Karvidės elektros instaliacijos kursinis projektas


Elektrotechnikos kursinis darbas.

Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Elektros tinklo projektavimas. Jėgos tinklo skaičiavimas. Patalpų apšvietimo skaičiavimas. Apšvietimo tinklo skaičiavimas. Įvado skaičiavimas. Įžeminimo varžos skaičiavimas. Montavimo reikalavimai. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.


Kursiniame darbe bus analizuojamos elektros įrenginių įrengimo taisyklės, kuriomis remiantis bus apskaičiuoti galio , apšvietimo tinklai bei įžeminimas. Vidaus elektros įrenginius į vieną sistemą apjungia elektros tinklas susidedantis iš įvadinio kabelio, kuriuo elektros energija atvedama į pastatą, įvadinės apskaitos dėžės, kurioje įrengiama elektros energijos apskaita ir apsauga nuo viršįtampių, magistralinis - skirstomasis tinklas, kuriuo elektros energija paduodama į skirstomuosius įrenginius, grupinis elektros tinklas, kuriuo elektros energija paduodama į atskirus elektros įrenginius. Karvidės elektros tinklai turi būti apskaičiuojami pagal reikalavimus kaip ir cechų, butų ar įmonių. Turi būti apskaičiuotas įvadas, įžeminimas, jėgos ir apšvietimo tinklai, t.y. turi būti apskaičiuota patalpų apšvietą, parinkti tinkami šviestuvai, laidai, apšvietimo ir jėgos tinklams, apsaugos aparatai.

Šio kursinio darbo eigoje išanalizuoti, pateikti informacijos šaltiniai. Didžioji dalis darbui atlikti reikalingos medžiagos buvo paimta iš Jono Šato mokomosios knygos ,,Įmonių elektros įrenginiai ir tinklai“ 2006, Vilnius. Šioje knygoje yra aprašoma elektros instaliacijos projektavimo metodika. Aiškiai išdėstytos reikiamos formulės. Jos reikalingos apskaičiuoti galią, įtampos nuostolius, laidų savitąją varžą, laidų aktyviąją varžą, įrenginių paleidimo srovę, automatinio jungiklio atkabiklio srovę. Taip pat yra išdėstyta apšvietimo skaičiavimo metodika. Aiškinama, kaip parinkti lempų kiekį, šviestuvų kiekį, pagal patalpos plotą. Jono Šato knygoje ,,Įmonių elektros įrenginiai ir tinklai“ parodyta, kaip pasiskaičiuoti įvadinį kabelį koks apsaugos aparatas turi stovėti ir pan. Paskutinė dalis iš projektavimo yra įžeminimo varžos skaičiavimas. Remiantis formulėmis, riekia parinkti įžemiklių tipą pagal gruntą ir nustatyti kokio ilgio ir kiek jų reikia įkalti į žemę. Iš šio informacinio šaltinio naudojau visas reikalingas formulės skaičiavimams atlikti.

Kitas svarbus informacinis šaltinis yra kita knyga Edward Musial ,, Elektros energetiniai įrenginiai ir instaliacija.” 2001, Vilnius. Šioje knygoje yra aprašomos bendros žinios apie elektros įrenginius, elektros laidus, apie apsaugos aparatus. Išdėstytą viskas kas reikalinga projektuojant apšvietimą. Apšvietimas buvo skaičiuojamas šviesos srauto išnaudojimo koeficiento metodu. Pasirinktas dėl to, kad buvo paprastesnis ir aiškiau suprantamas. Smulkiai aprašomos oro linijos ir kabelinės linijos struktūra jos bendri reikalavimai. Projektuojant kažkokį didelį pastatą reikia atkreipti ir į elektros pastotes. Todėl knygoje yra pabrėžti pagrindiniai aspektai į ką riektų atkreipti dėmesį. Svarbus elektros instaliacijos etapas yra apsauga nuo viršįtampių, nuo žaibo iškrovų. Savo kursiniame darbe iš šio šaltinio rinkausi elektros laidų skerspjūvius pagal gyslų kiekį. Pateikta informacija padėjo sužinoti daugiau apie apsaugos aparatus tai: automatinius jungiklius, skirtuminės srovės reles, ir kitus galios kirtiklius. Savo darbe iš Edward Musial knygos rinkausi informaciją apie įžeminimo įrengimą. Kokie tūrėtų būti įžemikliai kaip jie sujungiami tarpusavyje. Paaiškinta kaip išmatuoti įžeminimo varžą ir kokie matuokliai, bei kiti įrankiai yra naudojami.

Norint patikimai įrengti elektros instaliaciją reikia, remtis EĮĮT t.y. elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis 2012. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės nustato elektros tinklų, visų tipų laidininkų, elektros aparatų parinkimo, elektros energijos apskaitos ir elektros dydžių matavimo, elektros įrenginių įžeminimo ir apsaugos nuo viršįtampių bei jų bandymų ir matavimų  bendruosius reikalavimus. Šios taisyklės yra privalomos elektros energijos gamintojams, perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriams, elektros energijos vartotojams įsirengusiems naujus, rekonstruojamus arba kapitališkai remontuojamus kintamosios ar nuolatinės srovės iki 0,4 kv įtampos elektros įrenginius.

Projektuojant įvadą rėmiausi bendrosiomis elektros įrenginių taisyklėmis. Įvade į pastatą turi būti įvadinė apskaitos spinta arba įvadinė apskaitos skirstomoji spinta. Pastate gali būti viena ar keletas įvadinių apskaitos spintų arba įvadinių apskaitos skirstomųjų spinų. Įvadinėje dėžėje yra montuojamas skaitiklis ir jis priklauso tik elektros energijos tiekėjui. Skaičiuojant remtasi Jono Šato mokomaja knyga ,,Įmonių elektros įrenginiai ir tinklai“.

Karvidės elektros instaliacijos kursinis projektas. (2016 m. Vasario 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/karvides-elektros-instaliacijos-kursinis-projektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 14:14