Kalbos kultūra (5)

433 dokumentai
Tema: mobilusis telefonas: draugas ar priešas? Intencija: informuoti. Tikslas: įspėti apie galima pavojų. Pagrindinė mintis: mobiliujų telefonų poveikis žmogaus sveikatai. Klausytojas: grupės draugai ir dėstytoja. Patalpa: kolegijos ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2013 05 28
Specialybės terminų ir dažniausiai vartojamų žodžių kirčiavimas
Specialybės terminų ir dažniausiai vartojamų žodžių kirčiavimas. Priegaidžių skirtumams. Kirčio atitraukimas. Kirčio nukėlimas. Netaisyklingas kai kurių žodžių ar jų grupių kirčiavimas. Būdvardžių su priesaga. Prieveiksmių su ...
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 02 10
Tarptautinių žodžių vartojimas specialybės kalboje projektas
Tarptautinių žodžių vartojimas specialybės kalboje. Įvadas. Tarptautinių žodžių sąvoka. Tarptautinių žodžių kilmė. Tarptautinių žodžių atsiradimas lietuvių kalboje. Aktualios tarptautinių žodžių vartojimo lietuvių ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 10 31
Žodyno klaidos specialybės kalboje (vertiniai, žargonybės, sementizmai )
Įvadas. Darbo tikslas. Susipažinti su žodyno klaidomis specialybės kalboje. Susipažinti su vertiniais, žargonybėm, sementizmais. Uždaviniai. Išsiaiškinti kas yra vertiniai. Išsiaiškinti kas yra žargonybės. Išsiaiškinti kas yra ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2013 06 06
Dokumentų valdymas skaidrės
Dokumentų valdymas. Dokumentas. Pamokantis pavyzdys. Tai valstybės ar savivaldybės institucijos. Svarbus valdymo proceso. Dokumentų valdymo efektyvumo didinimo priemonės. Aiškus dokumentų valdymas visais jų gyvavimo etapais. Elektroninių ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 03
Dvikalbystė
Ellen bialystok, psichologė iš jorko universiteto toronte, kanadoje.
Kalbos kultūros interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2013 06 07
Netaisyklingai vartotinų žodžių taisymas
Kalbos kultūra netaisyklingai vartotinų žodžių taisymas. Netaisyklingi sakiniai. Ištaisyti sakiniai. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2016 05 11
Nevartotini vertiniai (vertalai)
Įvadas. Nevartotini vertiniai (vertalai). Daliniai vertalai. Daliniai priešdėliniai vertalai. Daliniai priesaginiai vertalai. Daliniai sudurtiniai vertalai. Įvairių kalbos dalių žodžių nevartotini vertiniai. Daiktavardžių nevartotini ...
Kalbos kultūros projektai, Projektas, 13 puslapių
2016 10 25
Personal statement motyvacinis laiskas
Personal statement – rašinys apie save. Viena iš svarbiausių ucas paraiškos dalių. Personal statement tikslas. Motyvuoti, kodėl nori studijuoti pasirinktą dalyką. Prieš pradedant rašyti. Turi būti tvirtai apsisprendęs, kurią studijų ...
Kalbos kultūros projektai, Projektas, 21 puslapis
2013 03 09
Sintaksės klaidos projektas
Sintakses klaidos. Įvadas. Sintaksės klaidos didelės, labai pavojingos. Vardininko klaidos. Lietuvių kalboje apibrėžtas daiktų kiekis (kai kiekis pasakytas arba apibrėžtumas numanomas) reiškiamas vardininku. Kreipinį reikia reikšti ne ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 09 25
Sintaksės klaidos specialybės kalboje
Sintaksė. Linksnių vartojimo klaidos. Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Prielinksnių vartojimo klaidos. Prielinksnis ant nevartojamas. Prielinksnis apie nevartojamas. Prielinksnis į nevartojamas. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 91 puslapis
2016 07 04
Svetimybių vartojimas specialybės leksikoje
Įvadas. Leksikos samprata, bei jos sluoksniai. Specialybės kalbos klaidos. Svetimybių vartojimų mažinimas. Svetimybių spaudimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 04 12
Taisyklingos lietuvių kalbos vartojimo svarba organizacijos komunikacijoje
Sveiki, kolegos. Šiandien susirinkime aptarsime keletą klausimų. Pradėsime nuo taisyklingos kalbos naudojimo. Kaip esu pastėbėjas, mūsų darbovietėje ne visi naudojame teisingus terminus. Išgirstu daug žargonų, svetimybių ir kitokių ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 puslapis
2017 01 02
Bendravimo facebook socialiniame tinkle kalbos kultūros ypatumai
Įvadas. Kalbos kultūros specifiškumas internetinėje erdvėje. Anglicizmas ir rusizmas. Suprastėjusios rašybos priežastys. Netaisyklingos kalbos vartojimas socialinuose tinkluose. Facebook atvejo analizė. Taisytini kalbos aspektai Facebook ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 04 10
Kalbos kultūros klaidos ir jų taisymas
Įvadas. Sintaksės klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Padalyvinių, pusdalyvinių, dalyvinių konstrukcijų vartojimo klaidos. Morfologijos – leksikos – sintaksės klaidos. Sintaksės klaidų analizė. Prielinksnių vartojimo klaidų ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 12 07
Kalbos kultūros savarankiškas darbas
Prašymas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Motyvacijos laiškas. Linksniavimas ir kirčiavimas. Dujotiekis. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2013 02 06
Kitų kalbų įtaka Lietuvių kalbai
Lietuvių kalba – viena iš dešimties stipriausių Europos kalbų. Nors Europoje jų yra šimtai, lietuvių kalba – tarp 27 išrinktųjų, kurios verčiamos europarlamente, taip pat ji stipri, nes turi Valstybinės kalbos įstatymą. Visgi, ...
