Kiekybinių sprendimų metodų kursinis darbas (3)


Įvadas. Tyrimo tikslas. Koreliacinė analizė Y su kiekivienu X1,. ,X. Atrinkti X1, X2,. ,Xn regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė Y su X1, X4 ir X. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė Y su X1, X4 ir X. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Gamybos planavimo uždavinys. Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir sprendimas grafiškai. Gamybos planavimo uždavinio sprendimas su SOLVER programa. Išvados.


Pirmoje užduotyje nagrinėsiu keleivių vežimą (mln.) kelių transportu Lietuvos autobusų parkų transportu.

Antroje užduotyje bus atliekama prognozė slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais, apskaičiuojama vidutinė kvadratinė paklaida, bei palyginami gauti rezultatai.

Trečioji užduotis yra sudaryti ir išspręsti gamybos planavimo uždavinį, kurio metu sieksime nustatyti kiek įmonei gaminti lūpdažių ir blakstienų tušo, kad pelnas būtų maksimalus.1. Korealiacinė regresinė analizė

Taip pat, nustatyti, kaip Y (Lietuvos autobusų parkų transportu vežamų keleivių skaičius (mln.)) priklauso nuo tokių veiksnių kaip: vidutinis metinis gyventojų skaičius Lietuvoje (milijonais) (X1); automobilių kelių su danga ilgis (kilometrais) (X2); tų metų išlaidos keliams (milijonais litų) (X3); individualių transporto priemonių skaičius metų pabaigoje (milijonais) (X4); infliacijos pokytis (procentais) (X5).

Atrinkti X1, X2,...,Xn regresinei analizei atlikti

Spendimą, kurie X tinka, t.y. kurie koreliacijos koeficentai yra reikšmingi priimame naudodami imties statistiką t. Paskaičiuotoji reikšmė t lyginama su kritine reikšme tkrα,k. Jei t > tkrα,k , darome išvadą, kad koreliacijos koeficento dydis reikšmingas. Kritinę reikšmę randame naudojant programos EXCEL funkciją TINV.

Kaip matome X1, X4 ir X5 reikšmės (2,8015; 3,4177 ir 3,0640) yra didesnės už t kritinę (2,1009), todėl galima teigti, kad koreliacijos koeficientai yra reikšmingi, stochastinis ryšys tarp vidutinio metinio gyventojų skaičiaus (X1), individualių automobilių skaičiaus metų pabaigoje (X4), infliacijos (X5) ir Lietuvos autobusų parkų transportu pervežamų žmonių skaičiaus (Y) egzistuoja.

Porinė regresinė analizė Y su X1, X4 ir X5

Norint gauti Fišerio santykį, reikia apskaičiuoti Sreg ir Slik reikšmes.

Panaudojus programos EXCEL funkciją FINV, randame F kr, kai α = 0.05; ν1 = m = 3; ν2 = n-m-1 = 20-3-1=16. Fkr = 3,2389. Kadangi X1, X4 ir X5 F reikšmės didesnės už F kritinę, todėl galime teigti, kad šios dvi lygtys yra adekvačios realiai padėčiai ir jas galima taikyti planavimui ir praktiniams skaičiavimams.

Daugianarė koreliacinė regresinė analizė Y su X1, X4 ir X5

Regresijos lygties koeficientai yra pirmojoje eilutėje. Joje regresijos lygties koeficientai pateikiami pradedant iš dešinės a0, a1, a4 ir a5. Antrojoje eilutėje yra šių koeficientų vidutiniai standartiniai nuokrypiai. Trečiosios eilutės pirmajame stulpelyje pateikiama determinacijos koeficiento reikšmė. Šiuo atveju ji lygi 0,8674, tai reiškia, jog regresijos lygtis paaiškina 86,74% statistinių taškų išsibarstymo, kas, be abejo, rodo lygties patikimumą.

Pirmojo stulpelio ketvirtojoje eilutėje yra dispersijų santykis, kurį lyginame su kritine statistikos F reikšme. Šiuo atveju Fkr = 2.9582. Šiuo atveju apskaičiuotoji dispersijų santykio reikšmė (18.3084) didesnė nei Fkr reikšmė, todėl darome išvadą, jog regresijos lygtis yra adekvati realiai padėčiai ir ją galima taikyti planavimui. Paskutinėje penktojoje eilutėje pateiktos skirtumų kvadratų sumos, kurios dalyvauja skaičiuojant regresijos ir likutinę dispersijas. Penktosios eilutės antrojo stulpelio reikšmę dalindami iš atitinkamų laisvės laipsnių (n-m-1), gauname likutinę dispersiją. Likutinės dispersijos laisvės laipsnių skaičius pateiktas antrojo stulpelio ketvirtojoje eilutėje. Regresijos dispersijos skirtumų kvadratų sumą (penktosios eilutės pirmasis stulpelis) reikia padalyti iš veiksnių, dalyvaujančių regresijos lygtyje, skaičiaus m.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 250 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (2766 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tomaš
  • Kiekybinių sprendimų metodų kursinis darbas (3)
    10 - 10 balsai (-ų)
Kiekybinių sprendimų metodų kursinis darbas (3). (2016 m. Kovo 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/kiekybiniu-sprendimu-metodu-kursinis-darbas-3.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 09:38
×