Kartografija referatas


Geodezijos referatas. Ivadas. Kartografinio vaizdavimo būdai. Sutartiniai ženklai. Išvados. Naudota literatūra. Elipsoidas. Naudota literatūra. Kartografinio vaizdo generalizacija. Interpoliavimo būdai. Deterministinė ir statistinė interpoliavimo schemos. Globalios ir lokalios interpoliavimo schemos. Deterministiniai metodai. Polinominė interpoliacija. Tiesinė interpoliacija. Kubinė ir bi-kubinė interpoliacija. Taškinė interpoliacija, langai. Statistiniai interpoliavimo metodai. KRIGING interpoliavimas.


čia: - bet kuriame taške su koordinatėmis x0 ir y0 apskaičiuoto taško reikšmė;

kur ci yra polinomo koeficientai, o v – polinomo laipsnis.

Slenkančio vidurkio metodo esmė – apskaičiuojamas vidurkis pagal m duomenų taškų, kurie atribojami apskritimo su spinduliu d. Ši reikšmė suteikiama apskritimo centro taškui.Po apskritimas pastumiamas atstumu (x, surandamas vidurkis pagal jau kitus taškus ir t.t. Rastrinėse GIS sistemose šis metodas dar gali būti vadinamas filtravimu.Čia naudojamas paprastai 3x3 – 7x7 pikselų dyžio langai ir vidurinei pikselai suteikiama vidutinė visų 9-49 pikselų reikšmė:

Nėra atsižvelgiama į duomenų erdvinės koreliacijos ypatybes. Į atstumą žvelgiama ne iš statistinių pozicijų, jis traktuojamas kaip geometrinis atstumas.

Kaip ir įprastinis koreliacijos koeficientas, I=1 reiškia maksimalią teigiamą koreliaciją, I=-1 – maksimalią neigiamą koreliaciją ir I=0 – koreliacijos nebūvimą.

Galimas nubrėžti pusvariacijos priklausomybės nuo atstumo grafikas. X ašyje pateikiamas atstumas. Jei duomenų taškai išsidėstę netaisyklingai, suformuojami tam tikri atstumų intervalai.Po to apskaičiuojama visų taškų porų, atstumas tarp kurių patenka į konkretų intervalą, pusvariacija ir atidedama grafike.Pats grafikas vadinamas pusvariograma (semi-variogram).Čia yra atsiribojama ir nuo krypties tarp taškų, ir nuo taškų padėties kitų taškų atžvilgiu. Pusvariograma yra pagrindinė priemonė analizuoti erdvinės koreliacijos struktūrą. Prieš pradedant detalesnę erdvinės koreliacijos analizę reikia paminėti 4 santykio tarp lokalaus (tam tikros zonos) duomenų vidurkio ir lokalaus duomenų kintamumo:

Lokalus vidurkis ir dispersija yra stabilūs ir duomenų reikšmės svyruoja apie lokalų vidurkį;

Lokaliam vidurkiui būdingas tam tikras trendas, bet lokali dispersija stabili;

Pirmais dviem atvejais interpoliavimas statistiniais metodais galimas, trečiu – ne. Ketvirtame variante svarbi taškų porų padėtis. Plotai su didesniu lokaliu vidurkiu gali pasižymėti didesniu reikšmių kintamumu, bet ne atvirkščiai.

Pagrindinis Kriging skiriamasis bruožas nuo deterministinių interpoliavimo schemų tas, kad svertai nustatomi iš sumodeliuotos pusvariogramos. Todėl pirmame algoritmo realizavimo etape būtina sukurti maksimaliai teisingą pusvariacijos matematinį modelį. Pusvariacijai modeliuoti naudojamos įvairios funkcijos – sferos, eksponentinė, tiesės, Gauss ir kt. Dažniausia rekomenduojama sferos lygtis:

Kriging metodu surandamos reikšmės taip pat ir taškuose su žinomomis reikšmėmis, kas gali būti naudojama interpoliavimo įvertinime.

Kriging metodo praktinė realizacija gana sudėtinga. Funkcijos pusvariogramai išlyginti pasirinkimas gali įtakoti interpoliavimo rezultatus, o kriterijų, kaip geriau ją parinkti nėra. Paprastai tai atliekama studijuojant pusvariogramas, dažnai naudojant taip vadinamą bandymų-klaidų metodą. Kriging algoritmas ignoruoja staigius reikšmių šuolius, kas gana dažnai sutinkama gamtoje. Algoritmas realizuotas daugelyje GIS ir kitų programinių paketų, kas gali sukelti dažno jo netinkamo panaudojimo pavojų. Daugelis uždavinių, nereikalaujančių ypatingo tikslumo, turėtų būti sprendžiami naudojant paprastesnius deterministinius metodus.

Sudarant skaitmeninius reljefo modelius svarbu interpoliavimui parinkti tinkamiausius kiekvienam metodui parametrus (gretimų taškų skaičių (3, 6, 9 ar 12), svorį (λ = 0,1), laipsninę funkciją (p = 1÷3) ir panašiai).

Geriausi SRM rezultatai pasiekti paprastojo krigingo metodu, kai naudojama apskritiminė variograma ir interpoliavimui imama 12 gretimų interpoliavimo taškų (σ =0,29 m). Labai nedaug skiriasi rezultatai naudojant 9 gretimus taškus (σ = 0,31 m)

  • Geodezija Referatai
  • 2014 m.
  • Sandra
  • 28 puslapiai (3114 žodžių)
  • Kolegija
  • Geodezijos referatai
  • Microsoft Word 319 KB
  • Kartografija referatas
    10 - 4 balsai (-ų)
Kartografija referatas. (2014 m. Lapkričio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/kartografija-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 02:21