Kaštų valdymas


Įvadas. Įmonės verslo aplinkos analizė. Trumpas pramonės šakos aprašymas. Poligrafijos sektoriai. Išorinių ir vidinių veiksnių įtaka poligrafijai. Makro aplinka. Mikro aplinka. Statistinė informacija apie pramonės šakos rodiklius. Įmonės organizacinė struktūra ir vertės grandinė. Organizacinė struktūra. Poligrafijos įmonės pagrindinės veiklos. Vertės grandinė. Įmonės organizacinės struktūros ir vertės grandinės sąsajos. Ataskaitos. Įmonės tiekėjų analizė. Įmonės pagrindiniai tiekėjai. Įmonės tiekėjų struktūra. Tiesioginių kaštų struktūra. Medžiagos. Darbo užmokestis. Pridėtinių (jungtinių) kaštų struktūra. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Darbo aktualumas. Verslo aplinka yra be perstojo kintanti, susidurianti su nuolatine konkurencija, reikliais klientais ir didėjančiais investuotojų lūkesčiais apie įmonę. Vienas iš įmonės tikslų – gebėti prisitaikyti prie verslo aplinkos tam, kad sugebėtų ne tik veikti rinkoje, tačiau augti, tobulėti ir plėstis. Bendrąja prasme kalbant, kaštai – įmonės patirtos sąnaudos šiam tikslui pasiekti. Kaštų valdymas ir jo metodikos turi atitikti naujas rinkos tendencijas, jog su minimaliomis sąnaudomis būtų pasiektas maksimalus galimas rezultatas, kadangi tinkamai parinkta kaštų valdymo metodika įgalina įmonę sukurti ilgalaikę vertę klientams valdant kaštus visose vertės kūrimo grandinės dalyse bei pateikti reikalingą ir aktualią informaciją, leidžiančią priimti optimalius sprendimus. Taigi įmonės kaštų valdymas yra neatsiejama veiklos efektyvumo dalis.

Darbo tikslas – išnagrinėti duotos įmonės veiklą ir jos kaštų struktūrą, remiantis įvairiomis prielaidomis ir metodikomis.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti duotos įmonės verslo aplinką;

Nustatyti organizacinę struktūrą bei vertės grandinę įmonėje;

Atlikti įmonės tiekėjų analizę;

Išanalizuoti įmonės tiesioginius, t.y. medžiagų ir darbo užmokesčio kaštus;

Naudoti metodai – statistinių duomenų analizė, lyginimo metodas, mokslinių duomenų analizė, duomenų apdorojimas Microsoft Dynamics NAV ir Microsoft Excel programomis.

Šiame darbo skyriuje bus nagrinėjama duotos poligrafijos įmonės UAB „Poligrafas“ verslo aplinka – aptariame pramokės šaka, išskiriami šios pramonės šakos sektoriai, aptariama išorinė ir vidinė įmonės aplinka bei pateikiama susijusi statistinė informacija.

Spausdinimu užsiimantys subjektai spausdina įvairią produkciją: laikraščius, knygas, periodinius leidinius, prekybinius blankus, sveikinimo atvirukus ir kitokius leidinius, taip pat vykdo pagalbinę spausdinimo veiklą, tokią kaip knygų įrišimas, spausdinimo formų gamyba ir fotografinis rinkimas. Šiuo atveju pagalbinė veikla ir jos tiekiama produkcija (spausdinimo forma, įrišta knyga ar kompiuterinis diskas arba rinkmena) yra neatsiejama spausdinimo pramonės dalis.

Šiame skyriuje išskiriami pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką poligrafijos sektoriui. Išskiriami makro-aplinkos ir mikro-aplinkos veiksniai.

Makro-aplinka skirstoma į teisinę-politinę, ekonominę, socialinę-kultūrinę, technologinę bei gamtos aplinką. Kiekviena iš jų aptariama plačiau.

