Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių 2010-2014 metais statistinis tyrimas


Statistikos kursinis darbas.

Įvadas. Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių santykinių dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių vidutinių dydžių skaičiavimas. Aritmetinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Moda. Mediana. Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių variacijos rodiklių skaičiavimas. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Tiesinis variacijos koeficientas. Variacijos koeficientas. Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Absoliutus lygio pokytis. Didėjimo/ mažėjimo tempas. Padidėjimo/ sumažėjimo tempas. Absoliutinio padidėjimo 1% reikšmė. Vidutinis dinamikos eilutės lygis. Vidutinis absoliutus padidėjimas/ sumažėjimas. Vidutinis didėjimo/ mažėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo/ sumažėjimo tempas. Dinamikos eilučių išlyginimas. Ekstrapoliacija. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Lietuvoje ir visame pasaulyje kiekvienais metais vyksta įvairios kelionės. Daugelis galvoja, kaip geriau ir įdomiau galėtų praleisti laiką. Kad atostogų įspūdžiai būtų geri, emocijos teigiamos, o kelionė nevargintų rūpesčiais, visuomet padės pasirinktos kelionių agentūros. Planuodamas kelionę klientui, kelionių agentūros darbuotojas ne tik užsako viešbučius, suorganizuoja įvairios rūšies transportą, bet ir perspėja apie galimus netikėtumus, rekomenduoja ir pataria. Tačiau kiekvienais metais kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių dirbančiųjų skaičius bei įmonių skaičius kinta, tai rodo kelionių agentūrų statistinis tyrimas.

Tyrimo objektas – kelionių agentūros ir kelionių organizatoriai.

Tyrimo tikslas – atlikti kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių 2010-2014 metų laikotarpiu statistinį tyrimą.

1. Apskaičiuoti kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių santykinius dydžius.

2. Apskaičiuoti kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių vidutinius dydžius.

3. Apskaičiuoti kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių variacijos rodiklius.

4. Apskaičiuoti kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių dinamikos eilučių rodiklius.

1. Mokslinės literatūros ir kitų šaltinių analizė – teoriniai turizmo aspektai apžvelgti sisteminės literatūros analizės metodu. Buvo analizuota lietuvių autorių literatūra (Armaitienė ir kt.) turizmo bei kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių klausimai, pagrindžiant temos aktualumą.

2. Statistinių duomenų analizė – statistiniai duomenys rinkti, sisteminti bei analizuoti, atlikta loginė analizė bei statistinių duomenų grafinis vaizdavimas.

Statistiniam tyrimui atlikti reikalingi kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių dirbančiųjų skaičiaus, kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių įmonių skaičiaus pirminiai duomenys tolimesniems skaičiavimams atlikti (žr. 1 lentelę).

Dinamikos santykiniai dydžiai yra baziniai ir grandininiai.

Baziniai dydžiai skaičiuojami pagal 1 formulę:

Apskaičiavus pagal 2 formulę grandininius dinamikos dydžius gauti tokie atsakymai, kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių dirbančiųjų skaičius:

Apskaičiavus pagal 2 formulę grandininius dinamikos dydžius gauti tokie atsakymai, kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių įmonių skaičius:

Taigi kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių dirbančiųjų skaičius vidutiniškai buvo ~102%, kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių įmonių skaičius vidutiniškai buvo ~110%.

Struktūros santykiniai dydžiai skaičiuojami pagal 3 formulę:

Apskaičiavus pagal 3 formulę struktūros santykinius dydžius gauti tokie atsakymai, kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių dirbančiųjų skaičius:

Apskaičiavus pagal 3 formulę struktūros santykinius dydžius gauti tokie atsakymai, kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių įmonių skaičius:

Taigi kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių dirbančiųjų skaičius sudarė apie ~87%, kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių įmonių skaičius sudarė apie ~13%.

Koordinacijos santykiniai dydžiai skaičiuojami pagal 4 formulę:

Toliau skaičiuojami kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių vidutiniai dydžiai: aritmetinis ir progresyvinis vidurkiai, moda bei mediana.

Aritmetinis vidurkis skaičiuojamas: visos imties nagrinėjimo požymio reikšmės sudedamos ir padalijamos iš jų skaičiaus, pagal 5 formulę:

Moda – tai dažniausiai imtyje pasikartojanti požymio reikšmė. Šiais atvejais (kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių) modos nėra.

Parodo būdingą (tipinį) požymio reikšmių nuokrypį nuo aritmetinio vidurkio lygio. Jis skaičiuojamas pagal 8 formulę:

 • Statistika Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Marius
 • 21 puslapis (2865 žodžiai)
 • Kolegija
 • Statistikos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 181 KB
 • Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių 2010-2014 metais statistinis tyrimas
  10 - 6 balsai (-ų)
Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių 2010-2014 metais statistinis tyrimas. (2016 m. Birželio 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/kelioniu-agenturu-ir-kelioniu-organizatoriu-2010-2014-metais-statistinis-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:33