Kas yra sociologija?


Sociologijos konspektas. Kas yra sociologija. Ankstyvieji teoretikai. Konfliktų teorijų rakursai. Socialinio veiksmo teorijų rakursai. Simbolinis interakcionizmas. Lytis ir seksualumas. Lytis ir biologija natūralios skirtybės. Lyčių socializacija. Socialinis biologinės ir socialinės lyties konstravimas. Funkcionalizmo požiūriai. Šeimų įvairovė. Nusikaltimas ir deviacija jaunimas ir nusikalstamumas. „ Baltųjų apykaklių “ nusikaltimai. Skurdas , gerovė ir socialinė atskirtis benamiai. Moderniosios organizacijos. Bažnyčios ir sektos. Denominacijos ir kultai. Religiniai vaizdiniai.


Sociologija tiria žmonių socialinį gyvenimą, grupes bei visuomenes. Tai – nuostabus ir labai įdomus darbas, nes tyrimų objektas yra mūsų pačių – socialinių būtybių – elgsena. Sociologiniai tyrimai apima nepaprastai plačią sritį – prasidedančią trumpalaikių susidūrimų, į kuriuos patenka praeiviai gatvėje, analize ir siekiančią pasaulinių socialinių procesų tyrimus. Sociologija siekia to, kad mes kur kas plačiau pažvelgtume į tai kodėl mes esame, kokie esame, ir kodėl veikiame taip, o ne kitaip. Ji moko, kad dalykai, kuriuos laikome savaime suprantamais, neišvengiamais, gerais ar teisingais, gali būti kitokie, ir kad tai ką mes duodame gyvenimui stipriai veikia istorijos ir visuomenės jėgos. Sociologinei žiūrai iš esmės svarbu suprasti vos pastebimus, tačiau painius ir sudėtingus būdus, kuriais mūsų asmeniniai gyvenimai atspindi socialinės patirties kontekstus. SOCIOLOGINĖS ŽIŪROS KŪRIMAS Sociologinės žiūros kūrimas tai mokymasis žiūrėti plačiau – puoselėti savo vaizduotę. Sociologas yra tas žmogus, kuris sugeba atsiriboti nuo asmeninių aplinkybių čia ir dabar bei susieti dalykus su platesniu kontekstu. Socialinė vaizduotė reikalauja mintimis ,,atplėšti save‘‘ nuo įprastų kasdienybės rutinų.

STUDIJUOJAME SOCIOLOGIJĄ Socialinė vaizduotė leidžia mums įžvelgti, kad daugelis tarsi asmeniškų įvykių iš tiesų atskleidžia didesnio masto problemas. Sociologijos reikalas – tirti sąsajas tarp to, kokius mus sukuria visuomenė, ir to, kokius patys save sukuriame. Mūsų veikla struktūrizuoja aplinkinę tikrovę – suteikia jai pavidalą – ir drauge šioji socialinė tikrovė struktūrizuoja mūsų veiklą. Socialinė struktūra – nurodo, kad tikrovėje mūsų gyvenimų socialines aplinkas formuoja ne atsitiktinės, bet skirtingais būdais struktūrizuojamos ar modeliuojamos įvykių ar veiksmų aibės. Mūsų elgsenai ir tarpusavio santykiams būdingi pasikartojimai. Visuomenės visada yra struktūrizuojamos.

SOCIOLOGINĖS MINTIES RAIDA Kai studentai pradeda mokytis sociologijos, jie nustemba, su kokia požiūrių įvairove tenka susidurti. Sociologija niekada nebuvo disciplina, kurios sąvokų visuma būtų pripažinta pagrįsta. Sociologai dažnai tarpusavyje ginčijasi, kaip tirti žmogaus elgseną ir kaip geriausi interpretuoti rezultatus. Kodėl taip, o ne kitaip turi būti? Atsakymas siejasi su pačia dalyko kilme. Sociologija kalba apie mūsų gyvenimą bei elgseną, o tirti save, kaip rodo gyvenimas, sudėtingiausia ir sunkiausia.

Harriet Martineau – pirmoji moteris sociologė (1802-1876)

NAUJESNI SOCIOLOGINIAI RAKURSAI Ankstyvuosius sociologus vienijo troškimas suprasti savo besikeičiančias visuomenes. Jie siekė ne tik aprašyti reikšmingus savo laikų įvykius. Dar svarbesnis buvo jų ketinimas sukurti socialinės tikrovės tyrimo būdus, kurie paaiškintų, kaip apskritai funkcionuoja visuomenės ir kokios socialinių pokyčių priežastys. Trys iš svarbiausių naujesnių teorinių rakursų yra funkcionalizmas, konfliktų teorija ir simbolinis interakcionizmas.

Funkcionalizmas.Pagal funkcionalizmą, visuomenė – sudėtinga sistema, kurios atskiros dalys veikia drauge, kad sukurtų stabilumą bei solidarumą. Remiantis šiuo požiūriu, sociologija turėtų tirti santykius, siejančius visuomenės dalis vieną su kita ir su visa visuomene. Tirti socialinės praktikos ar institucijos funkcionavimą – reiškia nagrinėti, kaip ši praktika ar institucija prisideda prie visuomenės tęstinumo. Funkcionalizmas pabrėžia moralinio konsenso svarbą visuomenės tvarkai ir stabilumui palaikyti. Moralinis konsensas gyvuoja tuomet, kai dauguma visuomenės žmonių išpažįsta tas pačias vertybes.

  • Sociologija Konspektai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Laura
  • 12 puslapių (2656 žodžiai)
  • Sociologijos konspektai
  • Microsoft Word 28 KB
  • Kas yra sociologija?
    10 - 4 balsai (-ų)
Kas yra sociologija?. (2015 m. Lapkričio 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/kas-yra-sociologija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 20:11