Kalbos kultūros rašiniai, Rašinys, 5 puslapiai
2016 04 01
Linksnių vartojimas
Įnagininko vartojimas. Įnagininko linksnio vartojimo klaidų pavyzdžiai. Įnagininkas nevartotinas:. Negalimas įnagininko vartojimas. Naudota literatūra, šaltiniai.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2013 05 22
Mano specialybės nevartotinų terminų žodynėlis
Dėl papeikimo. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Uždarosios akcinės bendrovės. „ĮMONĖ“. Įsakymas. Dėl vardaitės pavardaitės priėmimo į darbą. Kalbos kultūros klaidos.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2017 12 13
Vaikų garsų tarimas
Įvadas. Pratimai. Greitakalbės. Žaidimai. Eilėraščiai. Garsas R. Mįslės. Patarlės. Garsas Ž. Garsas Š. Literatūra.
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 12 03
Veiksmažodis referatas
Kalbos dalys. Veiksmažodis. Deividas Vėgėlė. Veiksmažodis. Veiksmažodis turi tris nuosakas. Sangražiniai Veiksmažodžiai. Veiksmažodžiu laikai. Esamasis laikas (dabartis). Būtasis kartinis laikas (praeitis). Būtasis dažninis laikas ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 12 04
Viešosios sakytinės kalbos ypatumai referatas
Įvadas. Viešojo kalbėjimo samprata. Bruožai. Viešosios kalbos funkcija. Kalbos rūšys. Viešųjų kalbų sakymo būdai. Rengimasis viešajai kalbai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 03 01
Viešųjų kalbų specifika Rengimasis kalbai
Viešųjų kalbų specifika Rengimasis kalbai. Viešasis kalbėjimas. Viešųjų kalbų rūšys. Informavimo kalbos. Kalbos. Įtikinimo. Proginės kalbos. Viešoji kalba. Rengimasis kalbai (1Tema. Temos apimtis. Temos pavadinimas. Išvados.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 12 17
Automobilinių terminų žargonų žodynas
Žargonų žodynas Mano dėstomo dalyko programa Eil. Temos pavadinimas Skiriama valandų. Iš viso teorijai praktikai Savarankiš kam darbui. Konsultacijos ir baigiamasis vertinimas. Iš viso 1120 Darbuotojų sauga ir sveikata. Aplinkosauga. ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 12 04
Dialoginis kalbėjimas: samprata, rūšys, pavyzdžiai
Įvadas. Dialogas. Dialogo formos, tipai ir rūšys. Dialogo ypatumai. Dialogo nauda. Pokalbio (dialogo) subtilybės. Dialogo pavyzdys. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 05
Kalbėjimo etiketas
Kalba yra svarbiausia bendravimo su žmonėmis priemonė. Apie žmogaus elgesio kultūrą pirmiausia sprendžiame iš kalbos. Todėl visuomet turime pasistengti gražiai ir gerai kalbėti. Į gerą kalbos mokėjimą įeina ir jos ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 6 puslapiai
2014 04 11
Kalbos etiketas referatas
Referatas. Žmogus yra visuomeninė būtybė, nuolat bendraujanti su kitais žmonėmis. Kalbos etiketas. Kasdien girdime arba patys tariame sveikinimosi žodžius labas rytas, laba diena, labas vakaras. Neretai sveikinamės ir galininko linksniu ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 08 04
Kalbos kultura ir dalykinis etiketas
Lietuvių kalbos kultūra ir dalykinis etiketas. Klaidų taisymo sutartiniai žymėjimai. Kalbos etiketas. Tinkamai pavadinkime einamas pareigas. Apie posėdžių, susirinkimų kalbą. Bendrinės lietuvių kalbos žodžių bei tarptautinių ...
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 78 puslapiai
2015 01 27
Kalbos kultūra ir verslo korespondencija
Kalbos kultūra ir verslo korespondencija. Savarankiškas darbas. Kalbos kultūra ir verslo korespondencija Savarankiškas darbas FE14NS. Pabraukite linksnių , prielinksnių vartojimo ir kitas klaidas , jas ištaisykite 3 balai. Kirčiavimo žodyne ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2015 05 21
Kalbos kultūra specialybės terminai
Kalbos kultūros. Savarankiško darbo užduotys. Literatūra.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2015 03 23
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!