Kapitalo rinkos analizė


Santrauka. Įvadas. Informacijos šaltinių ir nasdaq omxb veiklos apžvalga. Kapitalo rinkos rodiklių teorinė analizė. Kapitalo rinkos samprata. Kapitalo rinkos vertybiniai popieriai. Kapitalo rinką apibūdinantys rodikliai. Kapitalo rinkos rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Kapitalizacija. Vienos akcijos pelnas. Akcijos kainos ir pelno koeficientas. Akcijos balansinė vertė. Akcijos kainos ir balansinės vertės santykis. Akcijos kainos ir pardavimo pajamų santykis. Akcijos kainos ir ilgalaikio materialaus turto santykis. Vienos akcijos dividendas. Dividendų mokėjimo koeficientas. Dividendų pajamingumas. Nasdaq omx kapitalo rinkos rodiklių prktinė analizė. Išvados. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas.

Šiame darbe pateikiama kapitalo rinkos rodiklių teorinė analizė, kuri buvo atlikta remiantis moksline literatūra. Remiantis NASDAQ OMXB duomenimis pateikiama kapitalo rinkos rodiklių palyginamoji analizė. Lyginami 2011-2013 metų, plataus vartojimo prekių, pieno perdirbėjų akcinių bendrovių kapitalo rinkos rodikliai. Dalis rodiklių išrinkti iš NASDAQ OMXB pateiktų finansinių ataskaitų, kita dalis apskaičiuota pagal NASDAQ OMXB duomenis. Analizuojant mokslinę literatūrą išsiaiškinau, kad skirtingi autoriai skirtingai apibūdina, klasifikuoja kapitalo rodiklius bei išskiria kurie iš jų yra svarbesni. Tačiau nors jų nuomonės skirtingos, bet teisingos. Kursiniame darbe pavaizduota analizuojamų įmonių kapitalo rinkos rodiklių dinamika nagrinėjamu laikotarpiu ir nustatyta, kuri įmonė patraukliausia investuotojams.

Įmonių finansinių rodiklių analizė yra viena iš kertinių priemonių įvertinti įmonių finansinę situaciją bei numatyti būsimą įmonės situaciją. Šiuos rodiklius naudoja investuotojai, finansų analitikai, įmonių vadovai bei kiti finansų rinkos dalyviai. Šie rodikliai yra skaičiuojami remiantis įmonių finansinės atskaitomybės ataskaitų informacija, finansų planais ar išorės vartotojams pateikiama informacija, tokia kaip vertybinių popierių biržos duomenys. Koeficientai gali skirtis savo svarba ir tikslais, tačiau dažnai vieni finansiniai koeficientai yra išvedami vienas iš kito, taigi jie visi suteikia atitinkamos informacijos ir yra susiję.

Kad būtų lengviau nagrinėti finansinius rodiklius jie yra klasifikuojami į tam tikras rodiklių grupes. Skirtingi autoriai skirtingai juos klasifikuoja į grupes. Viena iš šių grupių ir bus nagrinėjama šiame kursiniame darbe - kapitalo rinkos rodikliai.

Temos aktualumas ir problematika. Kaip kiekviena valstybė stengiasi kaupti kapitalą, kad išlaikytų vis didėjantį pensinio amžiaus piliečių skaičių, taip ir kiekviena įmonė nuolat stengiasi kaupti ir didinti savo turimą kapitalą. Anot Mackevičiaus J., Poškaitės D., Villis L. (2011) kapitalo rinka susidaro, kai įmonių gaunamos pajamos yra didesnės už išlaidas, atsiranda laisvų lėšų, kurios yra investuojamos (136 p.). Tokią rinką apibūdina kapitalo rinkos rodikliai.

Darbo objektas - NASDAQ OMXB Plataus vartojimo prekių gamintojų, pieno perdirbėjų sektoriaus įmonių kapitalo rinkos rodikliai.

Darbo tikslas - lyginant kapitalo rinkos rodiklius, nustatyti į kurią NASDAQ OMXB plataus vartojimo prekių gamintojų, pieno perdirbėjų sektoriaus įmonę verta investuoti.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti kapitalo rinkos rodiklius teoriniu aspektu.

Apskaičiuoti ir palyginti NASDAQ OMXB plataus vartojimo prekių gamintojų, pieno perdirbėjų sektoriaus įmonių kapitalo rinkos rodiklius.

Apibendrinti gautus rezultatus ir nustatyti įmones, į kurias labiausiai verta investuoti.

Teorinei kapitalo rinkos rodiklių analizei buvo naudojami įvairūs literatūros šaltiniai ir iš jų atrinkta svarbiausia ir aktualiausia medžiaga.

Kalbant apie finansinės analizės esmę remsiuosi šių autorių knygomis: Juozaitienės L. (2007), Šlekienės D., Klimavičienės I. (2000), Smalenskas G. (2001). Kapitalo rinkos reikšmę man padės atskleisti Jasienės M. (2013), Rutkausko V., Damašienės V. (2002), Keoww A., Martin J., William Petty J., Scott D. (2005), Mackevičiaus J., Poškaitės D., Villis L. (2011) bei Aleknevičienės V. (2005) knygose pateiktos mintys.

Kiekvienam rodikliui apibūdinti remsiuosi šiais autoriais: A. V. ir Stankevičius P. (2006), Mackevičius J. ir kt. (2011), Mackevičius J., Poškaitė D. ir Villis L.(2011), Valakevičius E. (2007), Šakienė H., Pupeikienė K. (2009), E. ir Mačerinskienės (2004) bei Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX. Daugiausia lyginsiu Mackevičiaus J., Poškaitės D. ir Villis L.(2011) ir Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX nuomones.

Nasdaq Baltijos rinka sukurta siekiant sumažinti skirtumus tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybinių popierių rinkų bei palengvinti vertybinių popierių prekybą. Nasdaq Baltijos rinka apibrėžia visų trijų Baltijos šalių vertybinių popierių biržas - NASDAQ OMX Tallinn AS, NASDAQ OMX Riga AS ir AB NASDAQ OMX Vilnius. Toks sprendimas sumažino prekybos vertybiniais popieriais sąnaudas ir siekia pritraukti daugiau investuotojų į šį regioną.

Pradėdami analizuoti kapitalo rinkos rodiklius, visų pirma turime suprasti, kokie yra finansinės analizės tikslai ir uždaviniai. Anot Juozaitienės L. (2008), finansinės analizės tikslas yra įvertinti įmonės būklę ir jos veiklos rezultatus tam tikru laikotarpiu, o šiam tikslui pasiekti yra įgyvendinami tam tikri uždaviniai: įvertinami įmonės privalumai ir galimybės, įvertinami įmonės veiklos pokyčiai ir jų įtaką įmonės veiklos rezultatams bei palyginami įmonės planiniai ir faktiniai rodikliai (12 p.) .

  • Microsoft Word 144 KB
  • 2015 m.
  • 26 puslapiai (5890 žodžiai)
  • Kolegija
  • Samanta
  • Kapitalo rinkos analizė
    10 - 8 balsai (-ų)
Kapitalo rinkos analizė. (2015 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/kapitalo-rinkos-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 20 d. 03:07
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo