Kalbos kultūra (7)

439 dokumentai
Kalbos kultūra, oratoriaus kalbos analizė
Kalbos kultūra, oratoriaus kalbos analizė.
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 6 puslapiai
2016 03 23
Kalbos kultūros namų darbas
Įvadas. Darbo eiga. Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Išvados. Literatūra
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 11 14
Kalbotyros mokslas ir jo raida
Kalbotyros mokslas. ir jo raida. Kalbotyra arba lingvistika – bendras mokslų. Kalbotyros šakos. Istorinė kalbotyra– tiria kalbos istoriją. Kalbos funkcijos. Komunikacinė – būti žmonių tarpusavio bendravimo. Šiuolaikinė ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 05 26
Meilės tema Vaižganto kūrinyje „Dėdės ir dėdienės“

Meilės tema Vaižganto kūrinyje „Dėdės ir dėdienės“. Kalbėjimo planas. ...

Tačiau jo svajonėms taip ir nebuvo lemta išsipildyti. Jis žinojo, kad nieko negales duoti Severiutei, tik savo begalinę meilę. Jis buvo dvaro samdinys, neturėjo nei savo namų, ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2018 03 12
Mokslo ir profesinės kalbos ypatumai (2)
Mokslo ir profesinės kalbos ypatumai. Įvadas. Mokslo ir profesinės kalbos savokos. Termino samprata, struktūra, ypatybės ir darybos būdai. Mokslinio teksto kūrimo principai. Mokslinio teksto struktūra. Rašto darbų kalba. Terminų ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 11 26
Netaisyklingi terminai
Specialybės kalbos kultūros namų darbai. Dalis 5 terminai iš konsultacijų banko. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą. Pakoreguota skolintos leksikos norminimo tvarka. Terminai iš terminų bankas ĩ. Terminai iš žodyno IATE. Dalis ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 03 26
Oratorystė ir auditorijos valdymas
Įvadas. Gera vieša kalba. Auditorijos baimė. Kaip susitvarkyti su per didele įtampa? Jei iki lemiamo momento liko visai nedaug laiko. Ko galite imtis iš anksto. Nusiteikimas. Įtaigumas. Mimika. Akys ir žvilgsnis. Gestai. Rankų padėtys. ...
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 65 puslapiai
2015 05 11
Pamokos planas: įgūdžių tobulinimas vidutinių nuotolių bėgime
Išsirikiavimas , pasisveikinimas. Ėjimo , bėgimo ir šuoliukų užduotys. Mankšta atliekant bendruosius pratimus. Vidutinių nuotolių bėgimas laikui.
Kalbos kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 05 22
Svetimžodžiai lietuvių kalboje
Įvadas. Lietuvių kalbos žalojimas. Tautos rusifikavimas. Skoliniai. Barbarizmai. Vertalai. Anglų kalbos padariniai lietuvių kalbai. Nelietuviški įmonių pavadinimai. Lietuvių kalbos puoselėjimas ir išsaugojimas. Išvados. Literatūra. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 17
Viešosios kalbos klacifikacija
Viešųjų kalbų klasifikacija. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Kalbos pagal tematiką. Pagal funkcijas viešosios kalbos gali būti skirstomos į. Informacinės kalbos. Svarbiausios informacinių kalbų rūšys yra. Pranešimas. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 11 20
Viešosios sakytinės kalbos ypatumai
Įvadas. Viešosios kalbos raida. Kalbos rūšys. Auditorijos rūšys. Rengimasis kalbai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 09 26
Viešųjų kalbų ekstralingvistiniai elementai
Viešųjų kalbų ekstralingvistiniai elementai. Tikslas - aptarti viešųjų kalbų ekstralingvistinių elementų ypatumus. Retorikoje terminas viešasis kalbėjimas arba viešoji kalba apibrėžiamas kaip dvišalė komunikacija. Visa, kas daro ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 05
Alfabetai jų rūšys ir paplitimas pasaulyje
Įvadas. Rašto tipai. Arabų alfabetas. 4. Finikiečių alfabetas. Graikų alfabetas. 5. Hebrajų alfabetas. Japonų alfabetas. Korėjiečių alfabetas. Lotynų alfabetas. 6. Lietuvių alfabetas. Kinų hieroglifai. Kirilica. 7. Dantiraštis. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 06 12
CV rašymas
Įvadas. Funkciniai stiliai. Meninis stilius. Buitinis stilius. Mokslinis stilius. Publicistinis stilius. Kanceliarinis stilius. Gyvenimo Aprašymas. Prašymas. Įgaliojimas. Motyvacinis laiškas. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 02 05
Elektroninė kalba referatas
Įvadas. Elektroninė kalba. Tinklo etiketas. Pagrindinių interneto etiketo postulatų. Bendravimas su žmonių grupe. Bendravimas dviese. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 06 11
Indų kalba
Indų (indoarijų) kalbos. Indų kalboje yra keturios svarbiausios kalbų šakos. Klasifikacija. Hindi kalba. Bengalų kalba. Maratų kalba. Sanskritas. Kokios valstybės kalba?.
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 22
Just. Marcinkevičius skaidrės
Justinas Marcinkevičius. Justino Marcinkevičiaus - Trilogija. Trilogijoje įprasminti 3 svarbiausieji tautos istorinio likimo etapai. Pagrindinė trilogijos mintis. Drama ,,Mažvydas“. Kūrinyje keliamos problemos. Galimos samprotavimo rašinio ...
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 17 puslapių
2013 05 28
Kalbos klaidų analizė (2)
Klaidų grupė. Sąvokai suteikiamas požymis, kuri jo neturi. Klaidų grupė. Laužomas tapatumo dėsnis. Klaidų grupė. Nelogiška žodžio, sakinio ar kalbos dalies vartosena. Klaidų grupė. Sakiniui reikalingas loginis pamatas yra ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2014 12 02
Kalbos klaidų analizė savarankiškas darbas
Kalbos klaidų analizė. Eil. Nr. Klaidingas sakinys Klaidos rūšys. Kalbos klaidų analizė PASTABA Šiame tekste pastebėjau ir daugiau kalbos klaidų , tačiau domėjausi ir kitomis kalbos klaidomis.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2016 05 11
Kalbos kultūra specialybės savarankiškas darbas
Kalbos kultūros savarankiškas darbas. UŽDUOTIS. Surašykite 15 savo specialybės terminų , nurodykite kirčiuotę ir sukirčiuokite žodžius pavojinguose linksniuose. Nurodykite duotų vietovardžių kirčiuotę. Sukirčiuokite ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 03 23
Kalbos kultūra Vartotini ir nevartotini žodžiai ir skelbimai su klaidomis
Kalbos kultūra. Vartotini ir nevartotini žodžiai ir skelbimai su klaidom. Užduotis. Slengai ir jų paaiškinimai žodžiai. Knopkė - Mygtukas. Kompas - Kompiuteris. Trafas - Transformatorius. Klava – klaviatura. Atviortkė - Atsuktuvas. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 03 18
Kalbos kultūros problemos bendraujant internete
Kalbos kultūros problemos. Bendraujant internete. Įvadas. Tikslai. Problema - Kalbos. Kalbos kultūros klaidų kilmė. Pagrindinės internetinio bendravimo. Kitataučių kalbos kultūros klaidos. Klaidos gramatinės stilistinės Priežastys ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 12 04
Kalbos taisyklingumas skaidrės
Kalbos taisyklingumas. Diskusijai. Stilistiškai motyvuoti normų pažeidimai. Svarbu – saikas!. Netyčiniai kalbos pažeidimai. Tyčiniai kalbos normų pažeidimai. Kalbos klaidų priežastys. Barbarizmai profesinėje kalboje. Hibridai ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 22
Leksikos klaidos konspektas
Pirmiausia nevartotina reikšme „spausdinti, dėti": Mano straipsnį patalpino (= išspausdino, įdėjo) laikraštis. To eilėraščio netalpinsime (= nespausdinsime, nedėsime).Tačiau rišti(s) nevartotina reikšme „sieti(s)": Reikia ...
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 31 puslapis
2017 01 18
Leksikos klaidos projektas
Leksikos klaidos. Leksika Lietuvių kalbos leksika Skoliniai. Leksika. Leksika - kalbos. Lietuvių kalbos leksika. Lietuvių kalbos leksika yra įvairi ir gausi. Skoliniai - žodžiai, pasiskolinti iš kitų kalbų. Barbarizmai. Hibridai. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 12 14
Leksikos klaidos skaidrės
Leksikos klaidos. Leksika. Tai kurios nors. Skoliniai. Skoliniai – žodžiai, pasiskolinti iš kitų kalbų. Barbarizmai. Neįteisinti bendrinėje kalboje žodžiai. Vertalai. Nevartotini vertiniai nekūrybiškai , netinkamai arba be reikalo ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 03
Lietuvių kalbos kultūros ir dokumentų valdymas
Lietuvių kalbos kultūros ir dokumentų valdymas. Klaidingas sakinys taisymas. = netinkamai pavartotas linksnis. = nepravartu. = teigia. = sutartį. = negenami. = veda. = įskiepytos. = įsigerdamas. = rėlę. = auginti. = pirmųjų. = truputi. ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 04 13
Lietuvių kalbos projektinis darbas Kalbos kultūros klaidų taisymas
Daugumoje polisacharidai turi glikozilo likučius bent su 3 hidroksilo grupėmis.Kai į kraują išsiskiria adrenalinas, ryškiai pagreitėja širdies plakimas, organizmas patiria stresą.Visi uždaviniai, kurie dabar jums yra ...
Kalbos kultūros projektai, Projektas, 5 puslapiai
2017 01 02
Mano gyvenimą pakeitę 3 meno kūriniai
Kaip aš suvokiu sąvoką menas? Ką mano gyvenime reiškia menas? Žalioji mylia (filmas). Paulo Coelho "Alchemikas" (1988 m. ). (Knyga). Fotografija užbaigusi karą, bet sugriovusi gyvenimą. („Saigono policijos vado nušautas Vietkongo ...
Kalbos kultūros esės, Esė, 9 puslapiai
2016 08 01
Profesinis žargonas: silpnybės ir stiprybės
Įvadas. Profesinis žargonas stiprybės. Profesinis žargonas silpnybės. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 8 puslapiai
2018 12 20
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo