Kartografija baigiamosios praktikos ataskaita


Įvadas. Įmonės charakteristika. Apie įmonę. Įmonės valdymo strategija. Gamybos (paslaugų) teikimo procesų apibūdinimas. Tiriamoji veikla įmonėje. Ypatingi laimėjimai. Darbų organizavimas. Darbo dienoraštis. Atliekamų darbų technologija. Atliekami darbai ir naudojama technologija. ANALIZĖ Vandens ir kanalizacijos cisternos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.


Profesinės praktikos darbo tikslas yra susipažinti su įmonės veikla, jos pobūdžiu, įvertinti įmonės stipriąsias ir silpnąsias veiklos sritis bei konkurencinę aplinką.

UAB „Aerogeodezijos institutas“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurios veiklos tikslai – atlikti krašto geodezinius, topografinius ir kartografavimo darbus, atsižvelgiant į kartografinės medžiagos reikmes žemės reformai, krašto apsaugai, valstybiniam žemės kadastrui, gamtos išteklių kadastrui, kelių, geležinkelių, jūrų ir oro transporto navigacijai, siekiant gauti pelno.

Darbe apžvelgiau įmonės veiklą, analizavau įmonės esmines problemas, kurios iškyla įmonei sąveikaujant su išorine aplinka, veiksnius, kurie savo išskirtinumu suteikia konkurencinį pranašumą prieš kitas įmones.

Darbo uždaviniai:

Susipažinti su institutu kurioje atlieku praktiką

sudaro tokias aplinkos sąlygas, kuriose būtų skatinamas mūsų produktų, paslaugų ir procesų nuolatinis gerinimas;

UAB „Aerogeodezijos institutas“ veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei savo įstatais.

AGI veikla organizuojama vadovaujantis strateginiais įmonės veiklos planais, rengiamomis programomis bei projektais. Strateginiame veiklos plane, atsižvelgiant į aplinkos analizę, suformuluojama Bendrovės misija, strateginiai tikslai, aprašoma vykdoma programa ir nurodomos lėšos programai įgyvendinti. Jis sudaromas trims ateinantiems metams.

Einamieji įmonės veiklos klausimai aptariami generalinio direktoriaus šaukiamuose susirinkimuose.

Įmonėje visiems skyriams vadovauja skyrių vadovai – tai autoritetingos, visuotinai pripažintos asmenybės, užsitarnavusios kolektyve pasitikėjimą. Jie organizuoja skyriaus darbą, priima sprendimus ir juos perduoda grupių vadovams. Skyriai suskirstyti į grupes po 6 – 10 žmonių. Grupėms vadovauja grupių vadovai. Jie organizuoja grupės darbą, perduoda informaciją pavaldiniams, nuolat palaiko ryšį su savo skyrių vadovais. Informacija perduodama ir žodžiu ir raštu – tai yra verbalinė komunikacija.

Darbuotojų organizavimo sistema užtikrina nuolatinį įmonės veiklos rezultatyvumo didinimą, tinkamai panaudojant darbuotojus. Tinkamai panaudodama darbuotojus organizacija gali išlikti gyvybinga ir nuolat vystytis, o darbuotojui suteikti sąlygas siekti savo asmeninių tikslų.

Pagal valstybės institucijų užsakymus AGI atlieka įvairiapusį Lietuvos bazinį kartografavimą, taip pat Lietuvos ir užsienio kompanijų užsakytus kartografavimo ir fotogrametrijos darbus. Pvz.: pagrindiniai kartografavimo darbai: Lietuvos topografinių įvairių mastelių žemėlapių sudarymas ir išleidimas, Lietuvos M1:20000 miestų schemų sudarymas, jungtinių operacijų M1:250000 žemėlapių ruošimas, Baltijos pakrantės M1:200000 jūrlapių ruošimas ir leidimas, LR valstybinio geodezinio pagrindo tinklo sutankinimas. LR Valstybės sienos kartografavimas: sienos delimitavimo ir demarkavimo darbai, valstybių sienų sankirtos taškų M 1:10 000 žemėlapių sudarymas ir išleidimas. Darbas su kosminiais vaizdais. Normatyvinių dokumentų ruošimas, naujų technologijų diegimas.

Darbai vykdomi pagal techniniuose dokumentuose nustatytą tvarką laikantis užsakymo vykdymo grafiko, gamybos grafiko tarp skyrių (jei yra) ir skyrių darbų grafiko.

Padalinių vadovai kas mėnesį parengia padalinio atliktų darbų ataskaitas ir perduoda jas Komercijos centrui.

Žemėlapių gamybos proceso metu yra pildomas žemėlapio formuliaras (popierinis arba skaitmeninis), pagal kurį yra atliekamas gamybos ir paslaugų identifikavimas. Už produkto ir paslaugos atsekamumo vykdymą atsakingi padalinių vadovai.

  • Microsoft Word 15429 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (3001 žodžiai)
  • Universitetas
  • Greta
  • Kartografija baigiamosios praktikos ataskaita
    10 - 8 balsai (-ų)
Kartografija baigiamosios praktikos ataskaita. (2016 m. Vasario 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/kartografija-baigiamosios-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 04:58
×