Karyba

Karybos mokslo darbai, referatai, konspektai. Viskas apie karius, valstybės apsaugą ir karą.
46 dokumentai
Karininkė Karininkas profesija skaidrės
Karininkė/Karininkas. Karininkas – aukšto rango. Karininkų lygiai Jaunesnieji karininkai. Kapitonas – sausumos, oro pajėgų ar laivyno karinis laipsnis. Majoras – vyresniojo karininko laipsnis. Pulkininkas – aukštesniojo karininko laipsnis. Maršalas  – vienas aukščiausių arba pats aukščiausias karinis laipsnis. ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 01 19
Nekonvencinė kova (angl. Unconventional warfareNekonvencinė kova (angl. Unconventional warfarePartizaninis karas. Kodėl kyla pasipriešinimas? Sąvokos. Sukilėlis/partizanas (angl. GuerrillaPagalbininkai (angl. AuxiliaryPogrindis. Organizacinė struktūra. “Apygardos” vadovybė (area command. Valdžia tremtyje. Šešėlinė valdžia. ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 46 psl.
2014 11 05
Lietuvos Nacionalinio saugumo sistema
Lietuvos Nacionalinio saugumo. Sistema. Lietuvos Nacionalinio saugumo pagrindų. Nuostatai. Nacionalinio saugumo politikos. Pagrindiniai tikslai. Nacionalinio saugumo objektai. Nacionalinio saugumo užtikrinimo. Subjektai. Nacionalinio saugumo užtikrinimo būdai. Teisiniai nacionalinio saugumo pagrindai. Svarbiausios nacionalinį saugumą. ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2016 05 03
Moters karjera Lietuvos kariuomenėje
Įvadas. Moterų ir vyrų teisių lygybė. Kariuomenė kaip specifinė organizacija. Moterys įvairių šalių kariuomenėje. Moterys Lietuvos kariuomenėje. Veiksniai, formuojantys specifinį požiūrį į moterį kariuomenėje. Kariuomenės personalo rengimas ir profesinis tobulinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Karybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2017 04 22
Karinės technikos transportavimas
Įvadas. Lietuvos kariuomenės karinės technikos transportavimas. Daugiafunkcinis sunkvežimis SISU E13TP. Transportinis lėktuvas C-27J Spartan. Užsienio šalių karinės technikos transportavimas. C-130 Hercules. Sunkiosios įrangos transporteris M. Sraigtasparnis Boeing CH-47 Chinook. Išvados. Literatūra.
Karybos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 02 04
Pristatymas apie Lietuvos Kariuomenę
Lietuvos kariuomenė. Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministerijos viešųjų ryšių departamentas Vilnius. Šiandienos Lietuvos kariuomenė – tai motyvuota kariuomenė. Lietuvos kariuomenė istorijoje. XII a. pabaigoje – XIII a. Lietuvos žemes gynė visi ginklą valdantys vyrai. XIV a. kunigaikščių kariaunose gausėjo ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 98 psl.
2015 11 11
Radio ryšio procedūros
Radijo stoties l. Radijo stotis l. Radijo stoties paruošimas darbui. Fonetinė abėcėlė. Skaitvardžių tarimas. Šaukiniai. Šaukinių paskirstymas. Procedūriniai žodžiai. Bendrosios taisyklės. Tinklo atidarymas. Sutrumpintų šaukinių vartojimas. Ryšio patikrinimas, signalo stiprumas ir aiškumas. Signalo stiprumas. Signalo aiškumas. ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2015 04 29
Lapkričio 23-oji diena Lietuvos kariuomenės diena
Lietuvos kariuomenės. istorija. Ankstyvoji Lietuvos karyba. (Kryžiuočių ordinas). Nemuno gynybinė sistema. Lietuvos kariuomenė XIII– XIV a. Plėtra rytuose. Lietuvos kariuomenė XIV a. Lietuvos krikštas. Riterijos susiformavimas. Žalgirio mūšis. Nauji pavojai iš Rytų. Grėsmė didėja. Liublino unijos minusai. Jan Matejko. Liublino ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2014 04 10
Karo meno istorija
Karo meno istorija. Trumpai apibūdinkite viduramžių Lietuvos karybos raidą. Kokie kariniai (strateginiai, kariuomenės organizacijos, krašto gynybos sistemos vystymo, karo technologijų, karinės taktikos ir pan. ) sprendimai padėjo Lietuvai atlaikyti itin galingo ir gerai organizuoto Vokiečių ordino (kryžiuočių) puolimus? (vadovėlis, ...
