklųjų rašomąja ...
Kalbos kultūros rašiniai, Rašinys, 5 puslapiai
2016 04 07
Administracinė kalba ir jos vartosena
Administracinė kalba ir jos vartosena. Tikslas. Apžvelgti svarbiausias administracinės kalbos sritys. Problema. Sudėtinių teisės terminų vartojimas. Uždaviniai. Įstaigų ir įmonių organizacijų pavadinimai. Bendriniai pavadinimai. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 40 puslapių
2013 11 09
Aiškumas
Aiškumas. Akyli būkime, vartodami įvardį. Venkime veikėją ir veiksmo objektą tame pačiame sakinyje reikšti tuo pačiu linksniu. Juo labiau aiškumo sumetimais vengtina kelių vienas nuo kito priklausančių daiktavardžio kilmininkų ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 2 puslapiai
2010 03 03
Akademinės ir proginės kalbos
Akademinės ir proginės kalbos. Akademinės kalbos. Tai tam tikros mokslinės temos ar problemos išdėstymas. Akademinė kalba nuo mokslinio pranešimo ar referato skiriasi gerokai lengviau pritaikoma improvizacija. Jeigu emocijos yra. Jos ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 04
Antroponimika
Įvadas. Antroponimika. Vardai archaika ir inovacijos. Pavardės lietuvių ir svetimų kalbų elementų mišinys. Pravardės ir slapyvardžiai su(si)kurta tapatybė. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 06 05
Asmenybė ir bendravimas
Vilniaus petro vileišio aukštesnioji transporto mokykla. Geležinkelių infrastruktūros skyrius. Dieninės studijos. Bendravimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Asmenybės samprata. Kryptingumas. Grupė ir asmenybė. Bendravimas. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 12 14
Automobilių tematikos barbarizmų vartojimas
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos technikos fakulteto automobilių transporto katedra. Specialybės kalbos kultūra savarankiškas darbas. Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis. Uždaroji akcinė bendrovė „ ezchip “. Aktas dėl ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2019 01 03
Baigiamojo darbo klaidų taisymas: Lengvojo automobilio paruošimas Lietuvos automobilių kroso pirmenybių varžyboms
Baigiamojo darbo. („Lengvojo automobilio paruošimas Lietuvos automobilių kroso pimenybių varžyboms“Išnagrinėti baigiamojo darbo profesinės kalbos klaidas. Darbo tikslas. Rasti ir ištaisyti leksikos klaidas paaiškinti terminų darybos ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 03 06
Barbarizmai specialybinės kalbos namų darbas
Barbarizmai specialybinės kalbos namų darbas .
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2017 05 13
Benchmarking termino kilmė ir vartojimas
Rašto darbo tikslas. Termino kilmė ir raida. Termino vartojimas vadyboje ir Lietuvoje. Išvada. Šaltiniai.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 6 puslapiai
2019 03 13
Bendravimas telekomunikacijos priemonėmis: klausimai ir atsakymai
Bendravimas telekomunikacijos priemonėmis: klausimai ir atsakymai.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2020 04 11
Bendravimo socialiniame tinkle kalbos kultūros ypatumai skaidrės
Socialinis tinklas Internete. Socialinis tinklas Internete – interaktyvi interneto struktūra interneto svetainė vienijanti tam tikrą. Prastos rašybos priežastys. Internetas Kompiuteris nuo mažų dienų Vaizdo žaidimai Telefonai. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 10 01
Būti raštingam: aktualija ar problema?
Šiandieniniams žmonėms labai svarbu pasakyti, kieno pusėje esi, pateikti savas priežastis ir aiškiai atskleisti savo poziciją. Todėl vienas iš probleminių klausimų, kuriuo diskutuojama yra: „Ar būti raštingam šiais laikais ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 03 15
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo