Kalbos kultūros referatai

91 dokumentas
Kalbos kultūros klaidų analizė instrukcijose, interneto svetainėse ir reklamos tekstuose
Įvadas. Netaisyklingių sakinių lentele ir jų įštaisimas. Kalbos klaidų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 12 29
Bendravimo socialiniuose tinkluose kalbos kultūros ypatumai
Įvadas. Kalbos kultūra interneto aplinkoje. Pavyzdžiai. Prastos rašybos priežastys. Išvados ir apibendrinimas. Literatūros sarašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 12 09
Kalbos klaidos
Įvadas. Leksika. Nevartotinos svetimybės (barbarizmai). Tarptautiniai žodžiai. Semantizmai. Žodžių darybos klaidos. Priešdėlių vediniai. Priesagų vediniai. Morfologija. Sintaksė. Linksnių vartojimo klaidos. Kalbos kultūros klaidų ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 31 puslapis
2012 11 11
Kalbos kultūros klaidos
Turinys. Įvadas. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Kalbos klaidų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Kalbėdami savo mintis, jausmus, norus reiškiame sakiniais. Sakiniai susideda iš žodžių. Kad mintys būtų aiškios ir suprantamos, ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 03 03
Netaisyklinga jaunimo kalba
Kalba. Netaisyklinga kalba jaunimo tarpe. Įvadas. Kalbos kultūra mūsų gyvenime. Skolinių gausa jaunimo tarpe. Kalbos kultūra- sudėtingas mokslas. Lietuvių kalbos kultūros klaidų priežastys. Interneto kalba.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 06 17
Klaidų taisymas ir ieškojimas internete
Klaidu taisymas ir ieskojimas internete. Įvadas. Lentelė. -. Priedai. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiame savarankiškame darbe mums reikia rasti, ištaisyti ir pagrįsti leksikos, morfologijos ir sintaksės klaidas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 03 11
Kalbos etiketas: Mandagumo raiška
Įvadas. Kalbos etiketas. Kreipimasis ir prašymas. Dėkojimas. Atsiprašymas. Pasisveikinimas ir atsisveikinimas. Linkėjimai. Užuojautos bei paguodos žodžiai. Mandagumo raiška. Verslo kalbos etiketas. Žodinės kalbos etiketas. Kalbėjimo ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 04 07
Verbalinis ir neverbalinis bendravimas referatas
Įvadas. Bendravimo sąmprata. Bendravimo būdai. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Verbalinio bendravimo būdai. Neverbalinio bendravimo ypatybės. Naudota literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 27
Jaunimo bendravimo internete (socialiniuose tinkluose) kalbos kultūra
Įvadas. Kalbos kultūra interneto aplinkoje. Socialiniai tinklai. Prastos rašybos priežastys. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 04 08
Kompiuterių leksika ir kalbos kultūra
Kalbos kultūra informacinėse technologijose. Įvadas. Kalbos dalys. Anglų kalbos įtaka. Santrumpos. Išvados.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 07 02
Kalbinis bendravimas ir sakytinės kalbos ugdymas
Įvadas. Kalbinis bendravimas. Kokiais būdais kalbinis bendravimas ugdomas. Kodėl būtent šie keli būdai. Kas yra sakytinė kalba. Kokia sakytinės kalbos reikšmė. Kaip ugdyti ir skatinti sakytine kalbą. Išvados. Literatūra. Priedai.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 01 09
Kalbos komponavimas ir teksto kūrimas
Darbo objektas. Kalbos komponavimo ir teksto kūrimo samprata. Viešoji kalba. Viešosios kalbos bruožai. Kompozicijos principai ir reikalavimai Nuoseklumas. Pagrindinės mintie samprata. Teiginių dėstymo tvarka. Kalbos pradžia. Įžangos ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 01 06
Kalbos sandaros ir prasmės suvokimo skatinimas
Vaikas mokosi kalbėti vaiko kalbos raida  . Būtinos kalbos raidos sąlygos. Žaidimų nauda. Atsakyk – priešingai. Apibendrinant galima skirti šias labai svarbias kompetencijas , kurias vaikas ugdo žaisdamas su kitais vaikais. Pažinimo ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 23 puslapiai
2015 05 12
Kalbų rūšys
Kalbų rūšys. Viešosios kalbos sąvoka. Kalbų klasifikacijų bendroji apžvalga. Dabartinė viešųjų kalbų klasifikacija pagal funkcijas. Viena iš pagrindinių viešųjų kalbų rūšių – apeliacinės kalbos įtikinimo kalbos, įtaigos ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 11 09
Kalba elektroninėje terpėje
Įvadas. Elektroninio diskurso kalbos ypatybės. Formalieji kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai. Pasvirasis brūkšnys. Tarpai. Kabutės. Skliaustai. Brūkšnys. Nekalbinių simbolių vartojimas. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 06 22
Rytinės mankštos pratimai
Rytinė makšta labai teigiamai veikia organizmą. Pirma, ji padeda atsibusti, teigiamai „pakrauna‘ organizmą ir suteikia žvalumo. Antra, ji pagerina figūrą- įtempia raumenis, Ir trečia, rytinių pratimų kompleksas pagerina sveiktą ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 08 26
Specialybės kalba
Įvadas. Leksika. Morfologija. Žodžių daryba. Linksniai. Prielinksniai. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 05 09
Kalba ir kalbos kultūra internete
Įvadas. Darbo tema Internete pasitaikančios kalbos kultūros klaidos informacinių technologijų tema. Darbo tikslas Rasti, taisyti ir paaiškinti instrukcijose, interneto svetainėse, reklamos tekstuose pasitaikančias kalbos kultūros klaidas. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 11 07
Kalbos klaidų taisymas ir analizė Leksikos klaidos Morfologijos klaidos
Kalbos klaidų taisymas ir analizė Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 2 puslapiai
2015 11 27
Kalbos kultūra referatas
Šiuolaikinio pasaulio tempai, pokyčiai ir ateities perspektyvos dažnai išjudina net, atrodytų, seniai užsistovėjusį vandenį. Ką čia kalbėti apie šiuolaikinį žmogų – veržlų, imlų, siekiantį tikslo, studijuojantį pasirinktą ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 4 puslapiai
2016 07 22
Galininko vartojimo klaidos specialybės kalboje
Įvadas. Kalbos norminimas. Linksniai ir linksniavimas. Galininko vartojimas. Galininko vartojimo klaidos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 10 28
Jaunimo subkultūra ir kalba
Įvadas. Neformalios jaunimo organizacijos. Pagrindinės jaunimo subkultūros ir jų bruožai lietuvoje. Metalistai. Pankai. Baikeriai. Reiveriai. Reperiai. Skinheadai. Gotai. Jaunimo kalba. Žargonas. Barbarizmai. Išvados. Literatūra. Šio darbo ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 02 18
Viešosios kalbos komponavimo principai
Įvadas. Pradžios ir pabaigos reikalavimai. Pradžia. Kas tinka pradžiai? Gera pradžia. Viešosios kalbos kompozicijos paaiškinimas. Įžanga. Dėstymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 05
Greitumo ugdymas futbolo treniruotėje
Įvadas. Futbolininkų fizinio parengtumo ypatumai. Futbolininkų fizinis rengimas. Pagrindinių fizinių ypatybių ugdymo ypatumai per futbolo pratybas. Greitumo ugdymas per futbolo pratybas. ,. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 05 08
Bendravimo “Facebook” socialiniame tinkle kalbos kultūra
Įvadas. Socialinio tinklo "Facebook" ir senovės kalbos kultūrų ypatumų palyginimas. Socialinio tinklo „Facebook“ kalbos kultūros ypatumai. Teigiami socialinio tinklo „Facebook“ kalbos kultūros ypatumai. Neigiami socialinio tinklo ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 05 06
Netaisyklingos darybos žodžiai specialybės kalboje
Netaisyklingos darybos žodžiai specialybės kalboje. Įvadas. Netaisyklingos darybos žodžiai specialybės kalboje. Išvada.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 03 27
Įmonių, įtaigų ir organizacijų pavadinimai
Įvadas. Tiesioginės reikšmės bendriniai ir tikriniai pavadinimai. Tiesioginės reikšmės pavadinimų rašymas ir trumpinimas. Simbolinių pavadinimų sudarymas ir rašymas. Pavadinimuose pasitaikančios klaidos. Išvados. Literatūros ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 02 15
Žodyno klaidos specialybės kalboje
Įvadas. Specialybės kalba. Specialybės kalbos klaidos. Žodyno klaidos. Vertiniai. Žargonybės. Semantizmai. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 11 10
Gestų kalba gestai referatas
Gestų kalba. Referatas apie gestus. Kūno kalba. Konvencionalūs. Spontaniški. Skiriami du neverbalinių ženklų tipai. Intuicija ir nuojauta. Neverbalinių gestų kilmė. Patraukimas pečiais. Gestas ok arba pirštais rodomas “apskritimas”. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 02 15
Lietuvių žodinė kultūra. Tautosaka vaikams
Įvadas. Lietuvių žodinė kultūra. Lietuvių žodinės kultūros kelias ir svarba. Tautosaka vaikams. Tautosakos ypatumai. Pasakojamoji tautosaka. Dainuojamoji tautosaka. Smulkioji tautosaka. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 06 07
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!