Kiekybinių ir kokybinių tyrimas


Įvadas. Koreliacija. Ryšio stiprumas rangų skalėje. Ryšio stiprumas intervalų ir santykių skalėje. Hipotezė. Hipotezių tikrinimas. Dispersinė analizė. Klasterinė analizė. Santykių ir intervalų skalės. Išvados. Literatūros sąrašas.


Savo darbe atliekame kiekybinį tyrimą, kuris yra sisteminis empirinis socialinio, ekonominio reiškinio tyrimas, kurio metu pasitelkiamos įvairios statistinės, skaičiavimo technikos. Jo tikslas – ištirti dominantį reiškinį pritaikant matematinius modelius, patikrinant hipotezes ir kitus reiškinius. Kiekybinių tyrimų esmė – ieškoti išorinių požymių, matuoti jų sklaidą ir intensyvumą, siekti atrasti dėsnius, taisykles, tendencijas. Kiekybinius tyrimus dažniausiai atliekame kai norime apibendrinti duomenis skaičiais.

Šis tyrimas yra tinkamiausias mūsų darbe, nes matuojame didelę tiriamųjų grupę ir siekiame pagrįsti esminius požymius.

Pirmiausia, koreliacinė analizė naudojama kuomet siekiame atsakyti į klausimus: ar atsitiktiniai dydžiai yra priklausomi, koks yra ryšio stiprumas tarp kintamųjų, kokia kintamųjų priklausomybės išraiška?

Analizuojant duomenis pagrindiniai koreliacijos koeficientai yra:

Šiojedarbodalyjeteoriniusaspektuspritaikysimepraktikojeirnaudojantis SPSS programa, nustatysimeryšiostiprumą tarp požymių HS040 Galimybėnamųūkiuileistisauatostogautisavaitę ne namuose (kasmet) ir HS050 Galimybėnamųūkiuileistisaukasantrądienąvalgytimėsos, žuviesarlygiaverčiusvegetariškuspatiekalus.

HS050 Galimybė namų ūkiui leisti sau kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčius vegetariškus patiekalus

32 respondentai iš 50 atsakiusių į abu klausimus (arba 64%) turi galimybę namų ūkiui leisti sau atostogauti savaitę ne namuose (kasmet).

87,5%(28/32) respondentų, turinčių galimybę namų ūkiui leisti sau atostogauti savaitę ne namuose (kasmet) ,turi galimybę namų ūkiui leisti sau kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčius vegetariškus patiekalus.

70% respondentų, turinčių galimybę namų ūkiui leisti sau kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčius vegetariškus patiekalus turi galimybę namų ūkiui leisti sau atostogauti savaitę ne namuose (kasmet).

11 respondentų (52,4%) neturi galimybės leisti sau kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčius vegetariškus patiekalus ir ūkiui leisti sau atostogauti savaitę ne namuose (kasmet).

Analizuojant Cramer's V koreliacijos koeficientą. P_reikšmė=0,157>0,05 rodo kad koeficiento reikšmė statistiškai reikšmingai nesiskiria nuo 0. Gautoji reikšmė 0,272 rodo, kad ryšys tiriamųjų namų ūkių tarpe (pagal Čedoko skalę) yra silpnai pastebimas.

Šioje darbo dalyje nagrinėjame ryšio stiprumą tarp požymių HS120 Kaip namų ūkis verčiasi (suduria galą su galu)? ir HS140 Ar mokėjimas už būstą yra didelė finansinė našta?

Ryšio stiprumas intervalų ir santykių skalėje

Antrosios rūšies klaida dažnai žymima β , o 1− β vadinamas kriterijaus galia. Jei taikomi keli kriterijai, labiau patikimi rezultatai gaunami skaičiuojant pagal galingesnius kriterijus. SPSS hipotezės tikrinamos pagal preikšmės metodą. Tikimybė, kad kriterijaus statistika S (tuo atveju, kai H0 teisinga) ne mažesnė už konkrečią statistikos S realizaciją * s , vadinama p-reikšme ( ) * p = P S ≥ s , kai H0 teisinga.

Jeigu p ≥ α , tai hipotezė H0 neatmetama.

Pirmoji užduotis buvo atlikta, remiantis imties duomenimis, kai patikrinome, ar skirtumas tarp būsto išlaikymo išlaidų (požymis HH070 Būsto išlaikymo išlaidos (šildymas, karštas ir šaltas vanduo, elektra ir kita) per mėnesį) mieste ir kaime (požymis M_K Vietovė)yra statistiškai reikšmingas. Reikšmingumo lygmuo α=0.05

Antroji užduotis buvo atlikta, remiantis imties duomenimis, kai patikrinome, ar skirtumas tarp bendrųjų namų ūkio pajamų (požymis HY010 Bendrosios namų ūkio pajamos apskrityse (požymis Kaunas_Vilniaus) yra statistiškai reikšmingas. Reikšmingumo lygmuo α=0.05

Dispersinė analizė – tai atsitiktinių dydžių skirstinių priklausomybė nuo tam tikrų faktorių tyrimas. Faktoriai gali būti kokybiniai ir kiekybiniai.

Tjukio (Tukey’o HSD (HonestlySignificantDifference — ganėtinai statistiškai reikšmingo skirtumo) kriterijus — vienas dažniausiai taikomų kriterijų.

Skirtumas tarp jų vidurkių lygus 822,22 Lt. Su 95% galima teigti, kad nepatiriančių mokėjimo naštos namų ūkiams reikiamos pinigų sumos vidurkis gali būti didesnis nuo 804,46 iki 2448,9 Lt už patiriančių labai didelę naštą namų ūkių reikiamos pinigų sumos vidurkio.

  • Marketingas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 403 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (4695 žodžiai)
  • Universitetas
  • Monika
  • Kiekybinių ir kokybinių tyrimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Kiekybinių ir kokybinių tyrimas. (2016 m. Vasario 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/kiekybiniu-ir-kokybiniu-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 11:17
×