Kalbos kultūra (9)

449 dokumentai
Klaidingas sakinys ir jo taisymas
Kalbos kultūros klaidos ir jų taisymas. Klaidingas sakinys. Taisymas. Šaltinis.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 04 02
Knygos vaidmuo jūsų gyvenime
Susipažinimas su knyga. Kompiuterinės technologijos. Knyga mano gyvenime. Žymių žmonių mintys. Knygos nauda. Apibendrinimas.
Kalbos kultūros esės, Esė, 5 puslapiai
2015 04 06
Komunikacija „Gmail“ programa
Komunikacija „Gmail“ programa. Gmail – nuo 2004 metų „Google“ teikiama nemokama pašto dėžutė. Gmail galimybės. Kiekvienam vartotojui teikia virš 7 GB elektroninio pašto dėžutė. Neeilinė galimybė priskirti laiškui etiketę. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 26
Leksikos klaidos verslininkų dalykinėje kalboje
Įvadas. Nevartotini barbarizmai ir hibridai verslininkų dalykinėje kalboje. Nevartotini vertiniai (vertalai) verslininkų dalykinėje kalboje. Žodžiai, pavartoti netinkama reikšme (semantizmai) verslininkų dalykinėje kalboje. Tarptautinių ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 06 07
Lietuvių kalbos klaidų taisymas savarankiškas darbas
„Medikė naujas svarus infarkto rizikos veiksnys – D tipo asmenybė“. „ Tinklainės ir stiklakūnio chirurgija“. „Hemofilija. Kasdienių stebuklų kupinas gyvenimas“. „ Sunkiai apgirtęs alytiškis nuvažiavo nuo kelio – ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 01 04
Lietuvių kalbos kultūra: nuorodų, literatūros sąrašo pateikimas, informacijos rinkimas
Lietuvių kalbos kultūra nuorodų, literatūros sąrašo pateikimas, informacijos rinkimas. Pateikti vieną paveikslą ir vieną lentelę (iš rašomo baigiamojo darboGreta teksto iš rašomo baigiamojo darbo pateikti lit. Nuorodą (pagal ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2017 12 29
Pagrindiniai terminijos šaltiniai
Pagrindiniai terminijos. šaltiniai. Kas yra terminija? Kuo svarbi terminija? Pagrindiniai terminijos šaltiniai. Savosios kalbos žodžiai. Kitų kalbų leksika. Skolinių skirstymas. Tikrieji skoliniai. Tarptautiniai žodžiai. Svetimybės ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2018 02 13
Profesionalizmai ir žargonybės
Įvadas. Žargonybės. Profesionalizmai ir žargonybės. Netaisyklingi sakiniai. Klaidos ir taisymai. Netaisyklingi sakiniai ir pastabos. Išvados. Literatūra. Įvadas. „Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visados ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 03 20
Senovinių žodžių terminų žodynas
SAKINYS: SU DRAUGU NUDAŽĖME SUOLĄ MĖLYNA SPALVA, KOL KAS NEGALIMA ANT JO SĖDĖTI, NES JIS DŽIŪNA.SAKINYS: MANO KATINAS PAGAVO DIDELĘ ŽIURKĘ, KURI SUGRAUŽĖ KOMPIUTERIO LAIDĄ.SAKINYS: SULAUŽIAU TĖČIO ŠAKUTĘ, SU KURIA ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 12 13
Sintaksės taisymas
Sintaksės taisymas. Suraskite ir ištaisykite neteiktinus vertinius. Ištaisykite įvairias leksikos klaidas.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2018 11 06
Specialybės kalba: klaidingų sakinių taisymas
Specialybės kalba: klaidingų sakinių taisymas.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2019 05 17
Studentų rašto darbų kalbos ypatybės
Įvadas. Studijų darbų rašymo pagrindiniai aspektai. Pranešimo rašymo pagrindiniai aspektai. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 04 22
Tarptautinių žodžių kryžiažodis
Klausimai. Atsakymai. Tarptautinių žodžių kryžiažodis.
Kalbos kultūros projektai, Projektas, 4 puslapiai
2013 01 11
Vaizdinė leksika
Vaizdinė leksika. Yra žodžių, labiau aktyvinančių mūsų vaizduotę, negu jausmus. Jeigu kas pasakys eina, važiuoja, stovi, guli, mūsų vaizdiniai dar nebus itin ryškūs. Kas kita, jeigu bus pasakyta: kūprina, darda, stūkso, drybso. Šie ...
Kalbos kultūros esės, Esė, 1 puslapis
2010 03 03
Ankstyvieji pasaulio alfabetai ir jų vystymosi raida
Frankų Futarkas – senosios runos ir Ogamis. Ogamio alfabetas (ogham) - Ogaminis alfabetas (užšifruotos runos).
