Kelionių organizatoriaus teikiamų paslaugų kokybės ir klientų aptarnavimo gerinimas


Įvadas. Turizmo paslaugų ir klientų aptarnavimas teoriniu aspektu. Turizmo paslaugos samprata ir rūšys. Paslaugų kokybė. Turizmo produktas. Turizmo paslaugų paketas. Klientų aptarnavimo turizmo įmonėje veiksniai, metodai, priemonės. Literatūros šaltinių analizės apibendrinimas. Kelionių organizatoriaus „Eura“ veiklos analizė. Kelionių organizatoriaus „EURA“ pristatymas. Įmonės reikalavimai darbuotojams. Kelionių organizatoriaus „EURA“ veikla. Įmonės teikiamų paslaugų palyginimas su konkurentais. Turizmo paslaugų paketas ir ekskursijų organizavimas. Tyrimo metodų pristatymas. Klientų aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kelionių organizatoriuje „EURA“ gerinimo galimybių tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Kelionių organizatoriaus „EURA“ darbuotojų anketavimo analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Santrauka užsienio kalba. Literatūra. Priedai.


Artūro Viederio baigiamasis darbas, tema „KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS „EURA“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS IR KLIENTŲ APTARNAVIMO GERINIMAS“, parengtas ginti

Pavadinimas: Kelionių organizatoriaus „EURA“ teikiamų paslaugų kokybės ir klientų aptarnavimo gerinimas.

Baigiamąjame profesinio bakalauro darbe „Kelionių organizatoriaus „EURA“ teikiamų paslaugų kokybės ir klientų aptarnavimo gerinimas“ nagrinėjamas teikiamų paslaugų kokybės ir klientų aptarnavimo gerinimo kryptys, taikant naujus sprendimus įmonėje, kurie padėtų gerinti esamą situaciją. Ši tema buvo pasirinkta todėl, kad paslaugų kokybės ir klientų aptarnavimo lygis tampa vis aktualesnis veiksnys ekonominio nuosmūkio laikotarpiu, lemiantis klientų kiekį. Darbe aptarta turizmo paslaugos samprata ir rūšys, paslaugų kokybė, turizmo produktas, turizmo paslaugų paketas, Analitinėje darbo dalyje atliktas kelionių organizatoriaus „EURA“ teikiamų paslaugų kokybės ir klientų aptarnavimo tyrimas, kuris parodė, kaip „EURA“ klientai vertina teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę. Siekiant išsiaiškinti darbuotojų požiūrį į teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę, atlikta personalo apklausa. Išnagrinėjus teorinius ir praktinius paslaugų kokybės ir aptarnavimo vertinimo aspektus, padaryta išvada, kad kelionių organizatorius „EURA“ per mažai dėmesio skiria reklamai, informacijos pateikimui bei klientų aptarnavimui, todėl pasiūlyti būdai, kurie padėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir klientų aptarnavimą.

Kelionių organizatorius, paslauga, kokybė, gerinimas, personalas, kvalifikacijos kėlimas, turizmas, informacija, kokybės gerinimas, kliento poreikiai.

2.7 Klientų aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kelionių organizatoriuje „EURA“ gerinimo galimybių tyrimo rezultatai ir jų aptarimas28

Vis didėjanti turizmo agentūrų konkurencija skatina tobulinti savo teikiamas paslaugas ir kurti naujus kelionių paketus, gerinti klientų aptarnavimą taip siekiant didesnio pelno. Dar vienas svarbus aspektas - dabartinio ekonominio nuosmukio metu smarkiai keičiasi turizmo geografijos tendencijos. Visi šitie veiksniai skatina imtis priemonių, siekiant išsaugoti jau esamus klientus bei pritraukti naujų. Visuomenės poreikiai vis didėja, pažiūros keičiasi, todėl reikia neatsilikti ir tobulinti turizmo infrastruktūrą.

Planuodama ir prognozuodama gyvenimą ateityje, visuomenė turi įvertinti bet kurios veiklos poveikį aplinkai, kultūrai, žmogui, bendruomenei. Matydama naudą, ji rengia tolimesnius plėtros planus, o matydama žalą – ieško optimaliausių būdų neutralizuoti negatyvų poveikį. Netinkamai organizuotas turizmas gali daryti žalą, o tinkamai – gali būti ekonominės ir socialinės gerovės pagrindas.

Darbo problema. Paslaugų kokybės ir klientų aptarnavimo trūkumai įtakoja kelionių organizatoriaus „EURA“ klientų skaičiaus augimą.

Darbo tikslas. Ištirti kelionių organizatoriaus „EURA“ teikiamų paslaugų ir klientų aptarnavimo tobulinimo galimybes, pateikti išvadas ir siūlymus aptarnavimo kokybės gerinimui.

Ištirti ir išanalizuoti kelionių organizatoriaus „EURA“ teikiamas paslaugas ir klientų aptarnavimą;

Atlikti išorinę ir vidinę „EURA“ apklausą, siekiant išsiaiškinti klientų poreikius.

Darbo struktūra. Diplominį darbą sudaro: įvadas, kuriame yra suformuluota darbo problema, darbo tikslas, objektas, darbo uždaviniai, tyrimo metodai, hipotezė ir profesinės kompetencijos; teorinė dalis; analitinė darbo dalis, kurioje pristatoma kelionių organizatorius „EURA“ veikla, dabartinė situacija, konkurentai, palyginamos teikiamos paslaugos, pristatomi tyrimo metodai ir pats tyrimas; išvados ir siūlymai; santrauka užsienio kalba; literatūros ir kitų šaltinių sąrašas bei priedai.

Baigiamajame darbe siekiu įrodyti, kad verslo vadybos studijų metu įgytos žinios ir kelionių organizatoriuje „EURA“ įgyta praktinė patirtis leido pasiekti šias profesines kompetencijas:

Vadovėlyje „Turizmas“ Aldona Damulienė tarptautinio turizmo paslaugas skirsto pagal tai, kur jos yra teikiamos:

  • Microsoft Word 545 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 57 puslapiai (12239 žodžiai)
  • Kolegija
  • Elka
  • Kelionių organizatoriaus teikiamų paslaugų kokybės ir klientų aptarnavimo gerinimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Kelionių organizatoriaus teikiamų paslaugų kokybės ir klientų aptarnavimo gerinimas . (2017 m. Birželio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/kelioniu-organizatoriaus-teikiamu-paslaugu-kokybes-ir-klientu-aptarnavimo-gerinimas.html Peržiūrėta 2021 m. Kovo 03 d. 14:02
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo