Kalbos kultūra (7)

447 dokumentai
Specialybės kalbos kultūra Namų darbas (2)
Specialybės kalbos kultūra. Namų darbas. Įvadas. Kebabas = kebabas,. ryziais = ryžiais,. sriubas = sriubos,. Sriuba = sriuba. Treninginės = sportinės. Trikotažas nėra audinys. Po kablelio rašome iš mažosios raidės. Euro = 4 eurai. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 01 04
Žemaičių dainos referatas
Žemaičiu dainos. Instrumentai. Būdingus žemaičių melodikos bruožus atskleidžia. Žemaičių daina viena iš pavyzdžių.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 12 11
Žodyninis darbas ikimokykliniame amžiuje Vaikų kalbos klaidos ir korekcija
Įvadas. Žodyninis darbas ikimokykliniame amžiuje. Vaikų kalbos klaidos. Vaikų kalbos klaidų korekcija. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 11 26
Dokumentų valdymas: rekomendacijos, prašymo rašymas
Gyvenimo aprašymas (Europass). Asmens vardu rašoma rekomendacija žmogui, galinčiam dirbti XXX projekte. Pažyma apie J. Varnauskienės trijų paskutinių mėnesių atlyginimą. Citatos ir literatūros sąrašas. Raštas patvirtinantis, kad ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2019 02 19
Evoliucinė kalbos kilmė
Kalba – lingvistinių ženklų sistema. Kalbų rūšys. Žmonių kalbų kilmė. Kalbos kilmė ir reikšmė. Kalbos instinktas. Literatūra. Svarbiausia kalbos paskirtis – būti žmonių bendravimo priemone, atlikti komunikacinę funkciją. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 02 15
Giminės kategorija ir vartojimo nenuoseklumai
Įvadas. Daiktavardžio giminė. Giminė ir derinimas. Daviklių ir gaviklių giminės. Įvardžio, būdvardžio giminė. Išvados. Šaltiniai.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 11 11
Iškalbos mokymas
Stilistinės viešosios kalbos ypatybės. Viešoji sakytinė kalba derina įvairias kalbėjimo funkcijas, todėl ji yra tarsi pusiaukelėje tarp dalykinio, buitinio ir meninio kalbėjimo. Visų pirma apžvelkime, kokios yra svarbiausios dalykinės, ...
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2010 03 03
Kalbos klaidos namų darbas
Gali kilti klausimas, kodėl taip daug kalbama apie kalbos klaidas. Juk pati kalbos kultūra – tai norminis, pavyzdingas kalbos vartojimas, o ne klaidos. Kalbos kultūrą suprantame kaip tam tikrą kalbotyros šaką ar bent praktinį kursą. ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2013 01 03
Kalbos klaidų nagrinėjimas
Iš administracinės kalbos, tarnybinių dokumentų, interneto svetainių, šnekamosios kalbos nurodytai klaidų grupei parinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus. Tarptautiniai žodžiai ir neteiktinos svetimybės. ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2010 11 02
Kalbos kultūra ir jos suvokimas
Kas toji kalbos kultūra ir jos suvokimas. Kalbos kultūra. Kalbos kultūra yra pavyzdingas ar bent tinkamas kalbos vartojimas. Kalbos kultūra siaurąja prasme –. Kalbos kultūra plačiąja prasme. Kalbos estetiką. Kalbos etiką. Komunikacinę ...
Kalbos kultūros interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2015 10 09
Kalbos kultūra savarankiškas darbas (2)
Įvadas. Leksikos klaidos. Barbarizmai. Semantizmai. Vertalai. Žodžių darybos klaidos. Žodžių daryba su priešdėliais ir be jų. Žodžių priesagos. Dalelytė si. Sudurtinių žodžių daryba. Sintaksės klaidos. Prielinksnių vartojimo ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 03 31
Kalbos kultūra, oratoriaus kalbos analizė
Kalbos kultūra, oratoriaus kalbos analizė.
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 6 puslapiai
2016 03 23
Kalbos kultūra: Žodžių darybos klaidos
Kalbos kultūros namų darbas? ". Žodžių darybos klaidos. Tarptautinių žodžių vartojimas. Gramatinių formų klaidos. Prielinksnių ir polinksnių klaidos. Sakinių jungimo klaidos. Žodžių tvarkos klaidos. Padalyvio netaisyklingas ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2018 12 02
Kalbos kultūros namų darbas
Įvadas. Darbo eiga. Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Išvados. Literatūra
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 11 14
Kalbotyros mokslas ir jo raida
Kalbotyros mokslas. ir jo raida. Kalbotyra arba lingvistika – bendras mokslų. Kalbotyros šakos. Istorinė kalbotyra– tiria kalbos istoriją. Kalbos funkcijos. Komunikacinė – būti žmonių tarpusavio bendravimo. Šiuolaikinė ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 05 26
Meilės tema Vaižganto kūrinyje „Dėdės ir dėdienės“

Meilės tema Vaižganto kūrinyje „Dėdės ir dėdienės“. Kalbėjimo planas. ...

Tačiau jo svajonėms taip ir nebuvo lemta išsipildyti. Jis žinojo, kad nieko negales duoti Severiutei, tik savo begalinę meilę. Jis buvo dvaro samdinys, neturėjo nei savo namų, ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2018 03 12
Netaisyklingi terminai
Specialybės kalbos kultūros namų darbai. Dalis 5 terminai iš konsultacijų banko. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą. Pakoreguota skolintos leksikos norminimo tvarka. Terminai iš terminų bankas ĩ. Terminai iš žodyno IATE. Dalis ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 03 26
Pamokos planas: įgūdžių tobulinimas vidutinių nuotolių bėgime
Išsirikiavimas , pasisveikinimas. Ėjimo , bėgimo ir šuoliukų užduotys. Mankšta atliekant bendruosius pratimus. Vidutinių nuotolių bėgimas laikui.
Kalbos kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 05 22
Specialybės terminų vartojimo klaidos: jūreivystė
Pirmoji savarankiško darbo užduotis. Specialybės terminai. Terminas Apibrėžtis Termino kilmė / taisyklingumas / variantai. Antroji savarankiško darbo užduotis. Aktualios kanceliarinės kalbos klaidos. Klaidingai vartojamas žodis. ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 01 13
Viešosios kalbos klacifikacija
Viešųjų kalbų klasifikacija. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Kalbos pagal tematiką. Pagal funkcijas viešosios kalbos gali būti skirstomos į. Informacinės kalbos. Svarbiausios informacinių kalbų rūšys yra. Pranešimas. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 11 20
Viešosios sakytinės kalbos ypatumai
Įvadas. Viešosios kalbos raida. Kalbos rūšys. Auditorijos rūšys. Rengimasis kalbai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 09 26
Viešųjų kalbų ekstralingvistiniai elementai
Viešųjų kalbų ekstralingvistiniai elementai. Tikslas - aptarti viešųjų kalbų ekstralingvistinių elementų ypatumus. Retorikoje terminas viešasis kalbėjimas arba viešoji kalba apibrėžiamas kaip dvišalė komunikacija. Visa, kas daro ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 05
Alfabetai jų rūšys ir paplitimas pasaulyje
Įvadas. Rašto tipai. Arabų alfabetas. 4. Finikiečių alfabetas. Graikų alfabetas. 5. Hebrajų alfabetas. Japonų alfabetas. Korėjiečių alfabetas. Lotynų alfabetas. 6. Lietuvių alfabetas. Kinų hieroglifai. Kirilica. 7. Dantiraštis. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 06 12
Atleidimo iš darbo įforminimas
Įvadas. Pagrindines darbdavio, darbuotojo, darbo sutarties. Ir darbuotojų atleidimo iš darbo sąvokos. Atleidimo iš darbo dokumentų teisinės aspektus. Atleidimo iš darbo įsakymo įforminimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 12 14
Bendravimo socialiniame tinkle kalbos kultūros ypatumai
Įvadas. Netaisyklingos kalbos vartojimo priežastys socialiniame tinkle facebook. Netaisyklingos kalbos pavyzdžiai socialiniame tinkle facebook ir jų įtaka vartojamai kalbai. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 11 19
Elektroninė kalba referatas
Įvadas. Elektroninė kalba. Tinklo etiketas. Pagrindinių interneto etiketo postulatų. Bendravimas su žmonių grupe. Bendravimas dviese. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 06 11
Indų kalba
Indų (indoarijų) kalbos. Indų kalboje yra keturios svarbiausios kalbų šakos. Klasifikacija. Hindi kalba. Bengalų kalba. Maratų kalba. Sanskritas. Kokios valstybės kalba?.
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 22
Kalbos klaidų analizė (2)
Klaidų grupė. Sąvokai suteikiamas požymis, kuri jo neturi. Klaidų grupė. Laužomas tapatumo dėsnis. Klaidų grupė. Nelogiška žodžio, sakinio ar kalbos dalies vartosena. Klaidų grupė. Sakiniui reikalingas loginis pamatas yra ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2014 12 02
Kalbos klaidų analizė savarankiškas darbas
Kalbos klaidų analizė. Eil. Nr. Klaidingas sakinys Klaidos rūšys. Kalbos klaidų analizė PASTABA Šiame tekste pastebėjau ir daugiau kalbos klaidų , tačiau domėjausi ir kitomis kalbos klaidomis.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2016 05 11
Kalbos kultūra specialybės savarankiškas darbas
Kalbos kultūros savarankiškas darbas. UŽDUOTIS. Surašykite 15 savo specialybės terminų , nurodykite kirčiuotę ir sukirčiuokite žodžius pavojinguose linksniuose. Nurodykite duotų vietovardžių kirčiuotę. Sukirčiuokite ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 03 23
×
109 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo