Kalbos kultūra (3)

432 dokumentai
Kalba ir kalbos kultūra internete
Įvadas. Darbo tema Internete pasitaikančios kalbos kultūros klaidos informacinių technologijų tema. Darbo tikslas Rasti, taisyti ir paaiškinti instrukcijose, interneto svetainėse, reklamos tekstuose pasitaikančias kalbos kultūros klaidas. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 11 07
Kalbos analizė
Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto. Savo kalbos analizė. Svetimos kalbos analizė.
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 8 puslapiai
2016 01 07
Kalbos klaidų analizė
Loginės klaidos analizė. Visumos painiojimo su dalimi klaidų analizė. Veikėjo painiojimo su veiksmo objektu klaidų analizė. Sąvokai suteikiamo požymio, kurio ji neturi, klaidų analizė. Laužomo tapatumo dėsnio klaidų analizė. ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2014 04 15
Kalbos kultūra plačiaja prasme
Įvadas. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Protokolas. Motyvacinis laiškas. Literatūra. Kalbos kultūra plačiąja prasme, be kalbos taisyklingumo, apima dar kalbos estetiką ir kalbos etiką, šitaip išplėtus kalbos kultūros ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 03 10
Kalbos kultūra testas su atsakymais ir kryžiažodis
Testas. Kalbos kultūra (siaurąja prasme) – tai. Kas yra stilistika? Kokie iš čia išvardintų yra mišrieji dvigarsiai? Mišriųjų dvigarsių balsiai i, u visada. Kokios taisyklingos priebalsių poros? Kaip skirstomi lietuvių kalbos garsai? ...
Kalbos kultūros testai, Testas, 7 puslapiai
2013 10 13
Jaunimo subkultūra ir kalba
Įvadas. Neformalios jaunimo organizacijos. Pagrindinės jaunimo subkultūros ir jų bruožai lietuvoje. Metalistai. Pankai. Baikeriai. Reiveriai. Reperiai. Skinheadai. Gotai. Jaunimo kalba. Žargonas. Barbarizmai. Išvados. Literatūra. Šio darbo ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 02 18
Profesinės kalbos kultūra namų darbas
Šiems skoliniams parašykite atitikmenis. Sugrupuokite žodžius į šias keturias grupes: 1. Savuosius žodžius; 2. Tarptautinius žodžius; 3. Vertalus; 4. Barbarizmus. Nevartotiniems žodžiams pateikite pakaitalų. Parašykite po 5-kis ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 05 01
Specialybės kalbos kultūra namų darbas
Koks angliško transporto termino „Intermodal transport“ lietuviškas atitikmuo? Ar kelio ženklą galima vadinti „Apvažiavimu“? Kuris iš terminų teiktinesnis „Visuomeninis“ ar „Viešasis transportas“? Kokį terminą vartoti ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2016 04 18
Mokslinio straipsnio analizė recenzija
Pilnas bibliografinis aprašas. Straipsnio struktūrinės dalys. Pasirinkto straipsnio sąsajų su studijuojama studijų programa pagrindimas.
Kalbos kultūros recenzijos, Recenzija, 3 puslapiai
2017 01 12
Specelybinės kalbos kultūros savarankiškas darbas
Užduotis. Surašykite 15 savo specialybės terminų, nurodykite kirčiuotę ir sukirčiuokite žodžius pavojinguose linksniuose. Užduotis. Nurodykite duotų vietovardžių kirčiuotę. Sukirčiuokite vietovardžius pavojinguose linksniuose. ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2014 03 18
Specialybės terminų aiškinamasis žodynėlis
Specialybės terminų aiškinamasis žodynėlis.
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 11 28
Dzūkų tarmė
Dzūkai. Dzūkų pratarmės pažymėtos rožine spalva. Žymūs dzūkijos krašto žmonės. Lankytinos vietos. Tarmės ypatybės. Nacionaliniai valgiai. Šiame lietuvos regione visada gaminta daugybė valgių iš grybų. Jis kilo nuo gyventojų ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2013 05 10
Kalbos kultūros ir gramatikos klaidos dokumentų tekstuose
Santrauka. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Valstybinės kalbos vartojimo ir gynimo konstituciniai pagrindai ir įstatymai. Kalbos kultūra. Kas toji kalbos kultūra? Kalbos kultūros ugdymo formos. Kalbos kultūros klaidos. Kalbos kultūros klaidų ...
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 05 16
Naujų technologijų įtaka kalbai
Šiame darbe kalbos raida yra analizuojama nuosekliai nuo pat jos atsiradimo pradžios. Ženklų ir signalų amžius, kalbos amžius, rašto amžius, spaudos amžius, masinės komunikacijos amžius, kompiuterinės komunikacijos amžius. Uždavinys - ...
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 03 01
Viešasis kalbėjimas kursinis darbas
ĮVADAS Viešasis kalbėjimas. Viešosios kalbos apibrėžimas Viešoji kalba. Viešosios kalbos sampra. Viešųjų kalbų rūšys ir stilius. Viešosios kalbos dalys. Pradžios ir pabaigos reikalavimai pradžia. Kas tinka pradžiai. Gera pradžia ...
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 01 02
Viešosios kalbos komponavimo principai
Įvadas. Pradžios ir pabaigos reikalavimai. Pradžia. Kas tinka pradžiai? Gera pradžia. Viešosios kalbos kompozicijos paaiškinimas. Įžanga. Dėstymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 05
Ankstyvojo amžiaus vaikų kalba
Trimečio vaiko kalbos raida. Tėvų ir pedagogų indėlis lavinant vaiko kalbą. Trimečio gebėjimai sakytinės kalbos srityje. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros esės, Esė, 9 puslapiai
2015 01 08
Greitumo ugdymas futbolo treniruotėje
Įvadas. Futbolininkų fizinio parengtumo ypatumai. Futbolininkų fizinis rengimas. Pagrindinių fizinių ypatybių ugdymo ypatumai per futbolo pratybas. Greitumo ugdymas per futbolo pratybas. ,. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 05 08
Namų darbas: nevartotini žodžiai
Ar vartotinas žodis „Diametras“? Ar vartotinas terminas „Reostatas“? Ar taisyklinga „Kapitalinis remontas“. Ar taisyklingas automobilių įtaiso pavadinimas „Imobilaizeris“? Koks svetimybės „čarteris“ lietuviškas pakaitas? ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2017 05 02
Specialybiniai terminai mechanikos srityje
Specialybės kalbos kultūra Namų darbai Atliko. Namų darbų oji užduotis. Iš terminų banko. Iš koncultacijų banko. Pateikti vieną paveikslą ir vieną lentelę iš rašomo baigiamojo ar kursinio darbo.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2017 11 13
Bendravimo “Facebook” socialiniame tinkle kalbos kultūra
Įvadas. Socialinio tinklo "Facebook" ir senovės kalbos kultūrų ypatumų palyginimas. Socialinio tinklo „Facebook“ kalbos kultūros ypatumai. Teigiami socialinio tinklo „Facebook“ kalbos kultūros ypatumai. Neigiami socialinio tinklo ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 05 06
Gestų kalba skaidrės
Gestų kalba. Kristina Masteikienė,Aušra Skladaitytė Dalia Petrauskienė, Vaida Belkevičienė Inga Viskačkaitė SD11IS. 5/14/. Apie lietuvių gestų kalbos istoriją. Iki 1945 m žinoma. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Ryšiai su ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 05 16
Informatikų vartojami profesionalizmai ir žargonybės
Informatikų vartojami profesionalizmai ir žargonybės. Marius gakas artur dolženko. Profesionalizmai - lingvistiniai specifiniai, būdingi žodžiai arba posakiai. Darbo tikslas – atskleisti informatikų vartojamų profesionalizmų ir ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 06 03
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos klaidų analizė
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos klaidų analizė. Turinys. Gramatinės klaidos. Nelogiška žodžio ar kalbos dalies vartosena. Straipsnių sąrašas. Paveikslėliai.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 01 22
Netaisyklingos darybos žodžiai specialybės kalboje
Netaisyklingos darybos žodžiai specialybės kalboje. Įvadas. Netaisyklingos darybos žodžiai specialybės kalboje. Išvada.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 03 27
Specialybės kalbos klaidos
Įvadas. Klaidų lentelė. Išvados. Priedai. Šaltiniai.
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 12 10
Tarties klaidos
Įvadas. Sąvokų analizė. Tarties klaidos ir jų šaltiniai. Taisyklingos tarties reikalavimai ir normos. Priebalsių tarties variantai (klaidos ir trūkumai). Fonetinė prozodija. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2014 12 09
 Logistikos terminai, sintaksė, leksika bei žodžių daryba
Leksika. Ar vartotinas žodis „kapòtas“? Ar vartotinas žodis „fūra“? Ar vartotinas žodis „subsidija“? Ar vartotinas žodis „busikas“? Ar vartotinas žodis „neužilgo“? Žodžių daryba. Morfologija. 2 dalis. Literatūros ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 03 16
Įmonių, įtaigų ir organizacijų pavadinimai
Įvadas. Tiesioginės reikšmės bendriniai ir tikriniai pavadinimai. Tiesioginės reikšmės pavadinimų rašymas ir trumpinimas. Simbolinių pavadinimų sudarymas ir rašymas. Pavadinimuose pasitaikančios klaidos. Išvados. Literatūros ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 02 15
Kūno kultūros išplėstinis planas - rytinė mankšta
Rytinė mankšta Įžanginė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis. Kūno kultūros valandėlės išplėstinis planas. Idėja „ Sportuok ir būsi sveikas “ judam , krutam kas kaip mokam Uždaviniai.
Kalbos kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2015 11 13
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema