Kalbos kultūra (6)

428 dokumentai
Neverbalinė kalba ir gestai
Įvadas. Neverbalinės kalbos samprata. Gestų kilmė. Neverbalinės kalbos falsifikavimas. Svarbiausi kūno gestai. Veido lytėjimas rankomis. Rankų barjerai ir plaštakų gestai. Kojų barjerai. Kaip išmokti kūno kalbą. Išvados. Cituota ir ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 10 30
Pakvietimas į koncertą
Įsibėgėjant vasarai norime Jus pakviesti į neeilinį koncertą – VU choras „Pro Musica“ (vad. Rasa Gelgotienė) kartu su Maskvos technologijų universiteto kameriniu choru (vad. Ivan Samoilov) atliks užburiantį, įstabaus grožio S. ...
Kalbos kultūros pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2018 02 13
Pranešimo struktūra ir reikalavimai
Įvadas. Pranešimo samprata. Pranešimo struktūra. Įvadas. Dėstymas. Perėjimai. Pranešimo reikalavimai. Taisyklinga kalba. Teksto išdėstymas ir šriftas. Reikalavimai pranešimo pateiktims. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros projektai, Projektas, 13 puslapių
2016 04 18
Semantizmai pristatymas
Semantizmai. Kas tai? Semantizmas – savas žodis, tam tikruose kontekstuose pavartojamas svetima. Kaip atsiranda nauja reikšmė? Neturėtą reikšmę žodžiui suteikia svetimos kalbos įtaka. Populiarūs semantizmai. „Eibė“ („žala, ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 11 18
Sintaksės klaidos projektas
Sintakses klaidos. Įvadas. Sintaksės klaidos didelės, labai pavojingos. Vardininko klaidos. Lietuvių kalboje apibrėžtas daiktų kiekis (kai kiekis pasakytas arba apibrėžtumas numanomas) reiškiamas vardininku. Kreipinį reikia reikšti ne ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 09 25
Specialybės kalbos kultūra Namų darbas (2)
Specialybės kalbos kultūra. Namų darbas. Įvadas. Kebabas = kebabas,. ryziais = ryžiais,. sriubas = sriubos,. Sriuba = sriuba. Treninginės = sportinės. Trikotažas nėra audinys. Po kablelio rašome iš mažosios raidės. Euro = 4 eurai. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 01 04
Vaikų garsų tarimas
Įvadas. Pratimai. Greitakalbės. Žaidimai. Eilėraščiai. Garsas R. Mįslės. Patarlės. Garsas Ž. Garsas Š. Literatūra.
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 12 03
Viešosios kalbos analizė pagal neverbalinę komunikaciją, dėmesio valdymą ir kalbos struktūrą
Įvadas. Savianalizė. Dėmesio valdymas. Nerimo valdymas. Retorinės priemonės. Neverbalinis bendravimas. Kalbos struktūra/organizavimas. Rekomendacijos kalbėtojui. Justo kalpoko kalbos analizė. Dėmesio valdymas. Nerimo valdymas. Retorinės ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 01 03
Žemaičių dainos referatas
Žemaičiu dainos. Instrumentai. Būdingus žemaičių melodikos bruožus atskleidžia. Žemaičių daina viena iš pavyzdžių.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 12 11
Žodyninis darbas ikimokykliniame amžiuje Vaikų kalbos klaidos ir korekcija
Įvadas. Žodyninis darbas ikimokykliniame amžiuje. Vaikų kalbos klaidos. Vaikų kalbos klaidų korekcija. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 11 26
Bendravimas Ispanijoje
Klaipėdos valstybinė kolegija technologijų fakultetas transporto inžinerijos katedra. Ispanija. Laiko suvokimas. Įspanų būdas ir stereotipai. Įspanų elgesys derybų metu. Įspanų elgesys derybų metu(2). Organizacinė tvarka,darbas bei ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 02 03
Giminės kategorija ir vartojimo nenuoseklumai
Įvadas. Daiktavardžio giminė. Giminė ir derinimas. Daviklių ir gaviklių giminės. Įvardžio, būdvardžio giminė. Išvados. Šaltiniai.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 11 11
Iškalbos mokymas
Stilistinės viešosios kalbos ypatybės. Viešoji sakytinė kalba derina įvairias kalbėjimo funkcijas, todėl ji yra tarsi pusiaukelėje tarp dalykinio, buitinio ir meninio kalbėjimo. Visų pirma apžvelkime, kokios yra svarbiausios dalykinės, ...