Karybos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2014 04 06
Lietuvos karyba XVIIIa
Didikų milicijos ir jų vieta krašto gynybos sistemoje. Privačios kariuomenes. Ordinacijos. Privačios kariuomenės komplektacija pagal tris principus. Jeronimo Florijono Radvilos milicija. Tvirtovės ir jų įgulos. Drausmės palaikymas. Kariuomenės parengimas. Milicijos veikla. Mykolo Kazimiero Radvilos „Žuvelės“ milicija. Milicijos ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 51 psl.
2015 05 26
Karių teisių gynimo centras
Įvadas. Apie Karių teisių gynimo centrą. Karių teisių gynimo centro tikslai ir uždaviniai. Karių teisių gynimo centro veiklos analizė. Karių teisių gynimo centro ir politinės partijos „Sąjunga Taip“ bendradarbiavimas. Karių teisių gynimo centras ir karių-pensininkų interesai. Išvados. Siūlymai. Literatūra.
Karybos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 01 12
Lietuvos Šaulių Sąjunga projektas
Lietuvos šaulių sąjunga. Tikslas. Sužinoti/Prisiminti kas yra šaulių sąjunga, jos istorija, įkūrėjus ir tikslus. Lietuvos šaulių sąjunga (sutrump.  LŠS) – sukarinta organizacija, įtraukta į Lietuvos gynybos sistemą. Jaunieji šauliai - Lietuvos šaulių sąjungos nariai nuo 11 iki 18 metų. Įkurta buvo 1919m. Birželio ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 10 01
Profesija Karininkas
Kario profesija. Taigi trumpai papasakosiu apie šia profesija. /. Jei, jūs noresite dirbti kareiviu, galėsi pasirinkti. *Karinės oro pajėgos. *Karinės jūrų pajėgos. *Specialiosios pajegos. *Sausumos pajėgos. Šiuo metu Lietuvos ginkluotasias pajėgas sudaro beveik 15000 karių bei tarnautojų (iš jų ~7910– profesinės karo ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 4 psl.
2017 11 12
Šarvai
Sutrumpinimų sąrašas. Įvadas. Šarvų tipai, jų sandara. Žmogui. Karinei technikai. Naujos rūšies apsauginės medžiagos, technologijos. Minkštieji šarvai („D3o“). IBM “Bionikos kūno šarvai”. Neperšaunami marškinėliai. Era. "Protingi" šarvai. ASPRO - A aktyvios gynybos sistema. Šarvai iš čiužinių - Tarian. "Iron ...
Karybos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 11 27
Kariuomenė Lietuvos apsauga pristatymas
Kariuomenė. Lietuvos gynybinės sienos uždaviniai. Saugumo užtikrinimo būdai ir priemonės. Ginkluotųjų pajėgos vaidmuo užtikrinat nacionalinį saugumą. Kas yra nacionalinis saugumas? Kariuomenės vadas. Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis vilkas“. Sausumos pajėgų simbolika. SPŠ uždavinys. SP karinis rengimas. ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 10 26
Kovinė praktika iš Ukrainos karo
Kovinė praktika iš Ukrainos karo.
Karybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 psl.
2015 11 11
Okupacija
Tema. Tikslai. Praeitos pamokos kartojimas. Nerimas šalies viduje (1939-1940). Padėtis Pasaulyje. Sovietų Sąjungos kaltinimai Lietuvai. 1940 m. birželio 14 d. ssrs įteikė Lietuvai ultimatumą. Reikalavimai. Lietuvos vyriausybės požiūris į 1940 m. birželio. 14 d. ultimatumą. A. smetonos pasiūlymas. A. Merkys ir K. Bizauskas. ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2016 05 06
Patruliavimas
Dalis. Įvadas. Dalis. Patrulio judėjimas. Bendrosios nuostatos. Patrulio rikiuotės. Sustojimas ir poilsis. Patrulio bazė. Dalis. Kontaktas su priešu. Bendrosios nuostatos. Kontakto rūšys. Dalis. Kliūčių įveikimas. Bendrosios nuostatos. Kliūčių įveikimas. Vandens kliūčių įveikimas. Sprogstamieji užtaisai ir judėjimas tikėtinai ...
Karybos aprašymai, Aprašymas, 58 psl.
2016 01 11
Profesinės karo tarnybos karių ir šauktinių socialinių garantijų analizė, socialines garantijas reglamentuojantys teisės aktai
Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą. Įvadas. Profesinės karo tarnybos karių ir šauktinių socialinių garantijų teorinės analizės rezultatai. Statutinių valstybės tarnautojų socialinių garantijų ypatumai. LR PKT karių ir šauktinių socialinės apsaugos sistema, jas reglamentuojantys teisės aktai. Sveikatos ...
Karybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2017 12 08
Sovietinė kariuomenė
Sovietinė armija. Sovietinė armija. 2. Sovietinė armija ir Lietuva. 3. Šaltiniai. 1946 m. – Raudonoji armija buvo pervadinta į Sovietinę armiją. Sovietinė armija – dalies SSRS ginkluotųjų pajėgų pavadinimas 1946–1992 m. Sovietinės armijos vėliava. Sovietine armija nevadindavo SSRS karinio jūrų laivyno ir karinių oro ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2015 05 21
Desmondas Dosas - karo didvyris
Desmondas dossas. J is gimė. Gyvenimas. Pašaukimas į karuomenę. Dossas pradėjo karinę tarnybą balandžio 1 dieną. Apdovanojimai. Desmondas Dossas gavo visus šitus apdovanojimus Garbės medalį.
Karybos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2017 03 21
Irano žvalgybos sistema
Įvadas. Pagrindinės Irano žvalgybos tarnybos. Istorija. Struktūra ir paskirtis. Žvalgybos metodai ir žvalgybiniai pajėgumai. Žvalgybos tarnybų koordinavimas, bendradarbiavimas ir kontrolė. Žymiausios operacijos ir nesėkmės. Išvados. Literatūra.
Karybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2016 12 28
Combat search and rescue & first aid
Combat search and rescue. first aid. Combat search and. Other operational tasks. History. The First World War was. Air Force Operational systems. The HC-130 plane. Casevac/medevac. Authenticating the source. To preserve life. IFAK-individual first aid kit continents. Questions?
Karybos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 03 21
Genetinis ginklas
Genetinis ginklas. Genetinis ginklas Genetinio ginklo pavyzdžiai Šiandienos genetiniai ginklai Kaip apsisaugoti? Biologinio ginklo atmaina, jo pagrindą sudaro įvairių ligų sukėlėjai. Genetinio ginklo pavyzdžiai. Uraganai, sausros, liūtys. Visa tai – masinio naikinimo ginklai. Šiandienos genetiniai ginklai. Šiandien specialistams ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 10 03
Karas
Karas. priežastys ir pasekmės. Konfliktas Karas Karo priežastys. Konfliktas – dviejų pusių priešiškumo būsena. Konfliktas. Tarpasmeninis konfliktas. Politinis konfliktas. Karas yra konfliktas. Mohandas Gandhi. Martinas Liuteris Kingas. Politinės (dėl valdžios) Ekonominės Teritorinės Socialinės (kariauti eina dėl įdomumo, ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 02 08
Karinės nuodingos medžiagos
Karinės nuodingos medžiagos. Branduolinės valstybės. Branduolinio ginklo valstybės. Atominis ginklas. Atominis ginklas“ – tai bet koks įtaisas. Cheminis ginklas. Cheminis ginklas – cheminės kovinės medžiagos ir jų junginiai. Cheminių ginklų grupės. Nervus paralyžiuojantys. Sutrikdo nervinių impulsų perdavimą iš smegenų ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 01 31
Karininko profesija
Karininkas. Kas yra karys. Karininkas – aukšto rango. Kas yra Kapitonas. Kapitonas (nuo lot. caput, capitaneus 'galva, vadas') – sausumos ar oro pajėgų (armijos. Kariuominė. Kapitono, kaip kariuomenės dalinio vado pavadinimas atsirado dar Senovės Romoje. Laivynas. Karinėse jūrų pajėgose. Aviacijia. Pagal analogiją su. ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 11 23
Karo veiksmai
Karo veiksmai. Karo veiksmų apibrėžimas. Kas yra karo veiksmai? Tai yra kariniai konfliktai kurie vyksta tarp tautų. Karų klasifikacija. Karai pagal tikslus skirstomi į – gynybos ir puolimo karus. Žymūs karai. Irako karas arba. Irako karas. Karas vykęs. Rusijos - Gruzijos karas. Kariniai susidūrimai tarp Gruzijos armijos ir Rusijos ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 01 26
Krašto apsauga skaidrės
Įvadas. Krašto apsaugos ministerija (KAM). KAM valdymo struktūra. Pagrindines KAM veiklos kryptys 2016 m. KAM įstaigos. KAM pavaldžių įstaigų programos. Viešojo sektoriaus išlaidos krašto apsaugai. BVP kitimas Lietuvoje. BVP ir išlaidos krašto apsaugai procentinė išraiška. Išlaidų paskirstymas gynybai. NATO narių išlaidos ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2016 05 18
Krovinių tankų valymo sistema
Krovinių tankų valymo sistema. 13-li. Aleksandr Golikov. Supernakeriai. Tankerio rezervuarai. Plovimo mašina. Plovimo mašinos principas. Tankų valymo sistemos schema. Valymo principas.
Karybos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2015 04 08