Kalbos kultūros egzamino užduotys


Testas. Kalbos kultūra (siaurąja prasme) – tai. Rašybos patikrinimas. įrašyti praleistas raides (i variantas). Rašybos patikrinimas. įrašyti praleistas raides (ii variantas). Kirčiavimas (i variantas). Kirčiavimas ( ii variantas). Kryžiažodis. Testas. Kalbos kultūra (siaurąja prasme) – tai. Mišriųjų dvigarsių balsiai i, u visada. Rašybos patikrinimas. įrašyti praleistas raides (i variantas). Rašybos patikrinimas. įrašyti praleistas raides (ii variantas). Kirčiavimas ( ii variantas).


1. Dalyko paskirtis: ugdyti atsakingą požiūrį į lietuvių kalbą ir kultūrą, taisyklingos valstybinės lietuvių kalbos reikalavimus komunikuojant raštu ir žodžiu, tobulinti rašytinės valstybinės kalbos įgūdžius, specialybės ir tarptautinių terminų vartojimo galimybes, lavinti dialoginės bei poliloginės kalbos gebėjimus, taikyti naujausius dokumentų valdymo reikalavimus praktikoje, tvarkyti dokumentaciją, suformuoti gerą taisyklingos ir išraiškingos kalbos išteklių pažinimą ir gebėjimą juos tinkamai vartoti.

2. Egzamino organizavimo tvarka. (Egzamino struktūra) Egzaminas vyksta raštu. Pateikiamos keturios užduotys, apimančios pagrindines dalyko programos temas: 1) kalbos kultūros teorinių žinių patikrinimas (klausimai arba testas), 2) rašytinės kalbos kultūros patikrinimas – pateiktose užduotyse įrašyti praleistas raides (2 variantai), 3) kirčiavimo užduotys (2 variantai), 4) sintaksės, morfologijos, žodžių darybos klaidų taisymas pateiktuose sakiniuose (3 variantai). Papildoma užduotis- kryžiažodis.

X1 - kaupiamasis vertinimas: kontroliniai darbai, testai, savarankiškas, praktinis darbas, pasirinktos temos pristatymas;

R 1 – vertinamos kalbos kultūros kurso žinios (pateikiami klausimai arba testas). Vertinama 10 balų sistema.

R2 – vertinamas rašytinės kalbos kultūros mokėjimas ( rašyba, skyryba). Vertinama 10 balų sistema.

R3- vertinamas kirčiuotės, kirčiuoto skiemens nustatymas, kirčio ženklo teisingumas, ,, pavojingų‘‘ formų kirčiavimas remiantis kirčiuotės ypatumais. Vertinama 10 balų sistema.

R 4 - vertinamas gebėjimas surasti, atpažinti ir įvardinti kalbos klaidas sakiniuose, jas ištaisyti. Vertinama 10 balų sistema.

Pagrindinės kirčiavimo taisyklės, kirčiuotės, kirčiuoto skiemens nustatymas, kirčio ženklo teisingumas.

4. Pateitose užduotyse rasti ir ištaisyti leksikos, morfologijos ir kt. kalbos klaidas.

a)a, e, i, u + l, k, m , o;

a) balsio tvirčio kitimas, tariant ilgąjį skiemens balsį ar dvigarsį;

1.G-sdina ją sesės – šoka ji staiga ir kasas švies-sias gr - žiasi nuoga. 2. Bijo replių, bijo gr - žto, krokodilo jėgos m - žta. 3. Dr-sko vėjas lapus, neša balt –j į smėlį.4. Dr - siai ir r - žtingai šturmuojame mokslo viršūnes. 5.Šuo po kiemą kaulą t – sė. 6. Sportuojant didėja raumenų m - sė. 7. Per Kalėdas kepsime ž - sį.8. Bet valstietis nesuš - la, tik į kelmą pleištą k - la. 9. Geros girnos gerai m – la. 10. Mane išg - - dino tavo išb – l - s veidas. 11. Tėvas atsisėdo ant sutr - šusio r - - tgalio, numetė užg - susią cigaretę, pasižiūrėjo į beg - stantį laužą ir susim - stė. 12. Nek - sk k - snio, kurio negali a - žioti.13. Saulėgr - žos gr - žiasi į saulėlydžio tylumą vės - - . 14. Šuniukas sly - čioja, dr - ba suš – l - s ir, nebedr - sdamas eiti toliau, sustoja ir ima bau - ščiai urg - ti. 15. Gr - - tas ir gal - stuvas – geriausi Jonuko įrankiai.16. Iš kalbos kultūros man gr - sia dvej - tas. 17. Mama, nedr - stu, bet noriu paprašyti – atsi - sk pinigų, noriu atšv - sti gimtadienį. 18. Policininkas atsigr - žė ir pagr - sė pirštu. 19. Nuo stogo nut - so varv - kliai, užš - lo upeliai – artėja g - - dinantis šaltis.20. Aš jau devyniolik- metų mokausi tais - klingai kalbėti ir rašyti lietuviškai.21. Sk - stančiųjų gelbėjimas yra sk - stančiųjų reikalas. 22. A. Baranauskas apdainavo nepaprastą s - manų grožį. 23. Nekalbėk nes - monių – aš perplauksiu s - siaurį. 24. Neturėdamas s - žinės savininkas pasis - vino s - matą.25. Senamie - čio gatvės akmenimis gr - stos. 26. Raudonosios aguonos greit praž - sta, greit ir nuv - sta. 27.Kai paž – sta, tai rože praž – sta, paklausti išdr – sta. 28. Tav - s gerai aš nepaž - stu, girdėjau kuklų tavo žodį, ar viskas tavyje praž - sta, ar tik miražą spindintį parodei. 29. Kumeliukas turi motinos pieno paž - sti. 30. L - sk tu vabalo blauzdon.31. Arklys taip sul - so, kad net varna neprilest -.32. Dr- siai ir r – žtingai siekiame savo tikslo.

  • Microsoft Word 43 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (4415 žodžiai)
  • Kolegija
  • Monika
  • Kalbos kultūros egzamino užduotys
    10 - 2 balsai (-ų)
Kalbos kultūros egzamino užduotys. (2017 m. Sausio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/kalbos-kulturos-egzamino-uzduotys.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 08 d. 09:53
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo