Karyba (3)

74 dokumentai
Lietuvos Karo akademija skaidrės
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra aukštoji mokykla. Kodėl pasirinkau šią profesiją? Nes man patinka kariuomenė, jos tvarka, ryžtas ginti savo Tėvynę Lietuvą. Asmeninės ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 02 11
Lietuvos Šaulių sąjunga skaidrės
Lietuvos šaulių sąjunga. Kas yra Lietuvos šaulių sąjunga? Lšs istorija. Išeivija. Atkūrimas. Lšs rinktinės. Garbės sargybos kuopa. Lšs pareigybiniai skiriamieji ženklai. Lšs priesakai. Kultūra ir sportas. Jaunieji šauliai. ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2018 11 12
Lietuvos sausumos karinės pajėgos
Lietuvos sausumos karinės pajėgos. Sausumos pajėgos. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgos yra didžiausia kariuomenės dalis. Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“. Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 02 09
Pėdsekystės pagrindai
Įvadas. Apie pėdsekystę. Pėdsakų sąvoka. Pėdsakų tyrimas. Žmonių pėdsakai. Pėdsakų takelis ir jos elementai. Pėdsakų suformavimo sąlygos. Gyvūnų pėdsakai ir jų elgsena. Autotransporto priemonių pėdsakai. Pėdsakų ...
Karybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 11 14
Pirmasis pasaulinis karas skaidrės (2)
Pirmasis pasaulinis karas. Domantas Jankevičius,Id. Pirmasis pasaulinis karas (arba Didysis karas. Įdomūs faktai. Šunys ryšininkai. Nepakeliamas triukšmas. Artilerijos keliamas triukšmas buvo girdimas ir už šimtų mylių. Mažasis ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 06
Plk ltn Vaclovas Biržiška ir plk Konstantinas Žukas - karinės pedagogikos pradininkai Lietuvoje
Plk. ltn. Vaclovas Biržiška ir plk. Konstantinas Žukas - karinės pedagogikos pradininkai Lietuvoje. Plk. Konstantinas Žukas. Plk. ltn. Vaclovas Biržiška. Konstantino Žuko ir Vaclovo Biržiškos karo pedagogika.
Karybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 05 30
Priešpėstinių nesprogstamųjų užtvarų paskirtis, rūšys, įrengimas ir įveikimo būdai
Spygliuotos vielos klupdomasis tinklas ant žemų kuolų. Spygliuotos vielos tvora. Sustiprinta spygliuotos vielos tvora. Kilnojamos priešpėstinės nesprogstamosios užtvaros. Dyglė. Kartimi ir apipintų spygliuota viela. Dyglės tarpusavyje ...
Karybos aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2018 12 11
Profesinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų dydžiai
Profesinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų dydžiai nuo 2012. sausio 1. Pusmetis II pusmetis. Seržantas majoras , vyresnysis laivūnas. Viršila , laivūnas. Štabo seržantas , štabo laivūnas , štabo seržantas specialistas , ...
Karybos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2017 11 30
Tauragės apskrities LDK Kęstučio šaulių 7-oji rinktinė
Tauragės apskrities. LDK Kęstučio šaulių. 7-oji rinktinė. Rinktinės ženklas. Jurbarko P. Paulaičio šaulių 701-oji kuopa. Rinktinės vadas, ats. mjr. Kęstutis Bauža. Rinktinės vado pavaduotoja. Vitalija Šlepavičienė.
Karybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 06 08
Terorizmo istorija
Terorizmo istorija. Smurtas – terorizmo pagrindas. Kada smurtas tapo terorizmu? Kryžiaus žygiai – įžanga į genocidą. Valstybinis terorizmas. Terorizmo, kaip instrumento, privalumai. Religinis terorizmas. Islamas ir islamizmas. ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 04 18
The 5 Most Powerful Armies the world
The 5 Most Powerful Armies the world. The United States Army. 535,000 soldiers ten combat divisions “Big 5” weapons systems. Indian Army. 12 million. China Army. 6 million. Russian Ground Forces. 285,000 solders reduced from six to four ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 06
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Norint įstoti į VSAT reikia. Būti Lietuvos Respublikos piliečiu ir mokėti lietuvių kalbą. VSAT uždaviniai ir funkcijos. Saugo valstybės sieną. Kokių egzaminu reikia stojant į VSAT mokyklą? ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2018 06 01
Valstybės sienos apsaugos tarnybos profesija
Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Darbo tikslas ir uždaviniai. Susipažinti su valstybės sienos apsaugos tarnybos profesija ir supažindinti bendraklasius su ja. Profesijos apibūdinimas ir veikla. Darbas yra tiek. Valstybės sienos apsaugos ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 05 15
Viduramžių karių šarvai, ginklai ir šių laikų neperšaunamos liemenės
Įvadas. Viduramžių karių šarvai, ginklai ir policijos neperšaunamos liemenės. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karių ginkluotė. Laukinių ir kitų kariu šarvai ir ginkluotė. Riterio šarvai. Samurajai ir jų apranga. ...
Karybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2019 05 28
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema