KJT teorija


Uostas ir jo ribos. Uosto paskirtis. Uosto žemė , akvatorija. Uosto privatizavimas. Naudojimosi uostu tvarka. Uoste esančių įstaigų , įm ir organizacijų veikla. Uosto valdymas. Kitos uosto valdymo institucijos. Uosto plėtojimo taryba. Uosto kapitonas. Laisvasis uostas. Uosto ūkinė ir komercinė veikla. Ūkinės ir komercinės veiklos uoste ypatumai. Uosto akvatorijoje paskendęs turtas. Krovinių vežimas. Vežimo sutarčių sudarymas ir jų vykdymas. Gabenimo sutartis. Vežimo rūšys ir teisinis jo reguliavimas. Vežimo sutartys. Krovinių vežimo sutarties sąvoka. Šalys krovinių pervežime. Krovinių pervežimo sutarties forma. Krovinių vežimo sutarties dalykas , krovinio vežimo kaina , terminas. Krovinių vežimas jūra. Krovinių vežimo jūra sutartis. Konosamento išdavimas ir dokumentų pateikimas vežėjui. Krovinio perkrovimas į kitą laivą. Krovinių įkeitimas. Krovinių vežimo jūra sutarties atsisakymas. Krovinių vežimo jūra sutarties nutraukimas. Krovinių vežimo ypatumai. Krovinių pateikimas saugoti. Keleivių vežimo jūra sutartis. Laivo pateikimas keleiviams vežti. Keleivių vežimo jūra sutarties nutraukimas vežėjo iniciatyva. Vežėjo atsakomybė už keleivio gyvybės atėmimą arba jo sveikatos sužalojimą , bagažo praradimą , trūkumą arba sužalojimą. Jūrų kruizo sutartis. Buksyravimo jūra sutartis. Buksyravimo jūra sutarties šalių atsakomybė. Gelbėjimas. Pagalba. Atliginimas už išgelbėjimą jūroje. Gelbėjimo kontraktai. Turto gelbėjimas jūroje. Nuostolių dėl laivų susidūrimo atlyginimas. Laivo valdytojo ir gelbėtojo atsakomybės ribojimas. Laivo frachtavemas ir laivo išperkamoji nuoma. Laivo frachtavimo formos. Reikalavimai frachtuotojui. Laivo frachtavimo sutartis čarteris. Laivo perdavimas frachtuotojui. Frachtuotojo atsakomybė. Laivų agentavimas. Laivo išperkamosios nuomos sutarties sudarymas. Laivo perdavimas išperkamosios nuomos gavėjui. Laivo išperkamosios nuomos sutarties nutraukimas. Krovinių pervežimas vidaus vandenų transportu. Bendroji ir atskiroji avarija vežant jūra. Nuostoliai ir išlaidos , priskiriamos bendrajai avarijai. Papildomos išlaidos , priskiriamos arba prilyginamos bendrajai avarijai. Nuostoliai ir išlaidos , nepriskiriami bendrajai avarijai. Nuostolių ir išlaidų , atlyginamų bendrosios avarijos dalijimo tvarka , nustatymas. Dispaša ir dispašeriai. Ginčų , kylančių dėl dispašos sudarymo , nagrinėjimas. Ekspedicijos sutartis. Ekspedicijos sutarčių rūšys. Pagal sutarties objektus skiriamos. Privilegijuoti reikalavimai.

LAISVASIS UOSTAS. Laisvasis uostas steigiamas Klp valstybinio jūrų uosto teritorijos dalyje, kurios ribas ir veiklos sąlygas nustato LRV.

Muitai ir mokesčiai. Prekėms iš/įvežamoms į LR iš laisvojo uosto, taikomi LR teisės aktų šioms prekėms nustatyti importo muitai ir mokesčiai, taip pat eks/importo draudimai bei apribojimai.

Uosto žemės nuomos tvarka. UD uosto žemę gali išnuomoti tik konkurso tvarka, išskyrus kai:

ŪKINĖS IR KOMERCINĖS VEIKLOS UOSTE YPATUMAI. Uosto ūkinės ir komercinės veiklos ypatumus nustato šis įstat. ir Klp valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklės, kurias tvirtina Sus. minist.. Pavojingų krovinių vežimo, perkrovimo ir sandėliavimo uoste tvarką nustato LR įstatymai bei LR tarpt sutartys, Klp valstybinio jūrų uosto laivybos ir naudojimo taisyklės bei kiti teisės aktai.

Laivas, esantis uoste, gali būti areštuotas tik LR įstatymų ir LR tarptautinių sutarčių numatytais atvejais ir tvarka.

1910m. rugsėjo 23d Briuselyje įvyko Tarptautinė konvencija skirta unifikavimui, kai kurių taisyklių liečiančių pagalbos suteikimą ir gelbėjimą jūroje , kurį pradėjo veikti 1913 kovo 1d. Ji nustatė sekančius principus: 1.Bet koks pagalbos suteikimoarba gelbėjimo faktas, turintis teigiamą rezultatą, suteikia teisę gauti teisinga atlyginimą; 2.Atliginimas nemokamas , jeigu suteikta pagalba nedavė teigiamų pasekmių; 3.Atliginimas negali viršytį išgelbėto turto kainos.

Vilkikas neturi teisės į atliginimą jeigu suteikiama pagalba velkamam laivui. Atliginimas nepriklauso už žmonių gelbėjimą, bet žmonių gyvybių gelbėtojai turi teise į teisingą dalies atliginimą, gaunama iš laivo ir krovinio savininkų. Atliginimo dydis nustatomas šalių susitarimu, jei tokio nėra - per teismą.

Nustatant atliginimo dydį atsižvelgiama į: 1.pasiektą rezultatą; 2.darbą ir gelbėtojo nuopelnus; 3.pavojų, kuris grėsė laivui ir gelbėtojui; 4.gelbėjimo operacijos trukmę; 5.patirtą nuostolį; 6.išgelbėto turto kainą. Ieškinio pateikimo laikas - 2 metai.

GELBĖJIMO KONTRAKTAI. Priimta, kad turto gelbėjimas jūroje atliekamas sudarant gelbėjimo kontraktus. Jie turi tipinę formą pagal kuriuo ir atliekamos gelbėjimo operacijos. Pgr divizas "nėra gelbėjimo nėra atlyginimo ". Gelbėjimo kontraktą sudaro kapitonas laivo ir krovinio savininku vardu. Kontrakte numatoma teisė nemokamai naudotis laivo mechanizmais, inkaro grandinėmis ir kita įranga.

1974m. Tarptautinė laivų savininkų asociacija sudarė gelbėjimo kontrakto forma, pagal kurią gelbėjimo atliginimo dydis nustatomas šalių susitarimu,o esant ginčiui -arbitražo sprendimu. Žinomosir daugiausiai vartojamos sekančios gelbėjimo kontrakto formos: 1.Loido gelbėjimo kontrakto standartinė forma; 2.MAK -Maskvos arbitražo gelbėjimo kontrakto standartinė forma;

Laivo frachtavimo formos: 1.Tam tikram laikui - Time -charter. Laivo valdytojas frachtuotojui suteikia laivą kartu su įgula. Frachtuotojas laivo kapitonui neturi teisės duoti nurodymų dėl tvarkos laive, laivo įgulos komplektavimo, taip pat dėl laivo valdymo, bet turi teisę duoti nurodymus kapitonui dėl laivo panaudojimo laivo frachtavimo sutartyje numatytiems tikslams. 2.Laivo be įgulos frachtavimo sąlygos- laivo frachtavimo sutartis be įgulos . Frachtuotojas apmoka visas su laivo eksploatacija susijusias išlaidas, taip pat ir laivo draudimo išlaidas, samdo laivo įgulą, kuri yra pavaldi laivo frachtuotojui ir privalo vykdyti jo nurodymus. Reikalavimai frachtuotojui: 1.laivas turi būti tokios būklės, kad jis tiktų tikslams, numatytiems sutartyje. 2.Frachtuotojas privalo eksploatuoti laivą pagal laivo frachtavimo sutarties sąlygas. 3.Frachtuotojas turi teisę savo vardu sudaryti vežimo jūra sutartis, išduoti konosamentus ar kitus juos pakeičiančius dokumentus Frachtuotojo atsakomybė numatoma laivo frachtavimo sutartyje.

  • Laivyba Konspektas
  • Microsoft Word 143 KB
  • 2016 m.
  • 35 puslapiai (24098 žodžiai)
  • Edita
  • KJT teorija
    10 - 3 balsai (-ų)
KJT teorija. (2014 m. Spalio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/kjt-teorija.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 14:10
×