Kauno Valdorfo darželio „Versmė“ starteginis planas


Įvadas. Kauno Valdorfo darželio „Versmė“ starteginis planas parengtas siekiant Efektyviai organizuoti veiklą. Mokyklos pristatymas. Nesiekiančios pelno Kauno miesto savivaldybės institucijos pagrindinė veiklos sritis- ikimokyklinis ugdymas. Personalas. Darželyje dirba 14 pedagogų 10 auklėtojų. Mokyklos vizija. Kauno Valdorfo darželis „Versmė“- demokratiška. Mokyklos misija. Įgyvendinant valstybinę švetimo. Ssgg analizė. Kauno Valdorfo darželio „Versmė“ stiprybės Netradicinė pedagogika. Kauno Valdorfo darželio „Versmė“ galimybės Pedagogų tobulinimasis. Kauno Valdorfo darželio. Vertybės ir filosofija. Įstaigos darbo kryptis- humanistinio ugdymo modelį atitinkanti R. Šteinerio( Valdorfo) pedagogika. Strateginiai tikslai. Kliento perspektyva 1. Stiprinti Valdorfo darželio institucinius gebėjimus ir. B. Organizacinė perspektyva 2. Tobulinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo kokybę per paslaugų šeimai plėtrą. C. Paramos perspektyva 3. Stiprinti darželio finansinį savarankiškumą. Mokymosi perspektyva Sudaryti sąlygas ir užtikrinti bendruomenės dalyvavimą mokymuose ir tikslingame kvalifikacijos kėlime.

Kauno Valdorfo darželio „Versmė“ starteginis planas parengtas siekiant : Efektyviai organizuoti veiklą, Efektyviai panaudoti turimas lėšas, Pasirinti teisingą veiklos kryptį, Planuoti veiklos pokyčius. Įstaigos veiklos strateginiu planu nustatoma: Bendroji įstaigos plėtros strategija ir priemonės, Strateginiai tikslai ir kryptys.

Darželyje dirba 14 pedagogų: 10 auklėtojų, 4 specialistai ( muzikos vadovė, dailės būrelio vadovė, logopedė, kūno kultūros pedagogė) Darželyje teikiamos informavimo ir konsultavimo palaugos tėvams, organizuojamos Valdorfo metodo studijų grupės šeimoms.

Kauno Valdorfo darželio „Versmė“ stiprybės: Netradicinė pedagogika, darželio išskirtinumas, savitumas, geras įvaizdis; Strategiškai palanki lokalinė vieta( netoli centro, puikus susisiekimas); Laisva, nevaržoma, saugi, natūrali, ekologiška, estetiška, aktyvinanti vaiką aplinka; Glaudus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas; Turima pedagogų kvalifikacija ir nuolat auganti kompetencija; Pedagogų gebėjimas dirbti komandose, projektuose; Įgyvendinama spec.poreikių vaikų integracija (logopedo agalba); Bendradarbiavimas su užsienio Valdorfo darželiais; Bendradarbiavimas su Kauno kolegijos ikimokyklinio ugdymo katedra.

Kauno Valdorfo darželio „Versmė“ galimybės: Pedagogų tobulinimasis, stažutės užsienyje; Dalyvavimas tarptaut.projektuose bendruomenės stiprinimui, gyvybingo bendruomenės modelio sukūrimui, finansavimo gerinimui; Aktyvus visų bendruomenės narių dalyvavimas ugdymo rocese ir savivaldos institucijose; Efektyviai naudojant gaunamas lėšas, turtinti ir atnaujinti įstaigos vidaus ir išorės aplinką; Skatinti pedagogus plėtoti turimas kompetencijas; Plėtoti švietėjišką veiklą tėvams.

Kauno Valdorfo darželio „Versmė“ silpnybės: Nepakankamas ugdymo principų darželyje ir šeimoje laikymasis ( TV įtaka ir kt.); Pedagogų darbo krūvio ir atlyginimo neatitiktis- daugėja vaikų su spec.

  • Pedagogika Skaidrės
  • MS PowerPoint 70 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (735 žodžiai)
  • Kolegija
  • Zydrune
  • Kauno Valdorfo darželio „Versmė“ starteginis planas
    10 - 9 balsai (-ų)
Kauno Valdorfo darželio „Versmė“ starteginis planas. (2016 m. Sausio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/kauno-valdorfo-darzelio-versme-starteginis-planas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 14:07
×