Kiekybinių metodų kursinis darbas (2)


Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Aprašomoji statistika. Diagramos. Dažnių ir santykinių dažnių histograma. Skaitinės charakteristikos. Sklaidos diagrama. Koreliacinė regresinė analizė. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Gamybos planavimo uždavinys. Daugiakriterinių metodų taikymas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Kursinį projektą (darbą, kompleksinį projektą) tikrino:

1.5 dviejų kiekybinių kintamųjų sklaidos diagrama.

2.1 atlikti koreliacinę analizę y su kiekvienu x, ..., x (n ( 5);

2.2 atrinkti x, x, ..., x (m ( 3) regresinei analizei atlikti;

2.3 atlikti porinę regresinę analizę y su kiekvienu x, ..., x;

3. Atlikti prognozę metodais slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais palyginti rezultatus skaičiuojant įvairių tipų paklaidas.

4.1 sudaryti ir išspręsti grafiškai gamybos planavimo uždavinį (m ( 3, n=2);

4.2 išspręsti tą pati uždavinį su SOLVER ir aprašyti jautrumo analizės rezultatus.

Prognozavimas – tai veiklos planavimas ateičiai. Yra begalė prognozavimo metodų. Kursiniame darbe reikaliangi tik du: slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodai. Slenkančio vidurkio metodo esmė yra laiko eilutės paskutiniųjų n reikšmių vidurkio skaičiavimas. Eksponentinis išlyginimas tai toks prognozavimo metodas, kai naudojamas svertinis visų laiko eilutės reikšmių vidurkis.

Daugiakriterinio vertinimo modeliai padeda priimti sprendimus atsižvelgiant į daugelį tikslų. Gali būti išskiriami šie pagrindiniai daugiakriterinio vertinimo modelių komponentai: 1) tikslų ir juos atitinkančių rodiklių sistemos sudarymas, jųreikšmingumo nustatymas; 2) atsakų matricos suformavimas ir normalizavimas pritaikant daugiakriterinio sprendimų priėmimo (MCDM) metodus; 3) gautų rezultatųinterpretavimas ir sprendimų priėmimas.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti pasirinktus duomenis pagal išsikeltus uždavinius

Šio darbo uždaviniai:

Atlikti aprašomąją statistiką pagal pasirinktus duomenis;

Atlikti koreliacinę regresinę analizę pagal pasirinktus duomenis;

Atlikti prognozę slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais pagal pasirinktus duomenis;

Sudaryti daugiakriterinį metodą ir jį įvertinti.

Bedarbių moterų skaičius buvo pavaizduotas stulpelinėje (žiūrėti 1 pav), juostinėje (žiūrėti 2 pav) ir skirtulinėje (žiūrėti 3 pav) diagramose.

Santykinių dažnių pagalba galima palyginti moterų bedarbių kiekio santykį, pagal amžiaus intervalą, su bendru moterų bedarbių kiekiu (žiūrėti 5 pav).

Iš nubraižyto sklaidos diagramos grafiko (žiūrėti 6 pav) galima teigti, jog ryšys tarp vidutinio kritulių kiekio ir vidutinės oro temperatūros stiprus.

Šalys kuriose buvo pagaminti automobiliai 5. Kiekvienai šaliai priskirtas numeriukas: 1 – Italija, 2 – Vokietija , 3 – Švedija, 4 – Didžioji Britanija, 5 – Prancūzija.

Dispersijų santykis Fx1=5,938 yra didesnis už kritinę Fkrit=4,667 reikšmę (esant reikšmingumo lygmeniui

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 232 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (4742 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vytautas
  • Kiekybinių metodų kursinis darbas (2)
    10 - 5 balsai (-ų)
Kiekybinių metodų kursinis darbas (2). (2016 m. Birželio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/kiekybiniu-metodu-kursinis-darbas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 11:28
×