Kas yra darnus vystymasis? Kaip verslas, verslumas yra susijęs su tvariu vystimusi?


Darnaus vistymosi pagrindai. Darnaus vystymosi principai. Bendrieji egzistenciniai poreikiai Lygmenys Miestas Kultūra. Esminiai darnaus vystymosi komponentai. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Lietuvos darnaus vystymosi prioritetai ir principai. Lygių galimybių principas. Ekologinio efektyvumo principas. Mokslo ir žinių bei technologinės pažangos principas. Lietuvos darnaus vystymosi strateginė analizė. Darnus vystymasis skirtingose srityse. Ekonomikos vystymasis Bendras ekonomikos vystymasis. Sveikata ir saugumas. Laisva profsąjungų veikla ir teisė į kolektyvines derybas.


Kursiniam darbė aš aprašysiu darnaus vystymosi principus, nacionalinę strategiją, pateiksiu informaciją kokiose srityse gali būti darnus vystymasis ir parodysiu darnaus vystymosi rodiklius ir aprašysiu kaip darnus vystymasis susiję su verslu.

4. Komunikatas ( lot. communicatus) – padarytas, bendras, praneštas/, oficialus vyriausybės pranešimas, pareiškimas. ( Leonavičius, J. Sociologijos žodynas. Vilnius, 1993.)

5. Konceptas (lot. conceptus) – suvoktas, susijęs su sąvokomis, sąvokinis. ( Leonavičius, J. Sociologijos žodynas. Vilnius, 1993.)

7. Plėtra (angl., development) – plėtotė, raida, plėtimasis, ekspansija.(Vikipedijos enciklopedija)

Darnus vystymasis yra visuotinio darnaus vystymosi dalis. Jis apima visas žmogaus veiklos sritis.

Darnų vystymąsi galima apibrėžti įvairiai . Tai: toks vystymasis, kuris patenkina šiandienos poreikius, nepažeisdamas ateities kartų gebėjimo patenkinti savo poreikius;

Išmatuojami ribiniai rodikliai (vandens ir oro kokybė, rūšių įvairovė )

Vietinės, regioninės ekonomikos gyvybingumas Įsidarbinimo galimybės Ekonominis teisingumas Prarajos tarp turtingųjų ir vargšų mažinimas Ekonominės garantijos Tinkamos technologijos

ir ekonominės priemonės Ilgalaikis požiūris trumpalaikė nauda; galvojimas apie kelias kartas į priekį

Norint sėkmingai įveikti šią kelio atkarpą, būtina suprasti, kad Lietuvoje ir kitose naujosiose ES narėse iš buvusio sovietinio bloko vyksta visiškai nestandartiniai transformaciniai pokyčiai, kokių civilizacijos istorijoje dar nebuvo. Todėl ir sprendimai čia turi būti nestandartiniai, nes klasikinės ekonominės ir politinės teorijos čia ne visada galioja. Sparti, ES fondų remiama, ekonominė bei socialinė naujųjų narių pažanga, bei vykstantys konvergencijos procesai neišvengiamai apima ir šalutinius, kartais nepageidaujamus procesus, tokius kaip kainų konvergencija. Su tuo neišvengiamai teks susitaikyti ir ieškoti būdų kaip šiuos tarpusavyje glaudžiai susijusius procesus racionaliai suderinti. Darnaus vystymosi požiūriu tai ir yra svarbiausias naujųjų ES narių uždavinys norint sėkmingai pabaigti pereinamąjį periodą ir tapti ne tik visateisiais, bet ir visaverčiais ES nariais. Darnaus vystymosi požiūriu dabartiniame etape itin svarbu neužmiršti pagrindinės idėjos ir visiems trims darnaus vystymosi komponentams – ekonomikai, aplinkai ir visuomenei skirti vienodą dėmesį. Pastaruoju metu didėjančios infliacijos fone stebimas išskirtinis dėmesys tik ekonominėms problemoms, užmirštant kokias tai gali sukelti socialines pasekmes. Tai dar kartą patvirtina kaip nelengva nuo sektorinių problemų sprendimo pereiti prie integruotos, visus sektorius apimančios darnaus vystymosi politikos.Plačiąja prasme darnusis vystymasis yra ilgalaikė visuomenės vystymosi ideologija, įgalinanti racionaliai suderinti visuomenės aplinkosauginius, ekonominius bei socialinius interesus ir pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms, neviršijant leistinų poveikio aplinkai ribų

Atsakomybės principas Įgyvendinant šią strategiją, šiuo principu numatoma vadovautis plačiau, ypač transporto sektoriuje;

Verslumas - tai yra vadovavimo ir organizaciniai sugebėjimai, būtini įmonių savininkams, kad firma jų vartotojams pagamintų daugiau reikiamų prekių bei teiktų paslaugų.

Taigi , vis svarbesnį vaidmenį pasaulinėje darnaus vystymosi įgyvendinimo politikoje vaidina savanoriškos verslo iniciatyvos, kurių ištakos glūdi socialinio kontrakto koncepcijoje. Verslo vaidmuo ekonomikoje yra lemiamas, todėl tokios savanoriškos iniciatyvos tiek pasaulinės, tiek mikro lygmenyje.

ĮSA gali padėti įmonėms užtikrinti ilgalaikį savo verslo konkurencinį pranašumą ir tęstinumą.

Verslas turi tarnauti visų vartotojų, darbuotojų, akcininkų gyvenimo sąlygų gerėjimui, pasidalinant su visais jais verslo kuriamu turtu.

Tiekėjai ir konkurentai taip pat turi sulaukti iš veslo pagarbos jų įsipareigojimams, atitinkantiems sąžiningumo ir teisingumo dvasią.

  • Microsoft Word 145 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (5224 žodžiai)
  • Universitetas
  • Anastasija
  • Kas yra darnus vystymasis? Kaip verslas, verslumas yra susijęs su tvariu vystimusi?
    10 - 3 balsai (-ų)
Kas yra darnus vystymasis? Kaip verslas, verslumas yra susijęs su tvariu vystimusi?. (2017 m. Lapkričio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/kas-yra-darnus-vystymasis-kaip-verslas-verslumas-yra-susijes-su-tvariu-vystimusi.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 18 d. 17:23
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo