Karyba

99 dokumentai
Ar Lietuvai reikalingi šauktiniai?
Šiuo metu Lietuvos Respublikos kariuomenė susideda iš šauktinių, savanorių ir profesionalų. Šauktiniais tampa asmenys nesimokantys ir nestudijuojantys, amžiaus grupė nuo 19 iki 26 metų. Kol kas, šaukiami yra tik vyriškos lyties ...
Karybos esės, Esė, 4 puslapiai
2018 11 09
Radio ryšio procedūros
Radijo stoties l. Radijo stotis l. Radijo stoties paruošimas darbui. Fonetinė abėcėlė. Skaitvardžių tarimas. Šaukiniai. Šaukinių paskirstymas. Procedūriniai žodžiai. Bendrosios taisyklės. Tinklo atidarymas. Sutrumpintų šaukinių ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 06 30
Karininkė Karininkas profesija skaidrės
Karininkė/Karininkas. Karininkas – aukšto rango. Karininkų lygiai Jaunesnieji karininkai. Kapitonas – sausumos, oro pajėgų ar laivyno karinis laipsnis. Majoras – vyresniojo karininko laipsnis. Pulkininkas – ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 28
Ar reikia Lietuvai šauktinių kariuomenės?
Ar reikia Lietuvai šauktinių kariuomenės?
Karybos esės, Esė, 3 puslapiai
2018 12 23
Lietuvos Nacionalinio saugumo sistema
Lietuvos Nacionalinio saugumo. Sistema. Lietuvos Nacionalinio saugumo pagrindų. Nuostatai. Nacionalinio saugumo politikos. Pagrindiniai tikslai. Nacionalinio saugumo objektai. Nacionalinio saugumo užtikrinimo. Subjektai. Nacionalinio saugumo ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 05 11
LR kariuomenė Karininko profesija
Kario (karininko) profesija. Kas yra karininkas? Karininkas. Tai sąvoka, naudojama apibūdinti asmenį. Kokį darbą atlieka karininkas? Pagrindinė karininko tarnybos paskirtis ir kompetencija – vadovauti priskirtam daliniui. Reikalingos ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 03 01
Taiklaus šaudymo principai
Taiklaus šaudymo principai. Paskaitos tikslas. Kam to reikia? Taiklaus šaudymo principai. Atkreipkite dėmesį į. Taiklaus šaudymo principai. Šaudymo padėtis “GULINT”. Šaudymo padėtis “Priklaupus”. Šaudymo padėtis “TUPINT”. ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 05 20
Nekonvencinė kova (angl. Unconventional warfareNekonvencinė kova (angl. Unconventional warfarePartizaninis karas. Kodėl kyla pasipriešinimas? Sąvokos. Sukilėlis/partizanas (angl. GuerrillaPagalbininkai (angl. AuxiliaryPogrindis. Organizacinė ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2014 11 07
Pristatymas apie Lietuvos Kariuomenę
Lietuvos kariuomenė. Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministerijos viešųjų ryšių departamentas Vilnius. Šiandienos Lietuvos kariuomenė – tai motyvuota kariuomenė. Lietuvos kariuomenė istorijoje. XII a. pabaigoje – XIII a. Lietuvos ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 98 puslapiai
2015 11 12
Moters karjera Lietuvos kariuomenėje
Įvadas. Moterų ir vyrų teisių lygybė. Kariuomenė kaip specifinė organizacija. Moterys įvairių šalių kariuomenėje. Moterys Lietuvos kariuomenėje. Veiksniai, formuojantys specifinį požiūrį į moterį kariuomenėje. Kariuomenės ...
Karybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 04 23
Karinės technikos transportavimas
Įvadas. Lietuvos kariuomenės karinės technikos transportavimas. Daugiafunkcinis sunkvežimis SISU E13TP. Transportinis lėktuvas C-27J Spartan. Užsienio šalių karinės technikos transportavimas. C-130 Hercules. Sunkiosios įrangos ...
Karybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 02 15
Karo meno istorija
Karo meno istorija. Trumpai apibūdinkite viduramžių Lietuvos karybos raidą. Kokie kariniai (strateginiai, kariuomenės organizacijos, krašto gynybos sistemos vystymo, karo technologijų, karinės taktikos ir pan. ) sprendimai padėjo Lietuvai ...
Karybos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 08 04
Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas
Konferencija. Lietuvos valstybingumo praradimai. Informacinė konfrontacija 2013 metais. Grėsmės. „Post-modernus“ karas krymo okupacijos pamokos. Kas yra propaganda. Veikimo tikslai. Oršos mūšio reikšmės menkinimas. Priešiškos ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2019 03 05
Patruliavimas
Dalis. Įvadas. Dalis. Patrulio judėjimas. Bendrosios nuostatos. Patrulio rikiuotės. Sustojimas ir poilsis. Patrulio bazė. Dalis. Kontaktas su priešu. Bendrosios nuostatos. Kontakto rūšys. Dalis. Kliūčių įveikimas. Bendrosios nuostatos. ...
Karybos aprašymai, Aprašymas, 58 puslapiai
2016 01 12
Šauktiniai ir Lietuvos Respublikos kariuomenė
Šauktiniai ir Lietuvos Respublikos kariuomenė.
