Klaipėdos ir Marijampolės žemės fondo tyrimas


Įvadas. Klaipėdos apskrities ekonominė, socialinė ir kultūrinė situacija. Klaipėdos apskrities ekonominė situacija. Klaipėdos apskrities socialinė situacija. Klaipėdos apskrities kultūrinė situacija. Marijampolės apskrities ekonominė, socialinė ir kultūrinė situacija. Marijampolės apskrities ekonominė situacija. Marijampolės apskrities socialinė situacija. Marijampolės apskrities kultūrinė situacija. Lietuvos respublikos žemės fondas 2017 m. duomenimis. Kalipėdos ir marijampolės žemės fondo 2017 – aisiais apžvalga. Klaipėdos ir marijampolės apskričių žemės fondo sudėties pokytis per 2016 – 2017 metus. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


3. Palyginti duotų apskričių žemės fondo sudėtį 2017 m. duomenimis;

4. Palyginti duotų apskričių žemės fondo sudėtį 2016 m. ir 2017 m. duomenimis, lyginant tas pačias apskritis tarpusavyje.

Kaip matyti pateiktoje diagramoje (pav: nr.1) 2017 metais Lietuvoje didžiąją žemės fondo dalį (52, 41%) sudarė žemės ūkio naudmenos. Vadovaujantis Žemės įstatymu, Žemės ūkio naudmenos yra plotai, kuriuos sudaro ariamoji žemė, sodai, pievos ir natūralios ganyklos. Antrą vietą užima miškai (miškų žemė) (33,8%). Likusios naudmenos galima sakyti yra pasiskirsčiusios tolygiai. Kita žemė (4,94%), žemė užimta vandens telkinių (4,05%) ir užstatyta teritorija (3,62%). Keliai sudaro 1, 60% žemės fondo naudmenų.

Kaip galima pastebėti žemės fondo pasiskirstymą pagal užimamą plotą, didžiausią dalį užima ariamoji žemė 46, 76%. Anroje vietoje lieka žemė kurią užima miškai (miškų žemė) 33, 38%. Beveik tolygiai yra pasiskirsčiusi žemė skirta pievoms ir natūralios ganyklos 5,43%, žemė kuri yra užimta vandens telkinių 4,05%, užstatyta teritorija 3,62%, medžių ir krūmų želdiniai 2,65%. Mažiausiai žemės fondo ploto dalį užima tokios žemės kaip: keliai 1, 60%, pelkės 1, 31%, nenaudojama žemė 0, 61%, pažeista žemė 0, 37%, bei sodai 0, 21%.

Apibendrinant apžvelgtus ir nagrinėtus Žemės fondo duomenis 2016 – 2017 metais, galima pastebėti, kad žemės skirtos žemės ūkio naudmenoms (ariamajai žemei, sodams, pievoms natūralioms ganykloms) Lietuvos Respublikoje yra skirta daugiausiai. Antroje vietoje pagal užimama plotą yra žemė, kurią užima miškai (miškų žemė). Žvelgiant į pokytį, kuris įvyko per metus žemės naudmenų fonde, verta paminėti tai, kad labiausiai išaugo žemės priskirtos kitai nei pagrindinei veiklai skaičius (+10,59%). Vidutiniškai, procentiniu požiūriu pakito žemės, kuri yra naudojama keliams, telkiniai. Sumažėjo – miškų žemės ( -0,89%) ir užskaitytos teritorijos (-0,84%) skaičius. Šie pokyčiai nėra išvengiami ir žemės fondas nuolat kinta. Tam įtakos turi tiek žmogaus įtaka ir veikla, bei natūrali gamtos veikla. Visuomenei besiplečiant ir augant plėtoti statybai reikalingi vis didesni žemės plotai, to pasėkoje kertami miškai, natūralios pievos ruošiamos statyboms. Kita vertus, užstatytų teritorijų skaičius mažėja, kadangi senus statinius ir pastatus po mažu naikina, griauna, o tinkamus ir atitinkamus rekonstruoja ir renovuoja.

KLAIPĖDOS IR MARIJAMPOLĖS APSKRIČIŲ ŽEMĖS FONDO SUDĖTIES POKYTIS PER 2016 – 2017 METUS.

Išanalizavus informacijos šaltinius, paaiškėjo, kad Klaipėdos apskrities ekonominė, socialinė ir kultūrinė yra iš dalies geresnė nei Marijampolės apskrities. Įverinant tai, kad Klaipėda yra vienas iš trijų didmiesčių Lietuvoje, normal, kad šiame mieste ekonominė situacija yra palankesnė, kadangi Klaipėda tuo pačiu yra uostamiestis. Šiame mieste socialinė situacija geresnė, socialinė sistema labiau išvystyta, tačiau kultūros sritis susiduria su vienokiais ar kitokiais nesklandumais, kurie kamuoja visa šalį.

Išsiaiškinus kas yra Lietuvos Respublikos žemės fondas ir išanalizavus visus su fondu susijusius mokslinius ir internetinius šaltinius, paaiškėjo, kad šis fondas tai visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti private, valstybinė ir savivaldybių žemė. Žemės fondas renka išsamius duomenis ir juos sistemina kiekvienais metais. Išanalizavus fondo sudėtį paaiškėjo, kad didžiausią dalį fondo sudaro žemės ūkio naudmenos. Antroje vietoje – miškai ir miškų žemė.

  • Microsoft Word 409 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4286 žodžiai)
  • Kolegija
  • Tautvydas
  • Klaipėdos ir Marijampolės žemės fondo tyrimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Klaipėdos ir Marijampolės žemės fondo tyrimas. (2018 m. Kovo 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/klaipedos-ir-marijampoles-zemes-fondo-tyrimas.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 10 d. 02:01
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!