Kalbos kultūra (3)

453 dokumentai
Kalbos kultūra referatas
Šiuolaikinio pasaulio tempai, pokyčiai ir ateities perspektyvos dažnai išjudina net, atrodytų, seniai užsistovėjusį vandenį. Ką čia kalbėti apie šiuolaikinį žmogų – veržlų, imlų, siekiantį tikslo, studijuojantį pasirinktą ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 4 puslapiai
2016 07 22
Kalbos kultūra Savarankiškas darbas
Darbo tikslai. Kirčiavimas. Kalbos konspektas. Prašymas atidėti sesiją. Prašymas priimti į darbą. Motyvacinis laiškas. Europass gyvenimo aprašymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 09 10
Specialybės terminų aiškinamasis žodynėlis
Specialybės terminų aiškinamasis žodynėlis.
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 11 28
Bendravimas Vokietijoje su vokiečiais
Bendravimo ypatumai vokietijoje. Šiame darbe apibūdinsiu bendravimo ypatumus vokietijos kultūroje. Įvadas. Iš išorės mandagūs vokiečiai viduje yra atsargūs su svetimšaliais. Nekalbančiam vokiškai vokiečių kalba dažnai atrodo ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 03 28
Kalbos ir bendravimo kultura mano profesineje veikloje
Kalbos ir bendravimo kultūra mano. Profesinėje veikloje. Literatūra.
Kalbos kultūros esės, Esė, 4 puslapiai
2015 01 19
Kalbos kultūra testas su atsakymais ir kryžiažodis
Testas. Kalbos kultūra (siaurąja prasme) – tai. Kas yra stilistika? Kokie iš čia išvardintų yra mišrieji dvigarsiai? Mišriųjų dvigarsių balsiai i, u visada. Kokios taisyklingos priebalsių poros? Kaip skirstomi lietuvių kalbos garsai? ...
Kalbos kultūros testai, Testas, 7 puslapiai
2013 10 13
Mokslinio straipsnio analizė recenzija
Pilnas bibliografinis aprašas. Straipsnio struktūrinės dalys. Pasirinkto straipsnio sąsajų su studijuojama studijų programa pagrindimas.
Kalbos kultūros recenzijos, Recenzija, 3 puslapiai
2017 01 12
Specialybės kalbos vartojimo nenuoseklumai finansų tematikos tekstuose
Leksikos klaidos. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 12 07
Automobilių mechanikoje ir elektronikoje vartojamų barbarizmų, hibridų ir skolinių žodynėlis
Įvadas. Žodynėlis. Spaudos klaidos. Išvados. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 01 02
Bendravimo “Facebook” socialiniame tinkle kalbos kultūra
Įvadas. Socialinio tinklo "Facebook" ir senovės kalbos kultūrų ypatumų palyginimas. Socialinio tinklo „Facebook“ kalbos kultūros ypatumai. Teigiami socialinio tinklo „Facebook“ kalbos kultūros ypatumai. Neigiami socialinio tinklo ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 05 06
Kalba ir kalbos kultūra internete
Įvadas. Darbo tema Internete pasitaikančios kalbos kultūros klaidos informacinių technologijų tema. Darbo tikslas Rasti, taisyti ir paaiškinti instrukcijose, interneto svetainėse, reklamos tekstuose pasitaikančias kalbos kultūros klaidas. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 11 07
Kalbos klaidų taisymas ir analizė Leksikos klaidos Morfologijos klaidos
Kalbos klaidų taisymas ir analizė Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 2 puslapiai
2015 11 27
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos klaidų analizė
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos klaidų analizė. Turinys. Gramatinės klaidos. Nelogiška žodžio ar kalbos dalies vartosena. Straipsnių sąrašas. Paveikslėliai.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 01 22
Profesinės kalbos (kalbos kultūros) klaidų analizė
Sąvokai suteikiamas požymis, kurio ji neturi. Vaizdinių kalbos priemonių nelogiška vartosena. Nelogiška žodžio ar sakinio, ar kalbos dalies vartosena. Sakiniui reikalingas loginis pamatas yra nepkankamas. Priedai. Literatūra.
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 14 puslapių
2015 05 21
Profesinės kalbos kultūra namų darbas
Šiems skoliniams parašykite atitikmenis. Sugrupuokite žodžius į šias keturias grupes: 1. Savuosius žodžius; 2. Tarptautinius žodžius; 3. Vertalus; 4. Barbarizmus. Nevartotiniems žodžiams pateikite pakaitalų. Parašykite po 5-kis ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 05 01
Viešosios kalbos komponavimo principai
Įvadas. Pradžios ir pabaigos reikalavimai. Pradžia. Kas tinka pradžiai? Gera pradžia. Viešosios kalbos kompozicijos paaiškinimas. Įžanga. Dėstymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 05
Naujų technologijų įtaka kalbai
Šiame darbe kalbos raida yra analizuojama nuosekliai nuo pat jos atsiradimo pradžios. Ženklų ir signalų amžius, kalbos amžius, rašto amžius, spaudos amžius, masinės komunikacijos amžius, kompiuterinės komunikacijos amžius. Uždavinys - ...
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 03 01
Prašymo priimti į darbą, motyvacinio laiško, gyvenimo aprašymo rašymas
Profesinės kalbos kultūra. Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas CV. Gyvenimo aprašymas curriculum vitae vardas , pavardė.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2019 01 18
Specialybiniai terminai mechanikos srityje
Specialybės kalbos kultūra Namų darbai Atliko. Namų darbų oji užduotis. Iš terminų banko. Iš koncultacijų banko. Pateikti vieną paveikslą ir vieną lentelę iš rašomo baigiamojo ar kursinio darbo.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2017 11 13
Dzūkų tarmė
Dzūkai. Dzūkų pratarmės pažymėtos rožine spalva. Žymūs dzūkijos krašto žmonės. Lankytinos vietos. Tarmės ypatybės. Nacionaliniai valgiai. Šiame lietuvos regione visada gaminta daugybė valgių iš grybų. Jis kilo nuo gyventojų ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2013 05 10
Informatikų vartojami profesionalizmai ir žargonybės
Informatikų vartojami profesionalizmai ir žargonybės. Marius gakas artur dolženko. Profesionalizmai - lingvistiniai specifiniai, būdingi žodžiai arba posakiai. Darbo tikslas – atskleisti informatikų vartojamų profesionalizmų ir ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 06 03
Jaunimo subkultūra ir kalba
Įvadas. Neformalios jaunimo organizacijos. Pagrindinės jaunimo subkultūros ir jų bruožai lietuvoje. Metalistai. Pankai. Baikeriai. Reiveriai. Reperiai. Skinheadai. Gotai. Jaunimo kalba. Žargonas. Barbarizmai. Išvados. Literatūra. Šio darbo ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 02 18
Kūno kultūros išplėstinis planas - rytinė mankšta
Rytinė mankšta Įžanginė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis. Kūno kultūros valandėlės išplėstinis planas. Idėja „ Sportuok ir būsi sveikas “ judam , krutam kas kaip mokam Uždaviniai.
Kalbos kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2015 11 13
Specialybės kalbos kultūra namų darbas
Koks angliško transporto termino „Intermodal transport“ lietuviškas atitikmuo? Ar kelio ženklą galima vadinti „Apvažiavimu“? Kuris iš terminų teiktinesnis „Visuomeninis“ ar „Viešasis transportas“? Kokį terminą vartoti ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2016 04 18
Žodyno klaidos specialybės kalboje
Įvadas. Specialybės kalba. Specialybės kalbos klaidos. Žodyno klaidos. Vertiniai. Žargonybės. Semantizmai. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 11 10
 Logistikos terminai, sintaksė, leksika bei žodžių daryba
Leksika. Ar vartotinas žodis „kapòtas“? Ar vartotinas žodis „fūra“? Ar vartotinas žodis „subsidija“? Ar vartotinas žodis „busikas“? Ar vartotinas žodis „neužilgo“? Žodžių daryba. Morfologija. 2 dalis. Literatūros ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 03 16
Įmonių, įtaigų ir organizacijų pavadinimai
Įvadas. Tiesioginės reikšmės bendriniai ir tikriniai pavadinimai. Tiesioginės reikšmės pavadinimų rašymas ir trumpinimas. Simbolinių pavadinimų sudarymas ir rašymas. Pavadinimuose pasitaikančios klaidos. Išvados. Literatūros ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 02 15
Netaisyklingos darybos žodžiai specialybės kalboje
Netaisyklingos darybos žodžiai specialybės kalboje. Įvadas. Netaisyklingos darybos žodžiai specialybės kalboje. Išvada.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 03 27
Specelybinės kalbos kultūros savarankiškas darbas
Užduotis. Surašykite 15 savo specialybės terminų, nurodykite kirčiuotę ir sukirčiuokite žodžius pavojinguose linksniuose. Užduotis. Nurodykite duotų vietovardžių kirčiuotę. Sukirčiuokite vietovardžius pavojinguose linksniuose. ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2014 03 18
Ankstyvojo amžiaus vaikų kalba
Trimečio vaiko kalbos raida. Tėvų ir pedagogų indėlis lavinant vaiko kalbą. Trimečio gebėjimai sakytinės kalbos srityje. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros esės, Esė, 9 puslapiai
2015 01 08
×
30 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo