Kiekybiniai metodai socialiniuose moksluose


Apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Ab ,, kauno grūdai” organizacijos veiklos probleminės sritys. Ab ,, kauno grūdai” organizacijos veiklos įvertinimui naudojami modeliai ir duomenys. AB “Kauno Grūdai” paklausos modeliavimas ir atsargų valdymas. AB “Kauno Grūdai” masinės aptarnavimo sistemos. AB “Kauno Grūdai” užsakymų įvykdymų kalendorinis planavimas. Ab ,, kauno grūdai” organizacijos veiklos modeliavimas. AB “Kauno Grūdai” paklausos sudarymo ir atsargų valdymo modeliavimas. AB “Kauno Grūdai” riboto ploto nustatymas. AB “Kauno Grūdai” užsakymų įvykdymų kalendorinis planavimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros šaltiniai.


Tokiais atvejais tikslinga naudotis kiekybiniais metodais, kurie įgalina sužinoti kokios grūdų atsargos valdomos skirtinguose padaliniuose ir koks pelnas laukiamas saugant vienokį ar kitokį kiekį žaliavų. Organizacija pastoviai plečia veiklą, todėl tenka nuomoti papildomą plota. Pravartu apskaičiuoti tikslų plotą, norint veiklą vykdyti pelningai. Grūdų ir jų produktų paklausa esti nevienoda, todėl organizacijai palanku susiplanuoti tikslų grūdų žaliavų užsakymą iš tiekėjų.

Darbo tikslas: pritaikyti kiekybinius metodus analizuojant AB „Kauno Grūdai“ organizacijos veiklą.

Darbo uždaviniai:

Pritaikyti paklausos modeliavimą AB “Kauno Grūdai” atsargų valdymui.

Panaudoti masinio aptarnavimo sistemas nustatant AB “Kauno Grūdai” papildomo ploto naudą.

Pritaikyti kalendorinį planavimą tinkamiausiam užsakymo variantui nustatyti.

Darbas atliktas naudojantis MS Excel elektronine skaičiuokle bei pasitelkiant metodinę modulio medžiagą.

Šioje organizacijoje veiklą suskirsto į verslus, tam tikrų sričių vadovai. Tai asmenys, kuriems suteikti verslo valdymo, sprendimų priėmimo ir užduočių delegavimo įgaliojimai. Tokia valdymo sistema suteikė įmonei pranašumą: skirtingose verslų rinkose AB ,,Kauno Grūdai” užima pirmaujančias pozicijas. Plečiantis AB ,,Kauno Grūdai” organizacijai, tikslinga nustatyti ar tinkamai vykdomos šios įmonės veiklos. AB „Kauno Grūdai“ (2013)

AB ,,Kauno Grūdai” organizacija užsiima miltų ir jų produktų, augalininkystės, kombinuotųjų pašarų ir premiksų, veterinarinės farmacijos, žaliavų prekybos, naminiams gyvūnams skirtų produktų bei greitai paruošiamų makaronų verslu. Po 2011 metų malūno rekonstrukcijos, įmonės „Kauno Grūdai“ malūnas susumala iki 70 000 tonų kvietinių ir ruginių miltų per metus.

Šioje organizacijoje grūdai yra laikomi, perdirbami ir sandėliuojami. Dėl šios priežasties tikslingiausia nagrinėti grūdų ir jų produktų kiekių situacijas.

Svarbiausios tiriamos sritys tai – grūdų atsargų valdymas, grūdų supirkimo ir perdirbimo organizacijos masinis aptarnavimas, esamos paklausos modeliavimas, kalendorinis planavimas nustatant grūdų ar jų gaminių terminus.

Išnagrinėjus minėtas sritis, bus galima nustatyti kaip reikės keisti veiklas AB ,,Kauno Grūdai” organizacijai norint optimizuoti įmonės funkcionavimą.

Modeliuojama AB “Kauno Grūdai” kvietinių grūdų paklausa. Duomenis apdorojami pasitelkiant imitacinį modeliavimą MS excel skaičiuoklėje. Reikiamų grūdų kiekių pokyčiai svyruoja nevienodai, todėl paklausą nuspręsta modelioti 10 – čiai dienų.

5 dienas parduota 4 t., 1 dieną – 3 t., 2 dienas – 2 t., 2 dienas – 1 t. Visų pirma turimi duomenys naudojantis imitaciniu modeliavimu yra suvedami į paklausos modelį MS excel skaičiuoklėje.

Sumodeliavus paklausą, tikslinga pritaikyti atsargų valdymo modeliavimą. Tai atlikus bus galima sužinoti kokie yra grūdų atsargų sandėliavimo nuostoliai, koks tikėtinas pelnas, etc.

Modeliuojant atsargų valdymą žinomi tokie duomenys:

Pradinės kvietinių grūdų atsargos – 18 t.;

Kai atsargų kiekis tampa mažesnis kaip 12 t., (įskaitant ir 12), formuojamas naujas užsakymas 14t.;

Įvertinant sumodeliuotą paklausą ir atsargų kitimą galima sužinoti:

Vidutinį kvietinių grūdų atsargų lygį t.;

Reikiamą kvietinių grūdų užsakymų skaičių t.

AB “Kauno Grūdai” pastoviai plečia savo veiklą, todėl būtinas papildomas plotas prekybos tikslais. Tiriant šios organizacijos papildomo ploto poreikį, parenkamos dvi situacijos.

 • Apskaita Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Vil
 • 17 puslapių (2899 žodžiai)
 • Universitetas
 • Apskaitos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 59 KB
 • Kiekybiniai metodai socialiniuose moksluose
  10 - 4 balsai (-ų)
Kiekybiniai metodai socialiniuose moksluose. (2015 m. Gegužės 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/kiekybiniai-metodai-socialiniuose-moksluose.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:28