Kalbos kultūros skaidrės

103 dokumentai
Viešosios kalbos parengimas
Viešosios kalbos parengimo ypatumai. Viešosios kalbos samprata. Kalba skirstoma į. Informacinę. Apeliacinę. Emocinę. Viešosios kalbos skirstymas pagal parengimo ir skaitymo būdą. Skaitomoji kalba. Laisvoji kalba. Improvizuota kalba. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 02 06
Kalbininkas Kazimieras Jaunius
Kazimieras jaunius. Biografija. Teologas, lietuvių kalbos tyrinėtojas. Gimė. Mokėsi kauno gimnazijoje. Įšventintas į kunigus. Homiletikos (pamokslų sakymo teorijos) profesorius. Iš kauno kunigų seminarijos atleistas. Nuveikti darbai. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 02 15
Morfologijos ir sintaksės klaidos
Morfologija ir Sintaksė. Morfologija – kalbotyros mokslo sritis. Morfologija. Veiksmažodžių priesagoje -avoti Baliavoti - puota. Morfologijos klaidos. Priešdėlis da- (neda-) Dabėgti - pribė. Priesagos -ka. Būdo prieveiksmiai su -(i)ai, ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 28
Knygos Heklberio fino nuotykiai skaidrės
Heklberio fino nuotykiai. Knygos autorius Markas. Apie autorių. Pagrindiniai Veikėjai. Heklberis Finas – berniukas kuriam 13 metų. Fino tėvas –. Pagrindinė mintis. Heklberio Fino pabėgimas nuo blogo gyvenimo. Citata. Jeigu nori būti ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 29
Morfologija ir sintaksė skaidrės
Kalbos Kultūra. Morfologija ir Sintaksė. Titulinis. Kas. Kas yra morfologija? Morfologija – kalbotyros mokslo sritis. Morfologinis nagrinėjimas. Daiktavardis – tikrinis/bendrinis. Morfologijos klaidos. Ji parašė prašymą vadybininkės ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 28
Vydūnas skaidrės (3)
9,5( 2 atsiliepimai )
Vilhelmas Storostas -Vydūnas. Apie Vydūną. Palikimai. Buvusi Storostų sodyba Mažiuose, kur galėjo gimti Vydūnas. Vydūno tėvai ir seserys. Tilžė. Šiame name 1933-1944 m. gyveno Vydūnas. Vydūnas su žmona Klara Fiulhazė. Vydūnas ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 11 13
Dažniausios kalbos kultūros klaidos verslo vadybos tematikos tekstuose
Dažniausios kalbos kultūros klaidos verslo vadybos tematikos tekstuose. Įvadas. Kalbos kultūra. Leksikologija. Gramatika. Leksika. Kalbos žodžių visuma. Morfologija. Gramatikos šaka. Žodžių daryba. Prielinksniai. Vartojami su linksniu. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 01 22
Bendravimas Vokietijoje su vokiečiais
Bendravimo ypatumai vokietijoje. Šiame darbe apibūdinsiu bendravimo ypatumus vokietijos kultūroje. Įvadas. Iš išorės mandagūs vokiečiai viduje yra atsargūs su svetimšaliais. Nekalbančiam vokiškai vokiečių kalba dažnai atrodo ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 03 28
Dzūkų tarmė
Dzūkai. Dzūkų pratarmės pažymėtos rožine spalva. Žymūs dzūkijos krašto žmonės. Lankytinos vietos. Tarmės ypatybės. Nacionaliniai valgiai. Šiame lietuvos regione visada gaminta daugybė valgių iš grybų. Jis kilo nuo gyventojų ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2013 05 10
Raštas ir jo raida
Raštas ir jo raida. Raštas – tai tam tikra braižomųjų ženklų sistema. Nėra abejonės, kad rašto atsiradimas susijęs su pirmaisiais žmonių mėginimais piešti. Daiktų raštas- kai pranešimui perteikti tinka koks nors daiktas. Pietų ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2014 05 07
Gestų kalba skaidrės
Gestų kalba. Kristina Masteikienė,Aušra Skladaitytė Dalia Petrauskienė, Vaida Belkevičienė Inga Viskačkaitė SD11IS. 5/14/. Apie lietuvių gestų kalbos istoriją. Iki 1945 m žinoma. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Ryšiai su ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 05 16
Informatikų vartojami profesionalizmai ir žargonybės
Informatikų vartojami profesionalizmai ir žargonybės. Marius gakas artur dolženko. Profesionalizmai - lingvistiniai specifiniai, būdingi žodžiai arba posakiai. Darbo tikslas – atskleisti informatikų vartojamų profesionalizmų ir ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 06 03
Metakalba
Vilniaus kooperacijos kolegija. Darbo tikslas. Metakalba. Metateorija. Metakalbos naudojimas.  Kam reikalinga metakalba. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 12 10
Kalbos istorija skaidrės
Kalbos istorija. Lietuvių kalba. Lietuvių kalba yra labiausiai vartojama iš rytų baltų kalbų. Baltai. Baltų terminą pirmą. Pirmoji lietuviška knyga. Pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmas“. Pirmasis kalbos ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 06 28
Kalbos kultūra sintaksės klaidos
Sintaksės klaidos. Sintaksė. Gramatikos dalis, nagrinėjanti sakinių tarpusavio ryšius. Semantiniu aspektu tiriami įvairūs sakiniai ir tekstai. Sintaksės tyrimo aspektai. Sakinys ir tekstas – svarbūs komunikaciniai sintaksės vienetai. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 02 05
Leksika skaidrės
Leksika. Leksika yra kalbos. Žargonai. Žargonas – tai „Specifinė iškraipyta kalba“. Žargonų payzdžiai. Barchatas - aksomas. Barbarizmai. Barbarizmai –tai svetimi, nereikalingi žodžiai. Barbarizmo pavyzdžiai. Auka - Auka vadinant ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 26
Retorika Lietuvoje
Retorika lietuvoje. Įvadas. Iškalbos menas. Pagrindinės sąvokos. Retorika pagal m. K. Sarabievijų. Sarabievijaus idėjos. Ž. Liauksminas ir retorika. Vilniaus akademijos profesorius ž. Liauksminas. Vadovėlį perrašė naujoviškai. Kalbą ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2013 02 18
Tarptautinių žodžių vartojimas specialybės kalboje projektas
Tarptautinių žodžių vartojimas specialybės kalboje. Įvadas. Tarptautinių žodžių sąvoka. Tarptautinių žodžių kilmė. Tarptautinių žodžių atsiradimas lietuvių kalboje. Aktualios tarptautinių žodžių vartojimo lietuvių ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 10 31
Dokumentų valdymas skaidrės
Dokumentų valdymas. Dokumentas. Pamokantis pavyzdys. Tai valstybės ar savivaldybės institucijos. Svarbus valdymo proceso. Dokumentų valdymo efektyvumo didinimo priemonės. Aiškus dokumentų valdymas visais jų gyvavimo etapais. Elektroninių ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 03
Sintaksės klaidos projektas
Sintakses klaidos. Įvadas. Sintaksės klaidos didelės, labai pavojingos. Vardininko klaidos. Lietuvių kalboje apibrėžtas daiktų kiekis (kai kiekis pasakytas arba apibrėžtumas numanomas) reiškiamas vardininku. Kreipinį reikia reikšti ne ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 09 25
Sintaksės klaidos specialybės kalboje
Sintaksė. Linksnių vartojimo klaidos. Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Prielinksnių vartojimo klaidos. Prielinksnis ant nevartojamas. Prielinksnis apie nevartojamas. Prielinksnis į nevartojamas. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 91 puslapis
2016 07 04
Veiksmažodis referatas
Kalbos dalys. Veiksmažodis. Deividas Vėgėlė. Veiksmažodis. Veiksmažodis turi tris nuosakas. Sangražiniai Veiksmažodžiai. Veiksmažodžiu laikai. Esamasis laikas (dabartis). Būtasis kartinis laikas (praeitis). Būtasis dažninis laikas ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 12 04
Kalbos kultūros pagrindai
Kalbos kultūra. Kas toji kalbos kultūra ir kam jos reikia. Kalba – kiekvieno. Kalbos kultūrą galima suprasti siaurąja ir plačiąja prasme. Pagal reiškimosi formą kalba yra sakytinė ir rašytinė. Bendrinė kalba ir kalbos klaidos. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2015 10 27
Kalbos teksto kūrimas
Kalbos teksto kūrimas. oratorinio stiliaus norma. Agnė Tirūnaitė. Įžanga. Kas yra viešoji kalba? „Atsimink kalba – pasėlis jeigu jis neprižiūrimas. Viešojo kalbėjimo samprata Verbalinė komunikacija gali būti privati arba vieša. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2015 01 15
Kompoiuteris ir sveikata
Kompiuteris ir sveikata skaidrės. Dešimt sveikos gyvensenos ilgai dirbant kompiuteriu rekomendacijos. Juokas. Tinkamas maistas. Tylus gilus miegas. Patogi darbo vieta. Grynas oras. Taisyklinga laikysena. Tinkamas darbo vietos apšvietimas patalpos ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2012 11 08
Linksnių vartojimo normos ir pažeidimai aplinkos apsaugos inžinerijos kalboje
Linksnių vartojimo normos ir pažeidimai aplinkos apsaugos inžinerijos kalboje. Įžanga.  Linksnio vartojimas yra. Vardininkas. Vardininkas – tai savarankiškiausias lietuvių kalbos linksnis. Kilmininkas. Kilmininkas yra dažnas ir įvairių ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 01
Semantizmai pristatymas
Semantizmai. Kas tai? Semantizmas – savas žodis, tam tikruose kontekstuose pavartojamas svetima. Kaip atsiranda nauja reikšmė? Neturėtą reikšmę žodžiui suteikia svetimos kalbos įtaka. Populiarūs semantizmai. „Eibė“ („žala, ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 11 18
Specialybės kalbos kultūra Namų darbas (2)
Specialybės kalbos kultūra. Namų darbas. Įvadas. Kebabas = kebabas,. ryziais = ryžiais,. sriubas = sriubos,. Sriuba = sriuba. Treninginės = sportinės. Trikotažas nėra audinys. Po kablelio rašome iš mažosios raidės. Euro = 4 eurai. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 01 04
Bendravimas Ispanijoje
Klaipėdos valstybinė kolegija technologijų fakultetas transporto inžinerijos katedra. Ispanija. Laiko suvokimas. Įspanų būdas ir stereotipai. Įspanų elgesys derybų metu. Įspanų elgesys derybų metu(2). Organizacinė tvarka,darbas bei ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 02 03
Kalbotyros mokslas ir jo raida
Kalbotyros mokslas. ir jo raida. Kalbotyra arba lingvistika – bendras mokslų. Kalbotyros šakos. Istorinė kalbotyra– tiria kalbos istoriją. Kalbos funkcijos. Komunikacinė – būti žmonių tarpusavio bendravimo. Šiuolaikinė ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 05 26
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!