Teisinė – politinė aplinka. Kiekvienos įmonės veikla neišvengiamai susijusi su valstybės reguliavimo funkcijomis, priimtais įstatymais, nustatančiais, kaip įmonė, jos konkurentai ir partneriai gali veikti. Teisinė aplinka strategijos planuose dažnai apibrėžiama per prekės palydinčiųjų dokumentų spausdinimo leidimo pokyčius, kurie tiesiogiai daro įtaką poligrafijos įmonėms. Tai teisingas požymis, tačiau tai ne vienintelis teisinės aplinkos pokytis, galintis lemti bendrovės veiklos apribojimus. Ganėtinai didelę įtaką poligrafijos įmonėms turi įstojimas į Europos Sąjungą, kadangi įmonės privalo atitikti Europos bendrijos spausdinimo reikalavimus ir įvertinti teisinius apribojimus, taip pat atsižvelgti į atsiradusius papildomus reikalavimus produkto eksportui bei apibrėžti šalies vidaus teisinius pokyčius spausdinimo reikalavimams, tiesiogiai susijusiems su poligrafijos pramone bei jų įtaką šiai veiklai. Šalies teisiniu požiūriu, poligrafijos įmonių steigimas, vidaus veikla ir likvidavimas reglamentuojamas pagal įprastus gamybos įmonėms sudarytus įstatymus.

Ekonominė aplinka. Ekonominė aplinka veikia poligrafijos įmonių veiklą per gyventojų perkamosios galios kitimą. Perkamoji galia priklauso nuo pajamų, kainų, kaupimo lygių bei galimybės skolintis. Perkamajai galiai dažniausiai įtaką daro procesai, matuojami ekonominiais rodikliais. Kaip rašo R. Vainienė (2005), ekonomikos vystymosi cikliškumas, arba verslo ciklas, susideda iš nuosmukio, depresijos, pagyvėjimo ir pakilimo. Nuosmukio metu mažėja paklausa, gamyba ir didėja nedarbas. Pagyvėjimo laikotarpiu paklausa pradeda augti, o nedarbas mažėti. Pakilimo metu paklausa ir gamyba, viršydama iki nuosmukio buvusias apimtis, didėja, o nedarbas mažėja ir stabilizuojasi. Pirkėjų elgesys įvairiose ekonomikos vystymosi fazėse – skirtingas. Pavyzdžiui, prasidedant nuosmukiui, mažėja pirkėjų pajamos (užmokestis už jų darbą), o uždirbtos lėšos leidžiamos saikingiau, apgalvojama, ką pirkti būtina, o ką – atidėti ateičiai. Kadangi spaudos leidiniai yra ne pirmo būtinumo prekė, tai šiai daliai nuosmukio metu pirkėjai skiria daug mažiau arba išvis atsisako. Tarkim, prasidėjus pasaulinei ekonomikos krizei 2008–2009 m., ir Lietuvoje pastebėta, kad sumažėjo įvairių prekių ir paslaugų paklausa, tarp jų ir spaudos leidinių. Dėl to padidėjo gyventojų bankuose kaupiami indėliai, o verslo atstovai, negalėdami konkuruoti buvusiomis iki krizinėmis sąlygomis, buvo priversti imtis įvairių veiksmų, iš kurių vienas – kainų mažinimas ir (ar) nuolaidų didinimas. Tačiau perkamąją galią sudaro ir kiti ekonominiai rodikliai. Pavyzdžiui infliacija Lietuvoje mažėjo paskutinius 4 metus, tačiau euro įvedimas padidino kainas, todėl kiekvieno svorį sunku įvertinti. Vis dėlto, įžvelgiamas poligrafijos srities augimas, daugėja įmonių, didėja pelningumai, todėl galima teigti, jog poligrafijos srities ekonominė aplinka šiuo metu yra palanki.

  • Ekonomika Laboratorinis darbas
  • Microsoft Word 1996 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 70 puslapių (8216 žodžiai)
  • Universitetas
  • Greta
  • Kaštų valdymas
    10 - 3 balsai (-ų)
Kaštų valdymas. (2016 m. Balandžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/kastu-valdymas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 05:57
×