Kalbų kontaktai


Lietuvių skaidrės. Kalbų kontaktai. Apibrėžimas. Kalbų sąveika. Kalbų kontaktai. Kalbos vartojimas gali būti. Kalbos vartojimo sferos. Skiriamos dvi vartojimo kalbos. Pirmoji. Antroji. Antroji kalba gali būti. Antrosios kalbos išmokimo priežastys. Pagrindiniai kalbų kontaktų bruožai. Kalbų kontaktų tipai ir rūšys. Kontaktų tipai, pagal kalbų mokėjimo laipsnį ir vartojimą. Kontaktų rūšys. Pagal kalbų sąlytį. Pagal kalbų giminingumą. Bilingvizmas. Kalbų kontaktų padariniai. Kalbų įtaka gali būti. Kalbų įtaka reiškiasi. Skolinių skolinimosi priežastys. Skolinių ir interferencijos skirtumai. Mišrios kalbos. Kalbų ir dialektų išstūmimas.


Kalbų kontaktai – skirtingų kalbinių struktūrų įtaka viena kitai paprastai dvikalbystės ar daugiakalbystės aplinkoje (Kalbotyros terminų žodynas, 1990, 99). Kalbų sąveika – vienos kalbos poveikis kitai, nulemtas tautų ar genčių tarpusavio santykių (bendravimo viena šalia kitos esančiose srityse, prekybos, karų, migracijos ir kt.) (Lietuvių kalbos enciklopedija,1999, 300). Kalbų kontaktai – tokia lingvosocialinė situacija, kur pastoviai vartojamos – aktyviai ar pasyviai – dvi ar kelios kalbos (S.Karaliūnas, 1997, 290).

Konkurentinis, kai paraleliai vartojamos dvi ar kelios kalbos; ekskliuzyvinis (išskiriamasis), kai bendravimo, susižinojimo reikalui pasirenkama kuri nors viena iš socialinėje grupėje ar visuomenėje vartojamų kalbų, o kitos atmetamos.

Privačioji (kalbos vartojimas šeimoje, artimųjų, giminių rate); Viešoji (išsilavinimas, profesija); Individualioji (malda, skaičiavimas, dienoraštis ir kt.).

Pirmoji (gimtoji) kalba esti namuose, skirta šeimos bendravimui, pirmiausia tai yra motinos vartojama kalba. Tiesiogiai ir natūraliai perduodama iš kartos į kartą. Antroji kalba, kai žmogus išėjęs į viešąjį gyvenimą susiduria su kitakalbiais žmonėmis ir bendravimo reikalo spiriamas pramoksta jų kalbos.

Kuri nors svetima kalba, dėstoma mokykloje (vidurinėje ar aukštojoje). Tai gali būti specialias socialines funkcijas šalyje turinti kalba, kuri nėra tos šalies kurios nors žmonių grupės gimtoji kalba. Tai gali būti specialias socialines funkcijas turinti kalba, esanti šalies, kitos gyventojų grupės gimtoji kalba.

Komunikacijos reikalams vienos kalbos neužtenka. Vadinamasis kalbos spaudimas, kuris yra socialinio spaudimo (prievartos) rūšis.

Kalbų kontaktai. (2013 m. Gruodžio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/kalbu-kontaktai.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 10:01