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2010 03 03
Kalbos klaidų nagrinėjimas
Iš administracinės kalbos, tarnybinių dokumentų, interneto svetainių, šnekamosios kalbos nurodytai klaidų grupei parinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus. Tarptautiniai žodžiai ir neteiktinos svetimybės. ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2010 11 02
Kalbos kultūros namų darbas
Įvadas. Darbo eiga. Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Išvados. Literatūra
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 11 14
Klaidingas sakinys ir taisymas
1. Gerai, kad kažkiek tai atsprogo tų jaunų ūglių.(= kažkiek išdygo)Svajonių sodai 31 serija 2014, Kęstutis Malinauskas2. Ant špalerių auginamų persikų žiedų skleidimąsi galima suvėlinti įrengiant brezento ar kitos ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2014 12 02
Oratorystė ir auditorijos valdymas
Įvadas. Gera vieša kalba. Auditorijos baimė. Kaip susitvarkyti su per didele įtampa? Jei iki lemiamo momento liko visai nedaug laiko. Ko galite imtis iš anksto. Nusiteikimas. Įtaigumas. Mimika. Akys ir žvilgsnis. Gestai. Rankų padėtys. ...
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 65 puslapiai
2015 05 11
Svetimžodžiai lietuvių kalboje
Įvadas. Lietuvių kalbos žalojimas. Tautos rusifikavimas. Skoliniai. Barbarizmai. Vertalai. Anglų kalbos padariniai lietuvių kalbai. Nelietuviški įmonių pavadinimai. Lietuvių kalbos puoselėjimas ir išsaugojimas. Išvados. Literatūra. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 17
Viešosios kalbos klacifikacija
Viešųjų kalbų klasifikacija. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Kalbos pagal tematiką. Pagal funkcijas viešosios kalbos gali būti skirstomos į. Informacinės kalbos. Svarbiausios informacinių kalbų rūšys yra. Pranešimas. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 11 20
Viešosios sakytinės kalbos ypatumai
Įvadas. Viešosios kalbos raida. Kalbos rūšys. Auditorijos rūšys. Rengimasis kalbai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 09 26
Viešųjų kalbų ekstralingvistiniai elementai
Viešųjų kalbų ekstralingvistiniai elementai. Tikslas - aptarti viešųjų kalbų ekstralingvistinių elementų ypatumus. Retorikoje terminas viešasis kalbėjimas arba viešoji kalba apibrėžiamas kaip dvišalė komunikacija. Visa, kas daro ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 05
Elektroninė kalba referatas
Įvadas. Elektroninė kalba. Tinklo etiketas. Pagrindinių interneto etiketo postulatų. Bendravimas su žmonių grupe. Bendravimas dviese. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 06 11
Futbolas referatas (3)
Futbolo istorija. Futbolas Lietuvoje. Atakuojantis saugas. Vidurio saugai. Krašto saugai. Atraminis saugas. Krašto gynėjai. Centro gynėjai. Atsitraukęs gynėjas. Žaidimo technika. Žaidimas nuo vidurio. Baudos smūgis. Laisvas smūgis. Smūgis ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 01 25
Indų kalba
Indų (indoarijų) kalbos. Indų kalboje yra keturios svarbiausios kalbų šakos. Klasifikacija. Hindi kalba. Bengalų kalba. Maratų kalba. Sanskritas. Kokios valstybės kalba?.
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 22
Just. Marcinkevičius skaidrės
Justinas Marcinkevičius. Justino Marcinkevičiaus - Trilogija. Trilogijoje įprasminti 3 svarbiausieji tautos istorinio likimo etapai. Pagrindinė trilogijos mintis. Drama ,,Mažvydas“. Kūrinyje keliamos problemos. Galimos samprotavimo rašinio ...
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 17 puslapių
2013 05 28
Kalbos klaidų analizė (2)
Klaidų grupė. Sąvokai suteikiamas požymis, kuri jo neturi. Klaidų grupė. Laužomas tapatumo dėsnis. Klaidų grupė. Nelogiška žodžio, sakinio ar kalbos dalies vartosena. Klaidų grupė. Sakiniui reikalingas loginis pamatas yra ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2014 12 02
Kalbos kultūra savarankiškas darbas (2)
Įvadas. Leksikos klaidos. Barbarizmai. Semantizmai. Vertalai. Žodžių darybos klaidos. Žodžių daryba su priešdėliais ir be jų. Žodžių priesagos. Dalelytė si. Sudurtinių žodžių daryba. Sintaksės klaidos. Prielinksnių vartojimo ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 03 31
Kalbos kultūra specialybės savarankiškas darbas
Kalbos kultūros savarankiškas darbas. UŽDUOTIS. Surašykite 15 savo specialybės terminų , nurodykite kirčiuotę ir sukirčiuokite žodžius pavojinguose linksniuose. Nurodykite duotų vietovardžių kirčiuotę. Sukirčiuokite ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 03 23
Kalbos kultūra specialybės terminai
Kalbos kultūros. Savarankiško darbo užduotys. Literatūra.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2015 03 23
Kalbos kultūra Vartotini ir nevartotini žodžiai ir skelbimai su klaidomis
Kalbos kultūra. Vartotini ir nevartotini žodžiai ir skelbimai su klaidom. Užduotis. Slengai ir jų paaiškinimai žodžiai. Knopkė - Mygtukas. Kompas - Kompiuteris. Trafas - Transformatorius. Klava – klaviatura. Atviortkė - Atsuktuvas. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 03 18
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema