Kiekybinių sprendimų metodų kursinis darbas (4)


Contents. Įvadas. Koleriacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koleriacinė analizė Y su kievienu X ( n ≥ 5). Atlikti x1,x2. xm (m ≥3) regresinei analizei atlikti. Atlikti porinę regresinę analizę y su kiekvienu x1. xm. Atlikti daugianarę koleriacinę regresinę analizę. Gautų rezultatų aprašymas. Pateikti tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžius. Prognozavimas. Slenkantis vidurkis. Eksponentinio išlygininmo metodas. Laiko eilutės metodas. Gamybos planavimo uždavinys. Gamybos planavimo uždavinys su SOLVER funkcija. Daugiakriterinių metodų taikymas. Išvados.


Šiame kursiniame darbe atliksiu tyrimą, kuriuo metu atliksime koleriacinę regresinę analizę. Taip nustatysim ar stipriųjų gėrimų eksportas (y) yra priklausomas nuo nepriklausomų veiksnių (x). Antroje užduotyje prognozuosime stipriųjų alkoholinių gėrimų eksportą 2012 metais pagal slenkančio vidurkio, eksponentinio išlyginimo ir laiko eilutės metodais. Trečioje užduotyje nagrinėsiu gamybos planavimo uždavinį, nustatysiu maksimalų pelną dviems būdais: grafiškai (ranka grafiką brėžiant) ir su MS EXCEL funkcija SOLVER. Paskutinėje, penktoje užduotyje įvertinsim studentus pagal pasirinktus kriterijus daugiakartinių metodų taikymu.

Alkoholio suvartojimas vienam žmogui į metus (X1

Alkoholinių gėrimų pardavimas prekybos, maitinimo įstaigose (X2)

Pagaminta alkoholio iš nuosavų žaliavų (X4)

Norėdami atlikti koleriacinę analizę reikia apskaičiuoti koficientą r. Koficientas r parodo stiprumą tarp nagrinėjamų veiksnių.

Daugiau apie koleriacijos koficientus bus galima pasakyti, kai įvertinsime jų reikšmingumą.

1.3 atlikti x1,x2... xm (m ≥3) regresinei analizei atlikti

Kaip ir anksčiau minėjau, kad koleriacijos koficientas būtų reikšmingas, turi atitikti tlent > tkrit lygybę. Už 2,4 yra daugiau x1,x2 ir x5 reikšmės. Taigi, atitinkant tlent > tkrit lygybę, galima sakyti, kad koleriacijos koficientas yra reikšmingas ir stochastinis ryšys egzistuoja tarp alkoholio suvartojimo vienam žmogui per metus (l), alkoholinių gėrimų pardavimo prekybos ir maitinimo įstaigose vienam gyventojui (l) bei spiritinių alkoholinių gėrimų importui ( tūkst. dekalitrų). Turint 3 reikšmes, kurios atitinka sąlygą, galima tęsti analizę toliau.

Dabar pagal Fišerio reikšmes, vertinsime adekvatumą. Jeigu F ≥ Flent(α;k;n-2), tai regresijos lygtis yra adekvati realiai padėčiai ir galima taikyti planavimui. Jei F < Flent(α;k;n-2, tai nustatyti adekvatumą realiai padėčiai negalime ir toliau šios lygties neanalizuojame. Ji tiesiog duoda per didelę paklaidą.

Dabar, norint sužinoti Fišerio santykį, reikia paskaičiuoti dispersijas Sreg ir Slik

Fkrit. sužinojome pagal MS EXCEL programą FINV, kur α = 0.05; v1=k=1 bei v2=n-k-1=8-2=6. Gavom, jog Fkrit.= 5.987377607. Tad, pagaj jau anksčiau minėtą lygybę, atrenkame tinkamus sprendinius. Tai yra y1 ir y3. Tad, galim teigti, jog šios dvi lygtys yra adekvačios realiai padėčiai ir galime taikyti planavime, nes paklaida nėra tokia didelė.

Per šią analizę bus bandoma nustatyti bendrą ryšį tarp priklausomų kintamųjų ir nepriklausomų kintamųjų egzistavimą ir jo analitinę išraišką. Tam naudojamas bendras daugianarės koliariacijos koficientas. Jis svarbus tuo, jog leidžia įvertinti vieno iš veiksnių (Y) ryšį su kitais veiksniais (x1,x2,....,xm). Funkcinis pavidalas: Y=a0+a1x1+a2x2+a3x3+ ...+anxn

Kaip ir esu minėjęs, LINEST įvertina tiesinės funkcijos koficientus, o LOGEST įvertina rodyklinės funkcijos koficientus.

LOGEST determinacijos koficientas D = 0,98852347= 98,8%. Tai reiškia, jog 98,8 % paaiškina ši regresijos lygtis ir taip pat 98,8 % Y priklauso nuo x1,x2,x5 veiksnių.

Resiumuojant viską, galima teigti, kad alkoholio suvartojimas vienam žmogui per metus (l), alkoholinių gėrimų pardavimas prekybos ir maitinimo įstaigose vienam gyventojui (l) bei spiritinių alkoholinių gėrimų importas ( tūkst. dekalitrų) daro didelę įtaką, netgi labai didelę stipriųjų alkoholinių gėrimų eksportui.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 431 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (2979 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tomaš
  • Kiekybinių sprendimų metodų kursinis darbas (4)
    10 - 2 balsai (-ų)
Kiekybinių sprendimų metodų kursinis darbas (4). (2016 m. Kovo 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/kiekybiniu-sprendimu-metodu-kursinis-darbas-4.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 05:27
×