Kelmės rajono atliekų tvarkymo analizė


Paveikslų ir lentelių sąrašas. Įvadas. Teisės aktai reglamentuojantys atliekų tvarkymą. Kelmės rajono atliekų tvarkymo būklės apžvalga. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimas. Kelmės rajono gyventojai ir būstai. Komunalinių atliekų susidarymas, panaudojimas ir perdirbimas. Antrinių žaliavų tvarkymas. Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas. Specifinių atliekų tvarkymas. Mišrių komunalinių atliekų surinkimas ir šalinimas. Gyventojų aprūpinimas konteineriais. Komunalinių atliekų susidarymo prognozės planuojamu laikotarpiu (2014 -2020 m. ). Kelmės rajono komunalinių atliekų tvarkymo tiksliai, uždaviniai ir užduotys (2014-2020 m). Antrinių žaliavų tvarkymas. Biologiškai skaidžių bei maisto atliekų tvarkymas. Žaliųjų atliekų tvarkymas. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatacinės išlaidos. Savivaldybės atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai. Tyrimų duomenų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Priedai.


Atliekų tvarkymas šiandieniniame gyvenime gana aktuali tema. Su atliekomis susiduriama kiekvieną dieną. Jų susidarymas ir tvarkymas yra viena svarbiausių aplinkosaugos problemų. Anksčiau atliekos buvo tvarkomos daug paprasčiau, šiais laikais atliekų tvarkymą reglamentuoja įvairiausi teisės aktai, tvarkymui skiriama labai daug laiko ir pastangų. Tai yra dėl to, nes daug atliekų yra pagaminama chemijos pramonėje, žemės ūkio šakose, miško bei maisto pramonėje ir kt. Ypatingai daug atliekų susidaro buityje. Jos būna kieto, skysto bei dujinio pavidalo. Atliekos gadina kraštovaizdį, teršią aplinką, dalis jų yra pavojingos aplinkai. Jai netvarkysime atsakingai atliekų galime susidurti su didelėmis problemomis.

Atliekų tvarkymas- tai nuo žmonių veiklos atlikusių medžiagų surinkimas, pervežimas, perdirbimas, apdirbimas, pašalinimas dėl sveikatos, estetinių ir kitų priežasčių. Labai svarbu, kad atliekų tvarkymo strategiją turi vykdyti ne tik šalis, bet ir regionas, miestai, miesteliai ar net miesto rajonas. Lietuva laikosi Europos Sąjungos atliekų tvarkymo sistemos, taip pat patys turi savo sistemas. Kursiniame darbe analizuosiu Kelmės rajono atliekų tvarkymą.

Tikslas: Išanalizuoti atliekų tvarkymą Kelmės rajone.

Kursinio darbo uždaviniai:

Išanalizuoti teisinius dokumentus reglamentuojančius atliekų tvarkymą.

Išanalizuoti Kelmės rajono atliekų tvarkymo sistemą.

Įvertinti atliekų tvarkymo situaciją Kelmės rajone.

Išskirti problematines sritis (tyrimas)

Pateikti pasiūlymus

Lietuva, siekdama tapti tarptautinių organizacijų nare privalo suderinti savo teisės aktus su kitų šalių įstatymais ir nuostatomis. Vykusioje Žemės susitikimo Rio de Žaneiro konferencijoje ,, Dienotvarkė XXI“ buvo numatytos gairės tvarkant atliekas. Sumažinti atliekų kiekį:

Stabilizuoti arba sumažinti deponuojamų atliekų kiekį;

Reikalauti, kad gamintojai skaičiuotų atliekų kiekius ir rūšis;

Plėtoti valstybinius atliekų kiekio mažinimo planus;

Inicijuoti neigiamai veikiančių aplinką ir sveikatą atliekų atsiradimo mažinimą.

Aplinkos apsaugos įstatyme yra kalbama apie pagrindinius aplinkos apsaugos principus. Taip pat yra minimas ir atliekų tvarkymas kuris yra labai svarbus aplinkos saugojimui. Atliekų tvarkymas yra reglamentuojamas šiame įstatyme. Atliekų tvarkymo išlaidas apmoka teršėjas. Šiuo metu pagrindinis atliekų tvarkymą reglamentuojantis Lietuvos Respublikos teisės aktas- Atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos seimo priimtas 1998 m. birželio 16 d [6].

Kelmės rajono savivaldybės teritorijos plotas 1705 kv. km. Pirmame paveikslėlyje yra parodyta, kuriose vietose yra įsikūrusios Kelmės rajono seniūnijos.

2. sudaro palankias sąlygas komunalinių atliekų tvarkymo sistemai kurti, funkcionuoti ir vystyti;

Kelmės rajono gyventojams teikiamos šios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos:

Antrinių žaliavų surinkimas yra vykdomas plastikiniais, metaliniais konteineriais, skirtais surinkti ir iš bendro komunalinių atliekų srauto atskirti stiklo, popieriaus, plastiko, metalo atliekas. Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai statomi netoli prekybos centrų, miesto gyventojams patogiose vietose, šalia buitinių atliekų konteinerių, bei kitose prieinamose žmonių susibūrimo vietose bei aikštelėse kartu su komunalinių atliekų surinkimo konteineriais. Individualių namų kvartaluose įrengiamos tik antrinių žaliavų surinkimui skirtos konteinerių aikštelės.

pavojingos atliekos – buityje susidarančios atliekos: tepalai, tepalų filtrai, aušinimo skysčiai, priemonės turinčios gyvsidabrio, liuminescencinės lempos, įvairi tara, kurioje buvo supakuota įvairios dažymo, dezinfekavimo medžiagos ir kt., kai ant jų yra žymeklis, nustatantis pavojingumo laipsnį;

statybos ir griovimo atliekos – atliekos susidarančios statant, remontuojant ar griaunant statinius, kai tiems darbams statybos leidimas nereikalingas.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslaugos nustatytos Kelmės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse. Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslauga apima konteinerio, atitinkančio atliekų turėtojo poreikį mišrių komunalinių atliekų kaupimui, pateikimą, kolektyvinio naudojimo konteinerių periodišką plovimą ir dezinfekavimą, surinktų mišrių komunalinių atliekų pristatymą į sąvartyną, bei šių atliekų priėmimą ir šalinimą šiame sąvartyne [2].

  • Aplinka Kursinis darbas
  • Microsoft Word 333 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (6228 žodžiai)
  • Kolegija
  • Auksė
  • Kelmės rajono atliekų tvarkymo analizė
    10 - 5 balsai (-ų)
Kelmės rajono atliekų tvarkymo analizė. (2016 m. Balandžio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/kelmes-rajono-atlieku-tvarkymo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 19:29
×