Karybos esės, Esė, 5 puslapiai
2018 05 01
Tarnyba Lietuvos Respublikos muitinėje
Tarnyba Lietuvos Respublikos muitinėje. Valstybės tarnyba. Valstybės tarnautojų pareigybės. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto paskirtis ir pagrindinės sąvokos. Pagrindinės Statuto sąvokos. Pagrindiniai tarnybos muitinėje ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 02 19
Lapkričio 23-oji diena Lietuvos kariuomenės diena
Lietuvos kariuomenės. istorija. Ankstyvoji Lietuvos karyba. (Kryžiuočių ordinas). Nemuno gynybinė sistema. Lietuvos kariuomenė XIII– XIV a. Plėtra rytuose. Lietuvos kariuomenė XIV a. Lietuvos krikštas. Riterijos susiformavimas. Žalgirio ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2016 07 07
Lietuvos Kariniai laivai
Įvadas. Lietuvos karinis laivynas tarpukario metu. Šiuolaikinis Lietuvos karinis laivynas. Priešmininių laivų divizionas. Patrulinių laivų divizionas. Pagalbinių laivų ir katerių divizionas. Išvados. Literatūra.
Karybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 12 16
Lietuvos kariuomenės transportas
Įvadas. Lėktuvai. Karinės oro pajėgos. Naikintuvai. Bombonešiai. Puolėjai. Elektroniniai karo lėktuvai. Jūrų patruliniai lėktuvai. Daugiafunkciniai kariniai orlaiviai. Ne koviniai lėktuvai. Kariniai transporto lėktuvai. Orlaivių ...
Karybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2018 01 11
Multikultūrinė komunikacija ir vadyba karinėje organizacijoje - kariuomenėje
Įvadas. Kas yra kultūra? Komunikacija ir jos procesas. Kaip vyksta komunikacijos principas? Multikultūra. Kariuomenė. Lyties klausimai. Moters padėtis kariuomenėje. Pokyčiai kariuomenėje lyčių atžvilgiu. Veiksniai, formuojantys ...
Karybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2018 02 13
Nacionalinis saugumas
Nacionalinis saugumas. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas. Žvalgyba Lietuvoje. Kontržvalgyba Lietuvoje. Lietuvos ginkluotosios pajėgos. Sausumos pajėgos. Karinės oro pajėgos. Specialiųjų operacijų pajėgos. Valstybės ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 06 15
Profesinės karo tarnybos karių ir šauktinių socialinių garantijų analizė, socialines garantijas reglamentuojantys teisės aktai
Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą. Įvadas. Profesinės karo tarnybos karių ir šauktinių socialinių garantijų teorinės analizės rezultatai. Statutinių valstybės tarnautojų socialinių garantijų ypatumai. LR PKT karių ...
Karybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 12 09
Suvalkų koridorius, jo gynyba, bei apžvalga karinių pajėgų
Suvalkų koridorius, jo gynyba, bei apžvalga karinių pajėgų.
Karybos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2020 05 20
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Norint įstoti į VSAT reikia. Būti Lietuvos Respublikos piliečiu ir mokėti lietuvių kalbą. VSAT uždaviniai ir funkcijos. Saugo valstybės sieną. Kokių egzaminu reikia stojant į VSAT mokyklą? ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2018 06 01
Desmondas Dosas - karo didvyris
Desmondas dossas. J is gimė. Gyvenimas. Pašaukimas į karuomenę. Dossas pradėjo karinę tarnybą balandžio 1 dieną. Apdovanojimai. Desmondas Dossas gavo visus šitus apdovanojimus Garbės medalį.
Karybos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 03 21
Krašto apsaugos ir valstybės saugumo valdymas
Krašto apsaugos ir valstybės saugumo valdymas. Krašto apsaugos valdymo sistema. Krašto apsaugos valdymo institucijos, jų uždaviniai, funkcijos. Krašto apsaugos ministras. Lietuvos kariuomenė, jos sudėtis. Lietuvos respublikos valstybės ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2019 01 31
Lietuvos Šaulių Sąjunga projektas
Lietuvos šaulių sąjunga. Tikslas. Sužinoti/Prisiminti kas yra šaulių sąjunga, jos istorija, įkūrėjus ir tikslus. Lietuvos šaulių sąjunga (sutrump.  LŠS) – sukarinta organizacija, įtraukta į Lietuvos gynybos sistemą. Jaunieji ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 10 01
Masinio naikinimo ginklas
Masinio naikinimo ginklas. Biologinis ginklas. Pagrindiniai biologinio užkrato sukėlėjai. Biologinio ginklo panaudojimo būdai. Branduolinis ginklas. Branduolinio sprogimo naikinamieji (tiesioginio poveikio) veiksmai. Smūginė banga. Šviesos ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2020 05 03
Okupacija
Tema. Tikslai. Praeitos pamokos kartojimas. Nerimas šalies viduje (1939-1940). Padėtis Pasaulyje. Sovietų Sąjungos kaltinimai Lietuvai. 1940 m. birželio 14 d. ssrs įteikė Lietuvai ultimatumą. Reikalavimai. Lietuvos vyriausybės požiūris ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2016 07 06
Rinkos tyrimas: Tarnavimas Lietuvos kariuomenėje
Rinkos tyrimas Lietuvos kariuomenė. Lietuvos kariuomenė ir jos istorija. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo medžiaga , metodika. Darbo rezultatai ir jų analizė.
Karybos tyrimai, Tyrimas, 14 puslapių
2020 02 04
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo