Keleivių vežimo sutartis: esmė ir paskirtis


Įvadas. Transporto sistemos įtaka valstybės ekonominiame ir socialiniame gyvenime, jo privalumai ir trūkumai. Transporto sistema. Tranportas skirstomas. Transporto veiklą reglamentuojančių teisės aktų samprata ir skirstymas. Viešojo naudojimo keleivinis transportas, jo esmė, paskirtis. Keleivinio transporto darbo organizavimas vietinio susisiekimo maršrutuose. Keleivių vežimų pasiskirstymas Lietuvoje ir ES pagal atskiras transporto rūšis ir priežastis. Keleivių vežimo sutartis ir jos dalyviai. Keleivių vežimų pasiskirstymas. Keleivių vežimų licencijų rūšys vidaus maršrutuose. Išvados. Literatūra.

Mano namų darbo tikslas – išsiaiškinti kas tai keleivių vežimo sutartis, jos esmė ir paskirtis. Nagrinėsiu transporto sistemą ir transporto rūšis, vežimų rūšis, transporto suskirstymą, keleivių vežimo sutartį ir jos dalyvius, keleivių vežimo klasifikaciją ir licencijų rūšis, viešojo naudojimo transporto esmę ir organizavimą, transporto veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

Teisės aktas - tai tautos įgaliotų valstybės institucijų, tam tikra tvarka priimtas oficialus teisinis dokumentas, kuriame yra suformuluotos (nuostatos), pakeičiamos arba panaikinamos teisinės normos.

Tarpvalstybinės sutartys – Dvišalės ir daugiašalės.

Konvencijos – tai tarptautinė sutartis, kurią pasirašiusi šalis prisiima įsipareigojimus, ne tik vadovautis, bet ir vykdyti veiklą tarp kaip numatyta konvencijoje.

Europos teisės aktai (dyrektyva reglamentas rezoliucija).

Lietuvos Respublikos teisės aktai (įstatymai ir po įstatyminiai aktai).

Įstatymas (bendrieji – pavyzdžiui: transporto veiklos pagrindų įstatymas. Lengvatų įstatymas ir specialūs įstatymai – kodeksai (pavyzdžiui: Kelių transporto kodeksas).

Poįstatiminiai aktai – vyriausybės nutarimai, potvarkiai, taisyklės, registrai, tvarkos, ministerijų įstatymai ir t.t.

Sutartys – sudaro ES teisinį pagrindą, iš kurio išvedami kiti teisiniai instrumentai.

Direktyva – privalomi numatyti tikslai, tik įgyvendinimą gali pasirinkti pati šalis narė. Direktyvos neturi tiesioginio visuotinio galiojimo, jos galioja vienai ar kelioms valstybėms, bet ne asmenims.

Sprendimas – privalomas tik adresatui, priešingai kai reglamentas taikomas visuotinai.

Komunikatai – tai rekomenduojamo pobūdžio dokumentas

Rekomendacijos ir nuomonės nėra privalomo pobūdžio, jomis nurodomi siektini tikslai.

Rezoliucijos – nėra teisiškai privalomos, tačiau įpareigojančios parengti tam reikalingus teisės aktus tam tikroje srityje. Rezoliucijos naudojamos politiniams tikslams iškelti.

Žalioji knyga – naudojama inicijuoti diskusijoms, debatams, konsultacijoms konkrečiu klausimu.

Baltoji knyga – dokumentas, kuriame suformuluoti praktinių veiksmų ar net teisės aktų projektai, tuo pagrindu komisija rengia pasiūlymus, reglamentus, direktyvas.

Šis įstatymas aprašo asmenis, kuriems teikiamos važiavimo keleivinių transportu lengvatos. Lengvatų rūšis: išlaidų keleiviniam transportui kompensavimas ir vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusiu su lengvatų taikymu kompensavimu, tvarka bei šaltinius. Privalomas visiems vežėjams nepaisant jų nuosavybės formos.

  • Logistika Referatas
  • Microsoft Word 66 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (1730 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vitalij
  • Keleivių vežimo sutartis: esmė ir paskirtis
    10 - 2 balsai (-ų)
Keleivių vežimo sutartis: esmė ir paskirtis. (2015 m. Lapkričio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/keleiviu-vezimo-sutartis-esme-ir-paskirtis.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 14:05
×