Kalbos kultūra (4)

428 dokumentai
Dokumentų rengimo taisyklės (2)
Dokumentų rengimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Kolegijos posėdžio protokolas.  dokumentų priedai. Pasekmių aplinkai reikšmingumo nustatymo kriterijai. Pridedami dokumentai.
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 03 10
Gestų kalba gestai referatas
Gestų kalba. Referatas apie gestus. Kūno kalba. Konvencionalūs. Spontaniški. Skiriami du neverbalinių ženklų tipai. Intuicija ir nuojauta. Neverbalinių gestų kilmė. Patraukimas pečiais. Gestas ok arba pirštais rodomas “apskritimas”. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 02 15
Kalbos istorija skaidrės
Kalbos istorija. Lietuvių kalba. Lietuvių kalba yra labiausiai vartojama iš rytų baltų kalbų. Baltai. Baltų terminą pirmą. Pirmoji lietuviška knyga. Pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmas“. Pirmasis kalbos ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 06 28
Kalbos kultūra sintaksės klaidos
Sintaksės klaidos. Sintaksė. Gramatikos dalis, nagrinėjanti sakinių tarpusavio ryšius. Semantiniu aspektu tiriami įvairūs sakiniai ir tekstai. Sintaksės tyrimo aspektai. Sakinys ir tekstas – svarbūs komunikaciniai sintaksės vienetai. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 02 05
Kalbos kultūros klaidos televizijos laidose
Kalbos kultūros klaidos televizijos laidose. Įvadas. Netaisyklingi kalbos posakiai. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 05 23
Leksika skaidrės
Leksika. Leksika yra kalbos. Žargonai. Žargonas – tai „Specifinė iškraipyta kalba“. Žargonų payzdžiai. Barchatas - aksomas. Barbarizmai. Barbarizmai –tai svetimi, nereikalingi žodžiai. Barbarizmo pavyzdžiai. Auka - Auka vadinant ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 26
Lietuvių žodinė kultūra. Tautosaka vaikams
Įvadas. Lietuvių žodinė kultūra. Lietuvių žodinės kultūros kelias ir svarba. Tautosaka vaikams. Tautosakos ypatumai. Pasakojamoji tautosaka. Dainuojamoji tautosaka. Smulkioji tautosaka. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 06 07
Lietuvos respublikos terminų bankas – taisyklingos terminijos šaltinis
Įvadas. Lietuvos respublikos terminų bankas. Terminų rūšys. Terminų kilmė. Termino paieškos atvejis. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 05 17
Retorika Lietuvoje
Retorika lietuvoje. Įvadas. Iškalbos menas. Pagrindinės sąvokos. Retorika pagal m. K. Sarabievijų. Sarabievijaus idėjos. Ž. Liauksminas ir retorika. Vilniaus akademijos profesorius ž. Liauksminas. Vadovėlį perrašė naujoviškai. Kalbą ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2013 02 18
Specialybės kalbos vartojimo nenuoseklumai finansų tematikos tekstuose
Leksikos klaidos. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 12 07
Viešųjų kalbų sakymas
Viešųjų pasisakymų rūšys ir jų stilius. Viešųjų kalbų klaidos. Kalbos kultūra - tai norminis, pavyzdingas kalbos vartojimas. Jos tikslas yra apsaugoti visuomenę nuo pasitaikančių kalbos klaidų, mokyti jas pažinti, aiškinti, kaip, ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 01 16
Jaunimo (ne)raštingumo vertinimas
Įvadas. Kas yra (ne)raštingumas? Jaunimo raštingumas suprastėjęs. Mokleivių (ne)raštingumas. Neraštingumas visos valstybės problema. Studentų rašto darbai. Neraštingumas. Kaip mokslinis neraštingumas kenkia visuomenei. Raštingumo ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 21 puslapis
2014 11 04
Kalbos kultūros savarankiškas
Darbo tikslai. Viešosios kalbos konspektas. Kirčiavimo užduotis. Raštvedybos užduotis. Prašymas priimti į darbą. Gyvenimo aprašymas. Prašymas kolegijos direktoriui. Motyvacinis laiškas. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 04 13
Prašymo priimti į darbą, motyvacinio laiško, gyvenimo aprašymo rašymas
Profesinės kalbos kultūra. Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas CV. Gyvenimo aprašymas curriculum vitae vardas , pavardė.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2019 01 18
Profesinės kalbos (kalbos kultūros) klaidų analizė
Sąvokai suteikiamas požymis, kurio ji neturi. Vaizdinių kalbos priemonių nelogiška vartosena. Nelogiška žodžio ar sakinio, ar kalbos dalies vartosena. Sakiniui reikalingas loginis pamatas yra nepkankamas. Priedai. Literatūra.
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 14 puslapių
2015 05 21
Smulkiosios tautosakos panaudojimas vaikų tarties ugdymui
Įvadas. Tautosaka. Smulkioji tautosaka. Tarsena ir smulkiosios tautosakos panaunodojimas tarties ugdymui. Kaip smulkioji tautosaka lemia kalbos aparata. Išvados. Literatūra. Priedai.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 02 08
Jaunimo kalbos ypatybės referatas
Įvadas. Priežastys, darančios įtaką jaunimo kalbos klaidoms. Situacijos, kuriose pasitaiko pagrindinės jaunimo kalbos klaidos, jų pavyzdžiai. Jaunimo kalbos ypatumųgrėsmė, kylanti kalbai. Pasiūlymai, padedantys sumažinti kalbos ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 09 12
Kalbos klaidų taisymas
1. Ši liga pasitaikė eilėje atvejų. Ši liga pasitaiko neretai.2.Ligonis atvežtas sunkioje būklėje .Ligonis atvežtas sunkios būklės.3.Kraujospūdis normoje .Kraujospūdis normalus; geras.4.Pas ...
Kalbos kultūros uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2013 02 21
Kalbos kultūros egzaminas
Kalbos kultūra. Bendrinė kalba. Bendrinės kalbos atsiradimas lietuvoje. Kalbos normos. Kalbos klaidos. Funkcinių stilių normos. Administracinis stilius. Mokslinis stilius. Publicistinis stilius. Buitinis stilius. Meninis stilius. Tekstų ...
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 37 puslapiai
2012 11 14
Kūno kultūros išplėstinis planas - rytinė mankšta
Rytinė mankšta Įžanginė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis. Kūno kultūros valandėlės išplėstinis planas. Idėja „ Sportuok ir būsi sveikas “ judam , krutam kas kaip mokam Uždaviniai.
Kalbos kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2015 11 13
Tema: mobilusis telefonas: draugas ar priešas? Intencija: informuoti. Tikslas: įspėti apie galima pavojų. Pagrindinė mintis: mobiliujų telefonų poveikis žmogaus sveikatai. Klausytojas: grupės draugai ir dėstytoja. Patalpa: kolegijos ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2013 05 28
Specialybės terminų ir dažniausiai vartojamų žodžių kirčiavimas
Specialybės terminų ir dažniausiai vartojamų žodžių kirčiavimas. Priegaidžių skirtumams. Kirčio atitraukimas. Kirčio nukėlimas. Netaisyklingas kai kurių žodžių ar jų grupių kirčiavimas. Būdvardžių su priesaga. Prieveiksmių su ...
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 02 10
Tarptautinių žodžių vartojimas specialybės kalboje projektas
Tarptautinių žodžių vartojimas specialybės kalboje. Įvadas. Tarptautinių žodžių sąvoka. Tarptautinių žodžių kilmė. Tarptautinių žodžių atsiradimas lietuvių kalboje. Aktualios tarptautinių žodžių vartojimo lietuvių ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 10 31
Žodyno klaidos specialybės kalboje (vertiniai, žargonybės, sementizmai )
Įvadas. Darbo tikslas. Susipažinti su žodyno klaidomis specialybės kalboje. Susipažinti su vertiniais, žargonybėm, sementizmais. Uždaviniai. Išsiaiškinti kas yra vertiniai. Išsiaiškinti kas yra žargonybės. Išsiaiškinti kas yra ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2013 06 06
Dokumentų valdymas skaidrės
Dokumentų valdymas. Dokumentas. Pamokantis pavyzdys. Tai valstybės ar savivaldybės institucijos. Svarbus valdymo proceso. Dokumentų valdymo efektyvumo didinimo priemonės. Aiškus dokumentų valdymas visais jų gyvavimo etapais. Elektroninių ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 03
Dvikalbystė
Ellen bialystok, psichologė iš jorko universiteto toronte, kanadoje.
Kalbos kultūros interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2013 06 07
Kalbos analizė
Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto. Savo kalbos analizė. Svetimos kalbos analizė.
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 8 puslapiai
2016 01 07
Lietuvių kalbos klaidų taisymas
Veterinarijos gydytojas Jakov Šengaut laidoje „Tavo augintinis“. Linas Piečiukaitis - veterinarijos gydytojas – chirurgas laidoje „Tavo augintinis“. Veterinarijos gydytojas Jakov Šengaut laidoje „Tavo augintinis“. Lietuvos ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2016 01 15
Lietuvių kalbos kultūra: techninė kalba
Lietuvių kalbos kultūra techninė kalba. Namų darbas. „ Techninė “ ar „ technikinė apžiūra “? Ar taisyklingai sakoma „ automobilio techninė charakteristika “? Ar vartoatlituoti “, „ nulituoti “, „ išlituoti “? Ar ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2017 12 29
Netaisyklingai vartotinų žodžių taisymas
Kalbos kultūra netaisyklingai vartotinų žodžių taisymas. Netaisyklingi sakiniai. Ištaisyti sakiniai. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2016 05 11
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema