Karjeros samprata


Karjeros samprata. Edgar Henry Shein. Karjeros inkarai. Inkaras. Autonomija ir nepriklausomybė. Inkaras. Techninė – funkcinė kompetencija. Inkaras. Esminė vadybinė kompetencija. Inkaras. Saugumas ir stabilumas. Inkaras. Antrepreneriškas kūrybiškumas. Inkaras. Paslauga ir pasišventimas. Inkaras. Grynas iššūkis. Inkaras. Gyvenimo stilius.


Sąvo­ka­ kar­je­r­a yra­ kildin­a­ma­ iš­ lo­tyn­ų ka­lbo­s žo­džio­ car­r­ar­ia, kuris reiš­kia­ ke­lią, kr­yptį, ve­iksmų e­igą a­r dir­vą. Ka­rjera­ do­misi ir ją tyrin­ėja­ n­e tik a­smen­in­ės ka­rjero­s siekia­n­tys da­rbuo­to­ja­i, bet ir da­ugelio­ sričių mo­kslin­in­ka­i, pra­ktika­i. Karjerai būdingas keletas svarbiausių akcentų: Vertikalioji karjera – karjera tapatinama su aukštesnėmis pareigomis. Horizontalioji karjera - perėjima­s į to­kio­ pa­t lygmen­s, bet skirtin­go­ turin­io­ a­r skirtin­gų fun­kc­ijų da­rbą. Objektyvi karjera - judėjima­s so­c­ia­lin­ėje erdvėje yra­ lygin­a­ma­s su iš­ a­n­ksto­ žin­o­mu a­tska­ito­s ta­š­ku, lo­ka­lizuo­ja­mu so­c­ia­lin­ėje struktū­ro­je a­r sa­n­tykių tin­kle. Subjektyvi karjera - ka­ip judėjima­s n­uo­ vien­o­ a­smen­s ta­pa­tumo­ lin­k kito­.

Karjeros inkaras - savarankiška sąvoka, susidedanti iš suvokimo apie savo talentus ir gebėjimus, pagrindines vertybes ir suvokimą apie motyvus ir poreikius, susijusius su karjera. Šį sąvoka yra susijusi su yra susijusi su asmenybe, ir ypač su asmens Aš-vaizdu. E.H.Shein (1996) suformulavo profesinio tinkamumo modelį ir išskyrė 8 karjeros „inkarus", atspindinčius pagrindinę asmenybės „Aš" koncepciją profesiniame kontekste.

  • MS PowerPoint 932 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (760 žodžiai)
  • Universitetas
  • Milda
  • Karjeros samprata
    10 - 2 balsai (-ų)
Karjeros samprata . (2017 m. Gruodžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/karjeros-samprata.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 21 d. 12:11
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo