Kiekybinių sprendimo metodų konspektas


Porinė – koreliacinė analizė. Rezultatų interpretacija , taikymo pvz. Porinė – regresinė analizė. Rezultatų interpretacija , taikymo pvz. Daugianarė koreliacinė – regresinė analizė. Rezultatų interpretavimas , taikymo pvz. Koreliacinė – regresinė analizė su funkcijomis linest ir logest. Analizė su funkcijomis trend ir growth. Prognozavimas. Laiko eilutės ir jų sudėtinės dalys. Prognozavimo metodai. Slenkančio vidurkio metodas. Pvz. Benzino pardavimai. Eksponentinio išlyginimo metodas. Pvz. Trendo prognozė. Pvz. Prognozavimo tikslumas. Prognozavimo paklaidos. Tiesinis programavimas. Pvz. Tiesinio programavimo maksimizavimo uždaviniai. Gamybos planavimo uždavinys. Minimizavimo uždaviniai. Pvz.


1. abu veiksniai – X ir Y – yra atsitiktiniai dydžiai.

2. abu atsitiktiniai dydžiai X , Y pasiskirstę pagal normalųjį dėsnį.

Koreliacijos koeficientas gali priimti rekšmes nuo -1 iki 1. Kai koreliacijos koeficientas teigiamas, tai reiškia, kad, didėjant veiksnio reikšmėms, didėja ir reikšmės X Y. Kai koreliacijos koeficientas neigiamas, tai yra , tai didėjant nepriklausomo veiksnio reikšmėms priklausomo veiksnio reikšmės mažėja. Kai 0, atsitiktiniai dydžiai X ,Y vadinami nekoreliuotais.

Ryšio ieškome tiesės y pavidalu. Naudojant tiesioginį lygties koeficientų skaičiavimo būdą kaip ir porinės regresijos atveju galima sudaryti normalinių lygčių sistemą regresijos kreivės koeficientams rasti. Ekonominė šios lygties paskirtis yra nustatyti vienos prekės ar veiksio priklausomybę kitam. Šias priklausomybes galime vėliau naudoti paklausai ar pasiūlai prognozuoti.

Determinacijos koeficientas parodo lygties išsibarstymą aplink vidurkį.

Priklausomo veiksnio reikšmes prie įvairių nepriklausomų veiksnių reikšmių galime paskaičiuoti naudodami funkciją TREND. Bet galima ieškoti regresijos kreivės kita analitine forma, pvz, eksponentinės kreivės pavidalu. Tokiu atveju regresijos lygties koeficientus gauname taikydami statistinę funkciją LOGEST, o funkcijos reikšmes - GROWTH funkcijos pagalba.

Slenkantysis vidurkis = n paskutiniųjų reikšmių suma/n

Atliekant prognozinius skaičiavimus išlyginimo metodais dažniausiai taikomos šios paklaidos prognozių kokybei įvertinti:

Tiesinis programavimas yra matematinė technika, leidžianti optimizuoti tam tikrą ekonominį tikslą, pavyzdžiui, maksimizuoti pelną arba minimizuoti kaštus, kai dalyvaujantys veiksniai yra riboti. Daugelis vadybos ir ekonomikos uždavinių yra susiję su ribotų išteklių paskirstymu. Tiesinio programavimo panaudojimas yra viena iš galimybių tai padaryti. Pagrindinės TP uždavinio sudėtinės dalys yra tikslo funkcija ir apribojimai. Tikslo funkcija matematiškai išreiškia tikslą, kurį norima pasiekti išsprendus uždavinį. Tai gali būti pelno ar bendrojo pelno maksimumas, gali būti kaštų ar laiko minimumas, arba kokio nors kito veiksnio optimali reikšmė. Kai apsisprendėme kokio tikslo siekiame reikia matematiškai išreikšti elementus, nuo kurių priklauso tas siekiamas tikslas, tai yra įvesti kintamuosius.

  • Ekonomika Konspektas
  • Microsoft Word 22 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 5 puslapiai (1719 žodžiai)
  • Gintare
  • Kiekybinių sprendimo metodų konspektas
    10 - 2 balsai (-ų)
Kiekybinių sprendimo metodų konspektas. (2016 m. Kovo 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/kiekybiniu-sprendimo-metodu-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 01:50
×