Kalbos kultūra (2)

433 dokumentai
Dokumentų registravimas
Įvadas. Dokumentų tvarkymas ir apskaita. Dokumentų registravimas. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Gautų dokumentų registravimas. Siunčiamų dokumentų registravimas. Vidaus dokumentų regitravimas. Dokumentų registrų ...
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 11 06
Kalbinis bendravimas ir sakytinės kalbos ugdymas
Įvadas. Kalbinis bendravimas. Kokiais būdais kalbinis bendravimas ugdomas. Kodėl būtent šie keli būdai. Kas yra sakytinė kalba. Kokia sakytinės kalbos reikšmė. Kaip ugdyti ir skatinti sakytine kalbą. Išvados. Literatūra. Priedai.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 01 09
Kalbos klaidų taisymas ir apibendrinimas rašytiniuose specialybės tekstuose
Įvadas. Klaidų taisymas. Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 02 10
Kalbos kultūra klaidų taisymas sakiniuose
1.Darbą pilnai privedėme iki galo2.Dėstytoja pakvietė atsakinėti 3.Nenaudokite maistui neplautų daržovių 4.Partija atstatė sugriautą liaudies ūkį. 5.Ėmė viską ir visiems išguldė. 6.Nuimti ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2014 05 02
Kalbininkas Kazimieras Jaunius
Kazimieras jaunius. Biografija. Teologas, lietuvių kalbos tyrinėtojas. Gimė. Mokėsi kauno gimnazijoje. Įšventintas į kunigus. Homiletikos (pamokslų sakymo teorijos) profesorius. Iš kauno kunigų seminarijos atleistas. Nuveikti darbai. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 02 15
Kalbos kultūros savarankiškas darbas. Geodezija
Lietuvių kalbos kultūros ir dokumentų valdymo. Klaidingas sakinys. Taisymas. Šaltinis.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2014 05 09
Tarptautinių žodžių vartojimas specialybės kalboje
Įvadas. Tarptautinių žodžių sąvoka. Tarptautinių žodžių kilmė. Tarptautinių žodžių atsiradimas lietuvių kalboje. Aktualios tarptautinių žodžių vartojimo lietuvių kalboje tendencijos ir problemos. Tarptautinių žodžių ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 10 31
Specialybės kalbos kultūra 1 variantas
Namų darbai 1variantas. Specialybės kalbos kultūra. Tikrino Lekt. Albina Auksoriūtė. Pirma užduotis. Antra užduotis.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 01 21
Specialybės kalbos kultūros klaidos
Interneto platybėse apstu svetainių, kuriose klaidingai vartojami linksniai ir prielinksniai, žodžių formos, žodyno ir žodžių daryba. Kalbos kultūros klaidos randamos įvairiaus pobūdžio kibernetinėse erdvėse, kuriose naršo ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2014 05 06
Bendravimo ypatumai
Įvadas. Žmonių tarpusavio bendravimo koncepcija. Bendravimo poreikis. Burnos higienisto – paciento tarpusavio bendravimo ypatumai. Burnos higienisto bendravimas su neįgaliaisiais pacientais. Burnos higienisto veiksmai gydant įvairią ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 05 19
Kalbos komponavimas ir teksto kūrimas
Darbo objektas. Kalbos komponavimo ir teksto kūrimo samprata. Viešoji kalba. Viešosios kalbos bruožai. Kompozicijos principai ir reikalavimai Nuoseklumas. Pagrindinės mintie samprata. Teiginių dėstymo tvarka. Kalbos pradžia. Įžangos ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 01 06
Kalbos kultūra leidiniuose elektronikos tema
Specialybės kalba. Įvadas. Leksika. Leksikos klaidos. Morfologija. Morfologijos klaidos. Sintaksė. Sintaksės klaidos. Priedai. Išvados. Šaltinių sąrašas.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2013 05 23
Kalbos sandaros ir prasmės suvokimo skatinimas
Vaikas mokosi kalbėti vaiko kalbos raida  . Būtinos kalbos raidos sąlygos. Žaidimų nauda. Atsakyk – priešingai. Apibendrinant galima skirti šias labai svarbias kompetencijas , kurias vaikas ugdo žaisdamas su kitais vaikais. Pažinimo ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 23 puslapiai
2015 05 12
Kalbų rūšys
Kalbų rūšys. Viešosios kalbos sąvoka. Kalbų klasifikacijų bendroji apžvalga. Dabartinė viešųjų kalbų klasifikacija pagal funkcijas. Viena iš pagrindinių viešųjų kalbų rūšių – apeliacinės kalbos įtikinimo kalbos, įtaigos ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 11 09
Kalba elektroninėje terpėje
Įvadas. Elektroninio diskurso kalbos ypatybės. Formalieji kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai. Pasvirasis brūkšnys. Tarpai. Kabutės. Skliaustai. Brūkšnys. Nekalbinių simbolių vartojimas. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 06 22
Morfologijos ir sintaksės klaidos
Morfologija ir Sintaksė. Morfologija – kalbotyros mokslo sritis. Morfologija. Veiksmažodžių priesagoje -avoti Baliavoti - puota. Morfologijos klaidos. Priešdėlis da- (neda-) Dabėgti - pribė. Priesagos -ka. Būdo prieveiksmiai su -(i)ai, ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 28
Rytinės mankštos pratimai
Rytinė makšta labai teigiamai veikia organizmą. Pirma, ji padeda atsibusti, teigiamai „pakrauna‘ organizmą ir suteikia žvalumo. Antra, ji pagerina figūrą- įtempia raumenis, Ir trečia, rytinių pratimų kompleksas pagerina sveiktą ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 08 26
Knygos Heklberio fino nuotykiai skaidrės
Heklberio fino nuotykiai. Knygos autorius Markas. Apie autorių. Pagrindiniai Veikėjai. Heklberis Finas – berniukas kuriam 13 metų. Fino tėvas –. Pagrindinė mintis. Heklberio Fino pabėgimas nuo blogo gyvenimo. Citata. Jeigu nori būti ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 29
Morfologija ir sintaksė skaidrės
Kalbos Kultūra. Morfologija ir Sintaksė. Titulinis. Kas. Kas yra morfologija? Morfologija – kalbotyros mokslo sritis. Morfologinis nagrinėjimas. Daiktavardis – tikrinis/bendrinis. Morfologijos klaidos. Ji parašė prašymą vadybininkės ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 28
Specialybės kalba
Įvadas. Leksika. Morfologija. Žodžių daryba. Linksniai. Prielinksniai. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 05 09
Specialybės kalbos ypatybės
Įvadas. Bendrinės kalbos susiformavimas. Bendrinės kalbos funkciniai stiliai. Administracinio stiliaus ypatybės ir problemos. Specialybės kalba. Profesinė ir specialybės kalba, jos santykis su bendrine kalba. Kalbos kultūros samprata. ...
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 01 21
Vydūnas skaidrės (3)
9,5( 2 atsiliepimai )
Vilhelmas Storostas -Vydūnas. Apie Vydūną. Palikimai. Buvusi Storostų sodyba Mažiuose, kur galėjo gimti Vydūnas. Vydūno tėvai ir seserys. Tilžė. Šiame name 1933-1944 m. gyveno Vydūnas. Vydūnas su žmona Klara Fiulhazė. Vydūnas ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 11 13
Kalbos ir bendravimo kultura mano profesineje veikloje
Kalbos ir bendravimo kultūra mano. Profesinėje veikloje. Literatūra.
Kalbos kultūros esės, Esė, 4 puslapiai
2015 01 19
Kalbos klaidų analizė
Loginės klaidos analizė. Visumos painiojimo su dalimi klaidų analizė. Veikėjo painiojimo su veiksmo objektu klaidų analizė. Sąvokai suteikiamo požymio, kurio ji neturi, klaidų analizė. Laužomo tapatumo dėsnio klaidų analizė. ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2014 04 15
Kalbos kultūra plačiaja prasme
Įvadas. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Protokolas. Motyvacinis laiškas. Literatūra. Kalbos kultūra plačiąja prasme, be kalbos taisyklingumo, apima dar kalbos estetiką ir kalbos etiką, šitaip išplėtus kalbos kultūros ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 03 10
Automobilių mechanikoje ir elektronikoje vartojamų barbarizmų, hibridų ir skolinių žodynėlis
Įvadas. Žodynėlis. Spaudos klaidos. Išvados. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 01 02
Dažniausios kalbos kultūros klaidos verslo vadybos tematikos tekstuose
Dažniausios kalbos kultūros klaidos verslo vadybos tematikos tekstuose. Įvadas. Kalbos kultūra. Leksikologija. Gramatika. Leksika. Kalbos žodžių visuma. Morfologija. Gramatikos šaka. Žodžių daryba. Prielinksniai. Vartojami su linksniu. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 01 22
Kalba ir kalbos kultūra internete
Įvadas. Darbo tema Internete pasitaikančios kalbos kultūros klaidos informacinių technologijų tema. Darbo tikslas Rasti, taisyti ir paaiškinti instrukcijose, interneto svetainėse, reklamos tekstuose pasitaikančias kalbos kultūros klaidas. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 11 07
Kalbos klaidų taisymas ir analizė Leksikos klaidos Morfologijos klaidos
Kalbos klaidų taisymas ir analizė Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 2 puslapiai
2015 11 27
Kalbos kultūra referatas
Šiuolaikinio pasaulio tempai, pokyčiai ir ateities perspektyvos dažnai išjudina net, atrodytų, seniai užsistovėjusį vandenį. Ką čia kalbėti apie šiuolaikinį žmogų – veržlų, imlų, siekiantį tikslo, studijuojantį pasirinktą ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 4 puslapiai
2016 07 22
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!