Kelio rekonstrukcija bakalauro darbas


Įvadas. Literatūros ir informacijos šaltinių analizė. Analitinė dalis. Alternatyvių sprendimų analizė. Alternatyvių sprendimų vertinimas. Projektinė dalis. Konstrukciniai sprendimai. Rekonstruojamo kelio kategorijos nustatymas. Trasos plano sudarymas ir horizontalių kreivių skaičiavimas. Išilginio kelio profilio sudarymas. Skerinių profilių sudarymas. Žemės sankasos projektavimas. Vandens nuvedimas. Dangos konstrukcijos projektavimas. Nuovažų projektavimas. Kelio apstatymas ir ženklinimas. Suvestinių darbų kiekių žiniaraštis. Technologinė - organizacinė dalis. Darbų vykdymo terminai. Kelio tiesimo srauto parinkimas. Kalendorinio grafiko sudarymas. Paruošiamieji darbai. Žemės sankasos įrengimas. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas. Statybvietės plano sudarymas. Žmonių ir aplinkos apsauga. Darbų saugos reikalavimai kelio rekonstrukcijos metu. Ekologija. Ekonominė dalis. Projekto rezultatų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.


Kelias Klebiškės - Pajiesys yra V kategorijos rajoninės reikšmės kelias. Jis randasi Kauno rajono. Laikui bėgant, šis kelias tapo daug reikšmingesniu nei buvo anksčiau. Juo pagrinde nebe tik važinėja ūkinės paskirties transportas, bet ir lengvieji automobiliai, bei sunkusis transportas, ko pasekoje ženkliai padidėjo eismo intensyvumas. Kadangi dabartinė esama kelio danga iš nebeatitinka jai keliamų standartų, techninių reikalavimų ir ją būtina rekonstruoti.

Tyrimo objektas: V kategorijos rajoninės reikšmės kelio rekonstrukcija.

Tyrimo tikslas: Parengti kelio Klebiškės – Pajiesys rekonstravimo projektą.

Pagrįsti kelio Klebiškės – Pajiesys rekonstravimo svarbą bei būtinumą.

Statistinė duomenų analizė taikoma, norint išsiaiškinti kelio situaciją šiuo metu.

Šiame leidinyje aprašomas žemės sankasos įrengimas, automobilių kelių dangų pagrindo įrengimas bei jų bandymai ir kontrolės kokybė. Taip pat rašoma apie gruntų stabilizavimą kalkėmis, asfaltbetonio dangų sluoksnių įrengimo taisyklės, paviršiaus apdaro įrengimo taisyklės, įmonės kokybės valdymas, tiekiamų gaminių kokybės valdymas bei darbų kokybės kontrolė. Šiame darbe panaudota:

5. KTR 1.01:2008. Kelių techninis reglamentas. Automobilių keliai.

Skersinių kelio profilių tipai ir jų parametrai;

Kiekviename projektavimo etape galimi įvairūs sprendimai, pasirinkti kuris variantas yra geriausias padeda daugiakriterinio vertinimo metodas. Pasirenkamų sprendimų kriterijai bus apibūdinami ekonominiais rodikliais ir techninėmis charakteristikomis. Baigiamojo darbo tyrimo objektas yra kelio ruožo Klebiškės - Pajiesys rekonstrukcijos projektas.

Visiems anksčiau paminėtiems metodams nustatyti bus reikalinga apskaičiuoti vertinimo kriterijus, kuriais vėliau naudojantis bus paskaičiuoti vienkriteriniai ir daugiakriteriniai įvertinimo metodai. Šie vertinimo kriterijai turi savo skaitinę reikšmę, matavimo vienetus ir reikšmingumą. Reikšmingumas parodys kiek vienas kriterijus bus svarbesnis lyginant jį su kitais kiekvienoje galimoje poroje. Bus nustatytas subjektyvus, bei teorinis kriterijų reikšmingumai. Subjektyvus kriterijų reikšmingumas bus nustatomas taikant paprastą porinio palyginimo metodą. Teorinis kriterijų reikšmingumas bus nustatytas taikant entropijos metodą. Entropija – tai atsitiktinio dydžio neapibrėžtumo matas. Šio metodo esmė, nustatyti teorinį bei kompleksinį kriterijų reikšmingumą atsižvelgiant į vertinimo kriterijų skaitinių reikšmių koncentraciją, jų kitimą pagal visas alternatyvas. Vienas iš vienkriterinių metodų, pats paprasčiausias metodas vertinant sąmatinius ekonominius skaičiavimus. Buvo pasirinkta palyginti bei parinkti racionaliausią kelio rekonstrukciją, esamam keliui rekonstruoti. Parinkti trys galimi kelio rekonstrukcijos variantai, kurie yra toliau detaliai nagrinėjami:

Išnagrinėti pagrindiniai darbų kiekiai šiems galimiems rekonstravimo atvejams pagal vertės kainas:

Kelio rekonstrukcija dabartinio kelio vietoje 550374 €

Tiesaus kelio tiesimas nuo trasos pradžios iki pabaigos 948505 €

čia: Pij – elemento, kurio eilutė yra i, o stulpelis j, normalizuotas pavidalas, - elementas kurio eilutė i, o stulpelis j; i – matricos eilutė; j – matricos stulpelis

Atlikus skaičiavimus užrašome kriterijų teorinio reikšmingumo prioritetų eilutę. Gautus rezultatus pavaizduojame grafiškai (1.1 pav).

Sekančiame etape nustatomas automobilių kelio konstrukcijų alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų subjektyvus reikšmingumas, taikant porinio palyginimo metodą, pagal gautą teorinį kriterijų reikšmingumą. Taip pat taikant daugiakriterinį naudingumo vertės metodą ir kriterijų subjektyvų reikšmingumą, nustatomas racionaliausias automobilių kelio trasos projektinis sprendimas. Žemiau pateikiami šiuo metodu atlikti skaičiavimai. Gauti rezultatai pavaizduojami grafiniu būdu, parašoma galutinė prioritetų eilutė ir pasirenkamas optimalus kelio trasos variantas.

Nustatomas automobilių kelio konstrukcijų alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų subjektyvus reikšmingumas, taikant porinio palyginimo metodą, pagal jau apskaičiuotą teorinį kriterijų reikšmingumą:

Atliekamas pradinių duomenų matricos elementų normalizavimas į bedimencinių dydžių matricą taikant tiesinį normalizavimą (žr. 1.4 lent.).

Randama kiekvieno kriterijaus naudingumo vertė Cij. Tam užsiduodama vertinimo skalė [1;100] ir didžiausiai normalizuoto kriterijaus reikšmei priskiriama maksimali užsiduotos skalės vertė. Kitų kriterijų balai skaičiuojami pagal proporciją. ( žr. 1.5 lent.).

  • Microsoft Word 393 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 78 puslapiai (14723 žodžiai)
  • Kolegija
  • Mantas
  • Kelio rekonstrukcija bakalauro darbas
    9 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Kelio rekonstrukcija bakalauro darbas. (2016 m. Birželio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/kelio-rekonstrukcija-bakalauro-darbas.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 22 d. 18:02
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo