Kalbos kultūra (9)

432 dokumentai
Kalbos kultūra klaidų analizė
Vienas nežinomas sakinys aiškinamas kitu nežinomu sakiniu. Savokai suteikiamas požymis, kurio ji neturi. Laužomas tapatumo dėsnis. Visuma painiojama su dalimi. Nelogiški pasakymai. Painiojamas veikėjas su veiksmo objektu. Literatūra. ...
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 9 puslapiai
2015 03 16
Kalbos kultūra savarankiškas darbas: krovinių vežimo technologijos Raštvedybos užduotys
Įvadas. Krovinių vežimo technologijos pagrindiniai apibrėžimai. Kirčiavimo užduotis. Raštvedybos užduotis. Prašymas kolegijos direktorei. Prašymas priimti į darbą. Motyvacijos laiškas. Gyvenimo aprašymas. Naudotos literatūros ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 12
Kalbos kultūra, oratoriaus kalbos analizė
Kalbos kultūra, oratoriaus kalbos analizė.
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 6 puslapiai
2016 03 23
Kalbos kultūra: Žodžių darybos klaidos
Kalbos kultūros namų darbas? ". Žodžių darybos klaidos. Tarptautinių žodžių vartojimas. Gramatinių formų klaidos. Prielinksnių ir polinksnių klaidos. Sakinių jungimo klaidos. Žodžių tvarkos klaidos. Padalyvio netaisyklingas ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2018 12 02
Kalbos kultūros analizė
Literatūros sąrašas. Sąvokai suteikiamas požymis, kurio ji neturi. Laužomas tapatumo dėsnis. Painiojamas veikėjas su veiksmo objektu arba jie sukeičiami vietomis. Minties šuolis. Sakiniui reikalingas loginis pamatas yra nepakankamas. ...
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 05 22
Kalbos kultūros savarankiškas - logistikos vaidmuo tiekimo grandinėje
Darbo tikslai. Įvadas. Logistikos vaidmuo tiekimo grandinėje. Kirčiavimo užduotis. Prašymas. Priimti į darbą. Motyvacijos laiškas. Gyvenimo aprašymas. Išvados. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas. Savarankiško darbo tikslai. ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2017 05 15
Kinijos kalbos politika bei Nacionalinės vėliavos specifika
Įvadas. Mandarinų kalba. Dialektai. Kalbos politika ir planavimas kinijoje. Kalbos komisija. Kinijos vėliava. Istorija. Simbolikos reikšmės. Kinijos Liaudies Respublikos vėliavos teisės. Kinijos regionai turintys savo vėliavas. Išvados. ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 10 14
Kirčio akustinių parametrų skirtumai ir panašumai lietuvių ir anglų kalbose
Kirčio akustinių parametrų skirtumai ir panašumai lietuvių ir anglų kalbose. Turinys. Įvadas.Literatūrinė apžvalga. Tiriamoji dalis..Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 06 21
Krašto kultura Vilnius
Įvadas. Lietuvos kultūrinio paveldo samprata. Vilniaus kraštas. Vilniaus krašto lankytinos vietos. Šv. Onos bažnyčia ir Bernardinų vienuolynas. Arkikatedros varpinė. Sapiegų rūmai ir parkas. Verkių dvaro sodyba ir parkas. Aušros vartai. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 12 17
Kultūros diena
Medžiagų parinkimas baigiamojo darbo įgyvendinimui. -Baigiamojo darbo produktui pasirinktos darbo priemonės. -Darbuotojų sauga ir sveikata. Technologiniai procesai ir jų rezultatai. Įgyvendinimas, procesas. Išvados. Literatūra. ...
Kalbos kultūros aprašymai, Aprašymas, 29 puslapiai
2016 12 07
Lietuvių kalbos projektinis darbas Kalbos kultūros klaidų taisymas
Daugumoje polisacharidai turi glikozilo likučius bent su 3 hidroksilo grupėmis.Kai į kraują išsiskiria adrenalinas, ryškiai pagreitėja širdies plakimas, organizmas patiria stresą.Visi uždaviniai, kurie dabar jums yra ...
Kalbos kultūros projektai, Projektas, 5 puslapiai
2017 01 02
Linksniai ir prielinksniai
Linksnių ir prielinksnių vartosenos ypatumai. Linksnis – vardažodžio, dalyvio, įvardžio kaitomoji forma, reiškianti jo santykį su kitu žodžiu sakinyje. Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietinininkas.
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 12 24
Mandagumo raiška
Įvadas. Kalbos etiketas. Sveikinimo ir sveikinimosi žodžiai. Kalbinimas. Atsisveikinimas. Linkėjimai. Dėkojimas. Mandagumo žodžiai. Susipažinimas. Rašome laišką. Mandagumas ir savitvarda. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 01 02
Mokslinis stilius ir mokslinio darbo įforminimas
Mokslinis stilius ir mokslinio darbo įforminimas. Kalba kaip reiškinys. Jakobsono komunikacijos akto modelis. Kalbos akto funkcijos. Funkcinio stiliaus apibrėžimas. Funkcinių stilių požymiai. Funkcinių stilių sistema. Stilių normos. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 81 puslapis
2017 04 10
Morfofogijos klaidos
Morfologijos klaidos. Moterų pareigos, profesija, titulas teikiama moteriškąją gimine. Giminės formų klaidos. Nelinksniuojami lietuvių kalbos daiktavardžiai su galūnėmis -o. Reikia. Įvardis keletas yra vyriškosios giminės Po keletos ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 30
Kalbos kultūra. Nevartotini ir vartotini žodžiai. Salnikas- riebokšlis Begunokas- paskirstytojo. Kalbos klaidų analizė.
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 02 21
Nevartotinų ir vartotinų terminų žodynėlis
Kalbos kultūros klaidos. Įstaigos rengiamų dokumentų aplankai. Uždarosios akcinės bendrovės „ manoservisas “. Įsakymas dėl buhalterio pareiginių nuostatų tvirtinimo. Informatikos skyriaus laborantė. Prašymas dėl atleidimo iš ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2018 05 02
Paprastosios reakcijos į šviesos ir garso dirgiklių priklausomybė po ekscentrinio - koncentrinio krūvio
Paprastosios reakcijos į šviesos ir garso dirgiklių priklausomybė po ekscentrinio koncentrinio krūvio , tyrimą atliekant dešine ranka. Skaičiavimai Pirmas tiriamasis. Prieš krūvį Po krūvio Prieš krūvį. Aritmetinis vidurkis , ms. ...
Kalbos kultūros laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2018 08 10
Pedagogų informacinių komunikacinių technologijų kompetencija ir jos raiška ugdymo procese
Įvadas. Ikt raiškos ugdymo procese teorinės prielaidos. Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) samprata. Informacinių technologijų integravimas mokomuosiuose dalykuose. Vaikai ir informacinės technologijos pavojai ir grėsmės. ...
Kalbos kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 71 puslapis
2014 05 09
Priesagų vediniai
Priesagų vediniai (pagrindinės darybos kategorijos grupės, būdingos priesagos, normų pažeidimai). Pagrindinės vedinių darybos kategorijos grupės. Iš veiksmažodžių išvestų terminų darybos kategorijos grupės. Iš vardažodžių ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2014 04 09
Reikalavimai straipsniams
Straipsnyje iškelta mokslinė problema turi būti analizuojama remiantis moksline literatūra bei naujausiomis mokslinių tyrimų publikacijomis, pateikiant nuorodas į juos tekste ir pačius šių autorių darbus literatūros sąraše. ...
Kalbos kultūros aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2017 04 06
Rengimasis kalbai Medžiagos rengimasis Viešosios kalbos, tekstų tipai ir jų sąveikos
Rengimasis kalbai. Medžiagos rengimasis. Viešosios kalbos, tekstų tipai ir jų sąveikos.Įvadas. Viešųjų kalbų rūšys. Medžiagos rinkimas. Rengimasis kalbai. Literatūra.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 02 05
Sintaksė ir morfologija
Sintaksė. Sintaksė yra gramatikos. Pagrindinės sintaksės sąvokos. Sintaksės tyrimo aspektai. Sakinys ir tekstas – svarbūs komunikaciniai sintaksės vienetai. Sintaksinių reiškinių ir ypač sakinio. Sintaksės klaidos. Ataskaita ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 04 07
Spec. kalbos klaidų taisymas
Keistus garsus. Keista garsą. Modemas kabelinis Kabelinis modemas. Šiai dienai. Šią dieną. Priėjau išvados. Priėjau išvadą. Tame tarpe. Tarp jų. Nuo nešvarumu. Didesnis nei.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2015 12 03
Specialybės kalbos terminai socialinės pedagogikos tema
Socialinė pedagogika. Įvadas. Bendravimas. Aktualizavimas. Agresyvus elgesys. Jaunimo mokykla. Konsultavimas. Polinkis. Suvokimas. Užimtumas. Vertybė.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 04 12
Svetimžodžiai lietuvių kalboje referatas
Įvadas. Kodėl žmonės naudoja svetimžodžius? Svetimžodžiai ir jų pavyzdžiai. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 06 26
Tarmės rašinys
Tarmės – labai svarbi lietuvių etninės kultūros dalis. Tai unikalus, gyvas lietuvių kalbos reiškinys. Šiandien mažai rasime pasaulyje tautų, kurių kalba turėtų tiek tarmių ir patarmių bei šnektų, kiek turi mūsų lietuvių kalba. ...
Kalbos kultūros rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2016 08 05
Tarptautinių žodžių vartojimas
Tarptautinių žodžių vartojimas. Savarankiškas darbas. Pabraukite tarptautinius žodžius. Surašykite tarptautinius žodžius ir naudodamiesi „ Tarptautinių žodžių žodynu ‘‘ paaiškinkite reikšmę.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2015 05 21
Tarptautinių žodžių vartojimas savarankiškas darbas
Tarptautinių žodžių vartojimas. Savarankiškas darbas. Grupė fe14ns vardas , pavardė gabrielė buržinskaitė. Pabraukite tarptautinius žodžius. Surašykite tarptautinius žodžius ir naudodamiesi „ Tarptautinių žodžių žodynu ‘‘ ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2015 10 17
Tarties klaidos aplinkos apsaugos inžinerijos kalboje
Tarties klaidos ir jų šaltiniai aplinkos apsaugos inžinerijoje. Tarties klaidos ir jų šaltiniai. Būtiniausi tarties reikalavimai Būtiniausi tarties reikalavimai Būtiniausi tarties reikalavimai Būtiniausios tarties klaidos. Taip pat. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2018 12 06
×
Namų darbų pagalba 24/7