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 12 12
Barbarizmai ir jų rūšys
Barbarizmai. Kas yra barbarizmas? Barbarizmų rūšys. Barbarizmai lietuvių kalboje. Barbarizmai lietuvių kalboje. (pavyzdys nr. 1). Barbarizmai lietuvių kalboje. (pavyzdys nr. 2 ir 3). Barbarizmai lietuvių kalboje. (pavyzdys nr. 4). ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 06 07
Biopsichosocialinių veiksnių sąsajos su fiziniu aktyvumu
Judėjimas, kūno kultūra ir sportas – žmogaus stiprybės šaknys (Stonkus. Tikslas išsiaiškinti Klaipėdos miesto ir rajono biopsichosocialinių veiksnių ir fizinio aktyvumo sąsajas. Uždaviniai išsiaiškinti, kaip paauglių fizinį ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 01 25
Dalykinio teksto redagavimas savarankiškas darbas
Klaidas ištaisykite. Jei reikia , sakinius suredaguokite.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 puslapis
2015 10 17
Emocinė leksika
Emocinė leksika. Žodžiai, kurie perteikia ne tik sąvoką, bet ir žadina vienokius ar kitokius jausmus, nuotaiką - gėrėjimąsi, pritarimą, gailestį piktinimąsi ir kita, - yra emocinė leksika.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 1 puslapis
2010 03 03
Glaustumas
Glaustumas. Kalbos jėga ir grožis — tai mokėjimas pasakyti kuo daugiau, pavartojant kuo mažiau išraiškos priemonių. Kitur atsisakome šalutinio sakinio — jį keičiame dalyvio, pusdalyvio, padalyvio konstrukcija arba paprasta sakinio ...
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2010 03 03
Henriko Radausko nemirštanti poezija
Įvadas. Henriko radausko biografija. Henriko radausko asmenybė. Bibliografija. Poeto kūryba ir kūrybos bruožai. Henriko radausko eilėraščio „mergaitė pajūry“ analizė. Išvados. Naudota literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 08 03
Kaip greitai išmokti užsienio kalbą?
Kaip greitai išmokti užsienio kalbą? Tai kodėl aš taip greitai neišmokstu? Kiek užtruksiu, jei norėsiu išmokti užsienio kalbą? Tradiciniai CD ir DVD. Truputis statistikos. Keturi užsienio kalbos įgudžiai. Užsienio kalbos ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 13
Kaip kreiptis, pasisveikinti, atsisveikinti
Atsisveikindami su artimesniais žmonėmis, jeigu su jais dažniau susitinkame, galime sakyti Iki pasimatymo! arba Iki pasimatant! Iki kito susitikimo! Iki kito karto! Labai artimam žmogui ir trumpai tarstelime Viso! Iki!Nei ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2014 11 13
Kalbos kultūra kintančių verybių pasaulyje
Kalbos kultūra kintančių vertybių pasaulyje. Literatūra.
Kalbos kultūros esės, Esė, 7 puslapiai
2015 02 21
Kalbos kultūra klaidų analizė
Vienas nežinomas sakinys aiškinamas kitu nežinomu sakiniu. Savokai suteikiamas požymis, kurio ji neturi. Laužomas tapatumo dėsnis. Visuma painiojama su dalimi. Nelogiški pasakymai. Painiojamas veikėjas su veiksmo objektu. Literatūra. ...
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 9 puslapiai
2015 03 16
Kalbos kultūra savarankiškas darbas: krovinių vežimo technologijos Raštvedybos užduotys
Įvadas. Krovinių vežimo technologijos pagrindiniai apibrėžimai. Kirčiavimo užduotis. Raštvedybos užduotis. Prašymas kolegijos direktorei. Prašymas priimti į darbą. Motyvacijos laiškas. Gyvenimo aprašymas. Naudotos literatūros ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 12
Kalbos kultūros analizė
Literatūros sąrašas. Sąvokai suteikiamas požymis, kurio ji neturi. Laužomas tapatumo dėsnis. Painiojamas veikėjas su veiksmo objektu arba jie sukeičiami vietomis. Minties šuolis. Sakiniui reikalingas loginis pamatas yra nepakankamas. ...
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 05 22
Kalbos kultūros klaidos mechanikos srityje
Kalbos kultūros klaidos mano specialybėje. Vardenis Pavardenis. „Motoras“. Koks motoras tavo mašinoje? koks variklis tavo mašinoje? „Dinama“. Kokia dinamos kaina? kokia generatoriaus kaina? „Glušas“. Prakiuro mano glušas ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 01 12
Kinijos kalbos politika bei Nacionalinės vėliavos specifika
Įvadas. Mandarinų kalba. Dialektai. Kalbos politika ir planavimas kinijoje. Kalbos komisija. Kinijos vėliava. Istorija. Simbolikos reikšmės. Kinijos Liaudies Respublikos vėliavos teisės. Kinijos regionai turintys savo vėliavas. Išvados. ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 10 14
Kirčio akustinių parametrų skirtumai ir panašumai lietuvių ir anglų kalbose
Kirčio akustinių parametrų skirtumai ir panašumai lietuvių ir anglų kalbose. Turinys. Įvadas.Literatūrinė apžvalga. Tiriamoji dalis..Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 06 21
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo